เนื้อเพลง What A Girl Wants คำอ่านไทย Christina Aguilera

What a girl wants, what a girl needs
(ฮว็อท ดา เกิล ว็อนท , ฮว็อท ดา เกิล นีด)
Whatever makes me happy sets you free
(ฮว็อทเอฝเออะ เมค มี แฮพพิ เซ็ท ยู ฟรี)
What a girl wants, what a girl needs
(ฮว็อท ดา เกิล ว็อนท , ฮว็อท ดา เกิล นีด)
Whatever keeps me in your arms, yeah, c’mon
(ฮว็อทเอฝเออะ คีพ มี อิน ยุร อาม , เย่ , ซีมอน)

I wanna thank you for givin’ me time to breathe
(ไอ วอนนา แธ็งค ยู ฟอ กีฝอิน มี ไทม ทู บรีฑ)
Like a rock, you waited so patiently
(ไลค เก ร็อค , ยู เวท โซ เพเฌ็นทลิ)
While I got it together, while I figured it out
(ฮไวล ไอ ก็อท ดิธ ทุเกฑเออะ , ฮไวล ไอ ฟีกยุร ดิท เอาท)

I only looked, but I never touched
(ไอ โอ๊นลี่ ลุค , บัท ไอ เนฝเออะ ทั๊ช)
‘Cause in my heart was a picture of us
(คอส อิน ไม ฮาท วอส ซา พีคเชอะ อ็อฝ อัซ)
Holdin’ hands, makin’ plans
(โฮดดิน แฮ็นด , เมกิน แพล็น)
And it’s lucky for me you understand
(แอ็นด อิทซ ลัคคิ ฟอ มี ยู อันเดิซแทนด)

What a girl wants, what a girl needs
(ฮว็อท ดา เกิล ว็อนท , ฮว็อท ดา เกิล นีด)
Whatever makes me happy sets you free
(ฮว็อทเอฝเออะ เมค มี แฮพพิ เซ็ท ยู ฟรี)
And I’m thankin’ you for knowin’ exactly
(แอ็นด แอม แท้งกิน ยู ฟอ โนว์อิน เอ็กแสคทลิ)

What a girl wants, what a girl needs
(ฮว็อท ดา เกิล ว็อนท , ฮว็อท ดา เกิล นีด)
Whatever keeps me in your arms
(ฮว็อทเอฝเออะ คีพ มี อิน ยุร อาม)
And I’m thankin’ you for bein’ there for me
(แอ็นด แอม แท้งกิน ยู ฟอ บีนโพลแดร์ ฟอ มี)

A weaker man might have walked away
(อะ เวเกอ แม็น ไมท แฮ็ฝ วอค อะเว)
But you had faith strong enough
(บัท ยู แฮ็ด เฟธ ซทร็อง อินัฟ)
To move over and give me space
(ทู มูฝ โอเฝอะ แอ็นด กิฝ มี ซเพซ)
While I got it together, yeah, while I figured it out
(ฮไวล ไอ ก็อท ดิธ ทุเกฑเออะ , เย่ , ฮไวล ไอ ฟีกยุร ดิท เอาท)

They say, if you love somethin’, let it go
(เฑ เซ , อิฟ ยู ลัฝ ซัมติน , เล็ท ดิธ โก)
If it comes back, it’s yours and that’s how you know
(อิฟ อิท คัม แบ็ค , อิทซ ยุร แซน แด๊ท เฮา ยู โน)
It’s for keeps, yeah, it’s for sure
(อิทซ ฟอ คีพ , เย่ , อิทซ ฟอ ฌุร)
And you’re ready and willin’ to give me more than
(แอ็นด ยัวร์ เรดอิ แอ็นด วิลลิน ทู กิฝ มี โม แฑ็น)

What a girl wants, what a girl needs
(ฮว็อท ดา เกิล ว็อนท , ฮว็อท ดา เกิล นีด)
Whatever makes me happy sets you free
(ฮว็อทเอฝเออะ เมค มี แฮพพิ เซ็ท ยู ฟรี)
And I’m thankin’ you for givin’ it to me
(แอ็นด แอม แท้งกิน ยู ฟอ กีฝอิน หนิด ทู มี)

