เนื้อเพลง Superstar คำอ่านไทย The Carpenters

Long ago, and, oh, so far away
(ล็อง อะโก , แอ็นด , โอ , โซ ฟา อะเว)
I fell in love with you before the second show
(ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ วิฑ ยู บิโฟ เดอะ เซคอันด โฌ)
Your guitar, it sounds so sweet and clear
(ยุร กิทา , อิท เซานด โซ สวี้ท แอ็นด คเลีย)
But you’re not really here, it’s just the radio
(บัท ยัวร์ น็อท ริแอ็ลลิ เฮียร , อิทซ จัซท เดอะ เรดิโอ)

Don’t you remember, you told me you loved me baby?
(ด้อนท์ ยู ริเมมเบอะ , ยู โทลด มี ยู ลัฝ มี เบบิ)
You said you’d be coming back this way again baby
(ยู เซ็ด ยูต บี คัมอิง แบ็ค ดีซ เว อะเกน เบบิ)
Baby, baby, baby, baby, oh baby
(เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , โอ เบบิ)
I love you, I really do
(ไอ ลัฝ ยู , ไอ ริแอ็ลลิ ดู)

Loneliness is such a sad affair
(โลนลิเน็ซ ซิส ซัช อะ แซ็ด แอ็ฟแฟ)
And I can hardly wait to be with you again
(แอ็นด ดาย แค็น ฮาดลิ เวท ทู บี วิฑ ยู อะเกน)
What to say to make you come again?
(ฮว็อท ทู เซ ทู เมค ยู คัม อะเกน)
Come back to me again and play your sad guitar
(คัม แบ็ค ทู มี อะเกน แอ็นด พเล ยุร แซ็ด กิทา)

Don’t you remember, you told me you loved me baby?
(ด้อนท์ ยู ริเมมเบอะ , ยู โทลด มี ยู ลัฝ มี เบบิ)
You said you’d be coming back this way again baby
(ยู เซ็ด ยูต บี คัมอิง แบ็ค ดีซ เว อะเกน เบบิ)
Baby, baby, baby, baby, oh baby
(เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , โอ เบบิ)
I love you, I really do
(ไอ ลัฝ ยู , ไอ ริแอ็ลลิ ดู)

Don’t you remember, you told me you loved me baby?
(ด้อนท์ ยู ริเมมเบอะ , ยู โทลด มี ยู ลัฝ มี เบบิ)
You said you’d be coming back this way again baby
(ยู เซ็ด ยูต บี คัมอิง แบ็ค ดีซ เว อะเกน เบบิ)
Baby, baby, baby, baby, oh baby
(เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , โอ เบบิ)
I love you, I really do
(ไอ ลัฝ ยู , ไอ ริแอ็ลลิ ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Superstar คำอ่านไทย The Carpenters

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น