เนื้อเพลง A Better Man คำอ่านไทย All-4-One

so many times i looked and found
(โซ เมนอิ ไทม ซาย ลุค แอ็นด เฟานด)
my dreams around, come tumbling down
(ไม ดรีม อะเรานด , คัม ทัมบริง เดาน)
and there you were,
(แอ็นด แดร์ ยู เวอ ,)
holding out your hand [holding out your hand]
(โฮลดิง เอาท ยุร แฮ็นด [ โฮลดิง เอาท ยุร แฮ็นด ])
when there was rain
(ฮเว็น แดร์ วอส เรน)
you were the sun
(ยู เวอ เดอะ ซัน)
you are my life when life was done
(ยู อาร์ ไม ไลฟ ฮเว็น ไลฟ วอส ดัน)
so this i say to you
(โซ ดีซ ซาย เซ ทู ยู)
baby from my heart
(เบบิ ฟร็อม ไม ฮาท)
from my heart [from my heart] [from my heart]
(ฟร็อม ไม ฮาท [ ฟร็อม ไม ฮาท ] [ ฟร็อม ไม ฮาท ])
every day you’ll see [every day you’ll see]
(เอฝริ เด โยว ซี [ เอฝริ เด โยว ซี ])
how i try and be [how i try and be]
(เฮา ไอ ทไร แอ็นด บี [ เฮา ไอ ทไร แอ็นด บี ])
a better man for you [a better man for you]
(อะ เบทเทอะ แม็น ฟอ ยู [ อะ เบทเทอะ แม็น ฟอ ยู ])
by the things i’ll do [by the things i’ll do]
(ไบ เดอะ ธิง อิล ดู [ ไบ เดอะ ธิง อิล ดู ])
a better man you’ll say
(อะ เบทเทอะ แม็น โยว เซ)
has come to you today
(แฮ็ส คัม ทู ยู ทุเด)
i’ll try and be a better man
(อิล ทไร แอ็นด บี อะ เบทเทอะ แม็น)

and when lovers come my way
(แอ็นด ฮเว็น ลัฝเออะ คัม ไม เว)
i’ll just smile and politely say
(อิล จัซท ซไมล แอ็นด โพะไลทลิ เซ)
that this heart of mine
(แดท ดีซ ฮาท อ็อฝ ไมน)
it only beats for you [only beats for you]
(อิท โอ๊นลี่ บีท ฟอ ยู [ โอ๊นลี่ บีท ฟอ ยู ])
though in the past i’ve let you down
(โธ อิน เดอะ พาซท อิฝ เล็ท ยู เดาน)
there’s no more tears i’ll be around
(แดร์ โน โม เทีย อิล บี อะเรานด)
now and forever, my wandering days are through
(เนา แอ็นด เฟาะเรฝเออะ , ไม วอนเดอะริง เด แซร์ ธรู)
i want you, i want you, i want you
(ไอ ว็อนท ยู , ไอ ว็อนท ยู , ไอ ว็อนท ยู)

every day you’ll see [every day you’ll see]
(เอฝริ เด โยว ซี [ เอฝริ เด โยว ซี ])
how i try and be [how i try and be]
(เฮา ไอ ทไร แอ็นด บี [ เฮา ไอ ทไร แอ็นด บี ])
a better man for you [a better man for you]
(อะ เบทเทอะ แม็น ฟอ ยู [ อะ เบทเทอะ แม็น ฟอ ยู ])
by the things i’ll do [by the things i’ll do]
(ไบ เดอะ ธิง อิล ดู [ ไบ เดอะ ธิง อิล ดู ])
a better man you’ll say
(อะ เบทเทอะ แม็น โยว เซ)
has come to you today
(แฮ็ส คัม ทู ยู ทุเด)
i’ll try and be a better man
(อิล ทไร แอ็นด บี อะ เบทเทอะ แม็น)

so let me hold you close to me
(โซ เล็ท มี โฮลด ยู คโลส ทู มี)
let me prove this love is real [it’s so real]
(เล็ท มี พรูฝ ดีซ ลัฝ อีส ริแอ็ล [ อิทซ โซ ริแอ็ล ])
i’ll make up for all the times you’ve cried
(อิล เมค อัพ ฟอ ออล เดอะ ไทม ยู๊ฟ คไร)
let me take you in my arms
(เล็ท มี เทค ยู อิน ไม อาม)
i’ll erase all the hurt i see
(อิล อิเรซ ออล เดอะ เฮิท ไอ ซี)
come and feel the love i have
(คัม แอ็นด ฟีล เดอะ ลัฝ ไอ แฮ็ฝ)
inside, inside, inside, inside
(อีนไซด , อีนไซด , อีนไซด , อีนไซด)

and every day you’ll see [every day]
(แอ็นด เอฝริ เด โยว ซี [ เอฝริ เด ])
how i try and be [how i try and be]
(เฮา ไอ ทไร แอ็นด บี [ เฮา ไอ ทไร แอ็นด บี ])
a better man for you [a better man for you]
(อะ เบทเทอะ แม็น ฟอ ยู [ อะ เบทเทอะ แม็น ฟอ ยู ])
by the things i’ll do [by the things i’ll do]
(ไบ เดอะ ธิง อิล ดู [ ไบ เดอะ ธิง อิล ดู ])
a better man you’ll say
(อะ เบทเทอะ แม็น โยว เซ)
has come to you today
(แฮ็ส คัม ทู ยู ทุเด)
i’ll try and be a better
(อิล ทไร แอ็นด บี อะ เบทเทอะ)
try and be a better
(ทไร แอ็นด บี อะ เบทเทอะ)
try and be a better
(ทไร แอ็นด บี อะ เบทเทอะ)
try and be a better man
(ทไร แอ็นด บี อะ เบทเทอะ แม็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Better Man คำอ่านไทย All-4-One

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น