เนื้อเพลง Do It Like a Dude คำอ่านไทย Jessie J

Jessie J
(เจซซี่เจ)
Stomp stomp I’ve arrived
(สตอมพฺสตอมพฺอิฝ แอะไรฝ)
Drop the beat, nasty face
(ดร็อพ เดอะ บีท , นาซทิ เฟซ)
Why ya lookin’ at me?
(ฮไว ยา ลุคกิน แอ็ท มี)

Flyin’ flyin’ flyin’ flyin’ through the sky
(ฟายอิน ฟายอิน ฟายอิน ฟายอิน ธรู เดอะ ซไค)
In my spaceship
(อิน ไม สเปรสชิพ)
I’m an alien tonight
(แอม แอน เอลเย็น ทุไนท)

Dirty dirty dirty dirty dirty dirty sucka
(เดอทิ เดอทิ เดอทิ เดอทิ เดอทิ เดอทิ แทรก)
You think I can’t get hurt like you, you motherfucker
(ยู ธิงค ไอ แค็นท เก็ท เฮิท ไลค ยู , ยู มาเทอร์ฟัคเกอ)
I can do it like a brother
(ไอ แค็น ดู อิท ไลค เก บรัฑเออะ)
Do it like a dude
(ดู อิท ไลค เก ดยูด)
Grab my crotch, wear my hat low like you
(กแร็บ ไม ครอตชฺ , แว ไม แฮ็ท โล ไลค ยู)

Do it like a brother
(ดู อิท ไลค เก บรัฑเออะ)
Do it like a dude
(ดู อิท ไลค เก ดยูด)
Grab my crotch, wear my hat low like you
(กแร็บ ไม ครอตชฺ , แว ไม แฮ็ท โล ไลค ยู)

We can do it like the man’dem, man’dem
(วี แค็น ดู อิท ไลค เดอะ มานเดม , มานเดม)
We can do it like the man’dem,
(วี แค็น ดู อิท ไลค เดอะ มานเดม ,)
Sugar sugar sugar
(ฌูกเออะ ฌูกเออะ ฌูกเออะ)
We can do it like the man’dem, man’dem
(วี แค็น ดู อิท ไลค เดอะ มานเดม , มานเดม)
We can do it like the man’dem,
(วี แค็น ดู อิท ไลค เดอะ มานเดม ,)
Sugar sugar sugar
(ฌูกเออะ ฌูกเออะ ฌูกเออะ)

Boom Boom, pour me a beer
(บูม บูม , โพ มี อะ เบีย)
No pretty drinks, I’m a guy out here
(โน พรีททิ ดริงค , แอม มา ไก เอาท เฮียร)
Rollin’ rollin’ rollin’ rollin’ money like a pimp
(โรลลิน โรลลิน โรลลิน โรลลิน มันอิ ไลค เก พิมพ)
My B-I-T-C-H’s on my dick like this
(ไม บี ไอ ที ซี Hs ออน ไม ดิก ไลค ดีซ)

Dirty dirty dirty dirty dirty dirty sucka
(เดอทิ เดอทิ เดอทิ เดอทิ เดอทิ เดอทิ แทรก)
You think I can’t get hurt like you, you motherfucker
(ยู ธิงค ไอ แค็นท เก็ท เฮิท ไลค ยู , ยู มาเทอร์ฟัคเกอ)
I can do it like a brother
(ไอ แค็น ดู อิท ไลค เก บรัฑเออะ)
Do it like a dude
(ดู อิท ไลค เก ดยูด)
Grab my crotch, wear my hat low like you
(กแร็บ ไม ครอตชฺ , แว ไม แฮ็ท โล ไลค ยู)

Do it like a brother
(ดู อิท ไลค เก บรัฑเออะ)
Do it like a dude
(ดู อิท ไลค เก ดยูด)
Grab my crotch, wear my hat low like you
(กแร็บ ไม ครอตชฺ , แว ไม แฮ็ท โล ไลค ยู)

