เนื้อเพลง Breathless คำอ่านไทย The Corrs

Go on go on
(โก ออน โก ออน)
Leave me breathless
(ลีฝ มี บเรธเล็ซ)
Come on [echo…]
(คัมมอน [ เอคโอ ])

Hey… yeah…
(เฮ เย่)

The daylight’s fading slowly
(เดอะ เดย์ไลท์ เฟดิง ซโลลิ)
The time with you is standing still
(เดอะ ไทม วิฑ ยู อีส ซแทนดิง ซทิล)
I’m waiting for you only
(แอม เวททิง ฟอ ยู โอ๊นลี่)
The slightest touch and I feel weak
(เดอะ สไลเดรส ทั๊ช แอ็นด ดาย ฟีล วีค)
I cannot lie, from you I cannot hide
(ไอ แคนน็อท ไล , ฟร็อม ยู ไอ แคนน็อท ไฮด)
And I’m losing the will to try
(แอ็นด แอม โรซิง เดอะ วิล ทู ทไร)
Can’t hide it [can’t hide it], can’t fight it [can’t fight it]
(แค็นท ไฮด อิท [ แค็นท ไฮด อิท ] , แค็นท ไฟท ดิธ [ แค็นท ไฟท ดิธ ])

So go on, go on, come on, leave me breathless
(โซ โก ออน , โก ออน , คัมมอน , ลีฝ มี บเรธเล็ซ)
Tempt me, tease me, until I can’t deny
(เท็ม มี , ทีส มี , อันทีล ไอ แค็นท ดิไน)
This loving feeling [loving feeling]
(ดีซ ลัฝอิง ฟีลอิง [ ลัฝอิง ฟีลอิง ])
Make me long for your kiss
(เมค มี ล็อง ฟอ ยุร คิซ)
Go on [go on], go on [go on]
(โก ออน [ โก ออน ] , โก ออน [ โก ออน ])
Yeah…
(เย่)
Come on
(คัมมอน)
Yeah…
(เย่)

And if there’s no tomorrow
(แอ็นด อิฟ แดร์ โน ทุมอโร)
And all we have is here and now
(แอ็นด ออล วี แฮ็ฝ อีส เฮียร แอ็นด เนา)
I’m happy just to have you
(แอม แฮพพิ จัซท ทู แฮ็ฝ ยู)
You’re all the love I need somehow
(ยัวร์ ออล เดอะ ลัฝ ไอ เน ซัมฮาว)
It’s like a dream
(อิทซ ไลค เก ดรีม)
Although I’m not asleep
(ออลโฑ แอม น็อท อัซลีพ)
And I never want to wake up
(แอ็นด ดาย เนฝเออะ ว็อนท ทู เวค อัพ)
Don’t lose it [don’t lose it], don’t leave it [don’t leave it]
(ด้อนท์ ลูส อิท [ ด้อนท์ ลูส อิท ] , ด้อนท์ ลีฝ อิท [ ด้อนท์ ลีฝ อิท ])

So go on, go on, come on, leave me breathless
(โซ โก ออน , โก ออน , คัมมอน , ลีฝ มี บเรธเล็ซ)
Tempt me, tease me, until I can’t deny
(เท็ม มี , ทีส มี , อันทีล ไอ แค็นท ดิไน)
This loving feeling [loving feeling]
(ดีซ ลัฝอิง ฟีลอิง [ ลัฝอิง ฟีลอิง ])
Make me long for your kiss
(เมค มี ล็อง ฟอ ยุร คิซ)
Go on [go on], go on [go on]
(โก ออน [ โก ออน ] , โก ออน [ โก ออน ])
Yeah…
(เย่)
Come on [echo…]
(คัมมอน [ เอคโอ ])

[Guitar’s solo] Yeah-ie, yeah, yeah-ie, yeah…
([ กิทา โซโล ] เย่ อิ , เย่ , เย่ อิ , เย่)

And I can’t lie
(แอ็นด ดาย แค็นท ไล)
From you I cannot hide
(ฟร็อม ยู ไอ แคนน็อท ไฮด)
And I’ve lost my will to try
(แอ็นด อิฝ ล็อซท ไม วิล ทู ทไร)
Can’t hide it [can’t hide it], can’t fight it, [can’t fight it]
(แค็นท ไฮด อิท [ แค็นท ไฮด อิท ] , แค็นท ไฟท ดิธ , [ แค็นท ไฟท ดิธ ])

So go on, [go on] go on, [go on], come on, leave me breathless
(โซ โก ออน , [ โก ออน ] โก ออน , [ โก ออน ] , คัมมอน , ลีฝ มี บเรธเล็ซ)
Tempt me, tease me, until I can’t deny
(เท็ม มี , ทีส มี , อันทีล ไอ แค็นท ดิไน)
This loving feeling [loving feeling] Make me long for your kiss
(ดีซ ลัฝอิง ฟีลอิง [ ลัฝอิง ฟีลอิง ] เมค มี ล็อง ฟอ ยุร คิซ)

Go on, [go on] go on, [go on] come on, leave… me breathless
(โก ออน , [ โก ออน ] โก ออน , [ โก ออน ] คัมมอน , ลีฝ มี บเรธเล็ซ)
Go on, [go on] go on, [go on] come on, leave… me breathless
(โก ออน , [ โก ออน ] โก ออน , [ โก ออน ] คัมมอน , ลีฝ มี บเรธเล็ซ)
Go on, [go on] go on, [go on] come on, leave… me breathless
(โก ออน , [ โก ออน ] โก ออน , [ โก ออน ] คัมมอน , ลีฝ มี บเรธเล็ซ)
Go on… go on!
(โก ออน โก ออน !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Breathless คำอ่านไทย The Corrs

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น