What a girl wants, what a girl needs
(ฮว็อท ดา เกิล ว็อนท , ฮว็อท ดา เกิล นีด)
Whatever keeps me in your arms
(ฮว็อทเอฝเออะ คีพ มี อิน ยุร อาม)
And I’m thankin’ you for bein’ there for me
(แอ็นด แอม แท้งกิน ยู ฟอ บีนโพลแดร์ ฟอ มี)
Oh baby, oh darlin’, I thank you, thank you, oh yeah
(โอ เบบิ , โอ ดาร์ลิน , ไอ แธ็งค ยู , แธ็งค ยู , โอ เย่)

I found me somebody sensitive and tough
(ไอ เฟานด มี ซัมบอดี้ เซนซิทิฝ แอ็นด ทั๊ฟ)
Somebody down when the goin’ gets rough
(ซัมบอดี้ เดาน ฮเว็น เดอะ โกอิน เก็ท รัฟ)
Every night he’ll be givin’ his love
(เอฝริ ไนท เฮ็ล บี กีฝอิน ฮิส ลัฝ)
To just warm down, warm down, warm
(ทู จัซท วอม เดาน , วอม เดาน , วอม)

Somebody cool, somebody tender too
(ซัมบอดี้ คูล , ซัมบอดี้ เทนเดอะ ทู)
Somebody, baby, just like you
(ซัมบอดี้ , เบบิ , จัซท ไลค ยู)
Can keep me hangin’ around
(แค็น คีพ มี แฮนจิ้นอะเรานด)
With the one who always knew
(วิฑ ดิ วัน ฮู ออลเว นยู)

What a girl wants, what a girl needs
(ฮว็อท ดา เกิล ว็อนท , ฮว็อท ดา เกิล นีด)
Whatever makes me happy sets you free
(ฮว็อทเอฝเออะ เมค มี แฮพพิ เซ็ท ยู ฟรี)
Ooh, I’m thankin’ you for bein’ there for me
(อู้ , แอม แท้งกิน ยู ฟอ บีนโพลแดร์ ฟอ มี)

What a girl wants, what a girl needs
(ฮว็อท ดา เกิล ว็อนท , ฮว็อท ดา เกิล นีด)
Whatever keeps me in your arms
(ฮว็อทเอฝเออะ คีพ มี อิน ยุร อาม)
Whatever keeps me in your arms
(ฮว็อทเอฝเออะ คีพ มี อิน ยุร อาม)
Is what I need
(อีส ฮว็อท ไอ เน)

What a girl wants, what a girl needs
(ฮว็อท ดา เกิล ว็อนท , ฮว็อท ดา เกิล นีด)
Whatever makes me happy sets you free
(ฮว็อทเอฝเออะ เมค มี แฮพพิ เซ็ท ยู ฟรี)
And I’m thankin’ you for givin’ it to me
(แอ็นด แอม แท้งกิน ยู ฟอ กีฝอิน หนิด ทู มี)

What a girl wants, what a girl needs
(ฮว็อท ดา เกิล ว็อนท , ฮว็อท ดา เกิล นีด)
Whatever keeps me in your arms
(ฮว็อทเอฝเออะ คีพ มี อิน ยุร อาม)
And I’m thankin’ you for bein’ there
(แอ็นด แอม แท้งกิน ยู ฟอ บีนโพลแดร์)

What you got is what I need
(ฮว็อท ยู ก็อท อีส ฮว็อท ไอ เน)
All that you want
(ออล แดท ยู ว็อนท)
What I want, oh yeah
(ฮว็อท ไอ ว็อนท , โอ เย่)

Oh baby, oh darlin’, I thank you
(โอ เบบิ , โอ ดาร์ลิน , ไอ แธ็งค ยู)
Thank you for givin’ me what I need
(แธ็งค ยู ฟอ กีฝอิน มี ฮว็อท ไอ เน)
And for what I want, oh yeah
(แอ็นด ฟอ ฮว็อท ไอ ว็อนท , โอ เย่)

[Incomprehensible] whenever you’re not there
([ อินค็อมพริเฮนซิบ ] ฮเว็นเอฝเออะ ยัวร์ น็อท แดร์)
[Incomprehensible] oh yeah
([ อินค็อมพริเฮนซิบ ] โอ เย่)
A girl wants
(อะ เกิล ว็อนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What A Girl Wants คำอ่านไทย Christina Aguilera

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น