We can do it like the man’dem, man’dem
(วี แค็น ดู อิท ไลค เดอะ มานเดม , มานเดม)
We can do it like the man’dem,
(วี แค็น ดู อิท ไลค เดอะ มานเดม ,)
Sugar sugar sugar
(ฌูกเออะ ฌูกเออะ ฌูกเออะ)
We can do it like the man’dem, man’dem
(วี แค็น ดู อิท ไลค เดอะ มานเดม , มานเดม)
We can do it like the man’dem,
(วี แค็น ดู อิท ไลค เดอะ มานเดม ,)
Sugar sugar sugar
(ฌูกเออะ ฌูกเออะ ฌูกเออะ)

Boys, come say what you wanna
(บอย , คัม เซ ฮว็อท ยู วอนนา)
Boys, you need to lick my dollar
(บอย , ยู เน ทู ลิค ไม ดอลเลอะ)
Boys, gettin’ hot under the collar
(บอย , เกดดิน ฮ็อท อันเดอะ เดอะ คอลเลอะ)
Holla holla whoa
(ฮอลละ ฮอลละ โว้ว)

Boys, come say what you wanna
(บอย , คัม เซ ฮว็อท ยู วอนนา)
Boys, you need to lick my dollar
(บอย , ยู เน ทู ลิค ไม ดอลเลอะ)
Boys, gettin’ hot under the collar
(บอย , เกดดิน ฮ็อท อันเดอะ เดอะ คอลเลอะ)
Holla holla whoa
(ฮอลละ ฮอลละ โว้ว)

I can do it like a brother
(ไอ แค็น ดู อิท ไลค เก บรัฑเออะ)
Do it like a dude
(ดู อิท ไลค เก ดยูด)
Grab my crotch, wear my hat low like you
(กแร็บ ไม ครอตชฺ , แว ไม แฮ็ท โล ไลค ยู)

Do it like a brother
(ดู อิท ไลค เก บรัฑเออะ)
Do it like a dude
(ดู อิท ไลค เก ดยูด)
Grab my crotch, wear my hat low like you
(กแร็บ ไม ครอตชฺ , แว ไม แฮ็ท โล ไลค ยู)

We can do it like a brother
(วี แค็น ดู อิท ไลค เก บรัฑเออะ)
Do it like a dude
(ดู อิท ไลค เก ดยูด)
Grab my crotch, wear my hat low like you
(กแร็บ ไม ครอตชฺ , แว ไม แฮ็ท โล ไลค ยู)

Do it like a brother
(ดู อิท ไลค เก บรัฑเออะ)
Do it like a dude
(ดู อิท ไลค เก ดยูด)
Grab my crotch, wear my hat low like you
(กแร็บ ไม ครอตชฺ , แว ไม แฮ็ท โล ไลค ยู)

We can do it like the man’dem, man’dem
(วี แค็น ดู อิท ไลค เดอะ มานเดม , มานเดม)
We can do it like the man’dem
(วี แค็น ดู อิท ไลค เดอะ มานเดม)
Sugar sugar sugar
(ฌูกเออะ ฌูกเออะ ฌูกเออะ)
We can do it like the man’dem, man’dem
(วี แค็น ดู อิท ไลค เดอะ มานเดม , มานเดม)
We can do it like the man’dem
(วี แค็น ดู อิท ไลค เดอะ มานเดม)
Sugar sugar sugar
(ฌูกเออะ ฌูกเออะ ฌูกเออะ)

Do it, do it like a dude
(ดู อิท , ดู อิท ไลค เก ดยูด)
Do it, do it low like you
(ดู อิท , ดู อิท โล ไลค ยู)
Do it, do it like a dude
(ดู อิท , ดู อิท ไลค เก ดยูด)
Do it, do it like a dude
(ดู อิท , ดู อิท ไลค เก ดยูด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Do It Like a Dude คำอ่านไทย Jessie J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น