เนื้อเพลง Lost In Space คำอ่านไทย Lighthouse Family

Sometimes I get tired of this me-first attitude
(ซัมไทม์ ซาย เก็ท ไทร อ็อฝ ดีซ มี เฟิซท แอททิทยูด)
You are the one thing that keeps me smiling
(ยู อาร์ ดิ วัน ธิง แดท คีพ มี ซไมลอิง)
That’s why I’m always wishing hard for you
(แด๊ท ฮไว แอม ออลเว วิชชิ้ง ฮาด ฟอ ยู)

‘Cause your light shines so bright
(คอส ยุร ไลท ไฌน โซ ไบร๊ท)
I don’t feel no solitude
(ไอ ด้อนท์ ฟีล โน ซอลอิทยูด)
You are my first star at night
(ยู อาร์ ไม เฟิซท ซทา แรท ไนท)
I’d be lost in space without you
(อาย บี ล็อซท อิน ซเพซ วิเฑาท ยู)

And I’ll never lose my faith in you
(แอ็นด อิล เนฝเออะ ลูส ไม เฟธ อิน ยู)
How will I ever get to heaven, if I do
(เฮา วิล ไอ เอฝเออะ เก็ท ทู เฮฝเอ็น , อิฟ ฟาย ดู)

Feels just so fine
(ฟีล จัซท โซ ไฟน)
When we touch the sky me and you
(ฮเว็น วี ทั๊ช เดอะ ซไค มี แอ็นด ยู)
This is my idea of heaven
(ดีซ ซิส ไม ไอดีอะ อ็อฝ เฮฝเอ็น)
Why can’t it always be so good?
(ฮไว แค็นท ดิธ ออลเว บี โซ กุด)

But it’s all right, I know you’re out there
(บัท อิทซ ซอร์ ไรท , ไอ โน ยัวร์ เอาท แดร์)
Doing what you’ve gotta do
(ดูอิง ฮว็อท ยู๊ฟ กอททะ ดู)
You are my soul satellite
(ยู อาร์ ไม โซล แซทเอะไลท)
I’d be lost in space without you
(อาย บี ล็อซท อิน ซเพซ วิเฑาท ยู)

And I’ll never lose my faith in you
(แอ็นด อิล เนฝเออะ ลูส ไม เฟธ อิน ยู)
How will I ever get to heaven, if I do
(เฮา วิล ไอ เอฝเออะ เก็ท ทู เฮฝเอ็น , อิฟ ฟาย ดู)

And I’ll never lose my faith in you
(แอ็นด อิล เนฝเออะ ลูส ไม เฟธ อิน ยู)
How will I ever get to heaven, if I do
(เฮา วิล ไอ เอฝเออะ เก็ท ทู เฮฝเอ็น , อิฟ ฟาย ดู)

And I’ll never lose my faith in you
(แอ็นด อิล เนฝเออะ ลูส ไม เฟธ อิน ยู)
How will I ever get to heaven, if I do
(เฮา วิล ไอ เอฝเออะ เก็ท ทู เฮฝเอ็น , อิฟ ฟาย ดู)

And I’ll never lose my faith in you
(แอ็นด อิล เนฝเออะ ลูส ไม เฟธ อิน ยู)
How will I ever get to heaven, if I do
(เฮา วิล ไอ เอฝเออะ เก็ท ทู เฮฝเอ็น , อิฟ ฟาย ดู)

And I’ll never lose my faith in you
(แอ็นด อิล เนฝเออะ ลูส ไม เฟธ อิน ยู)
How will I ever get to heaven, if I do
(เฮา วิล ไอ เอฝเออะ เก็ท ทู เฮฝเอ็น , อิฟ ฟาย ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lost In Space คำอ่านไทย Lighthouse Family

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น