เนื้อเพลง I Think I Love You คำอ่านไทย Kaci

Do you think you love me….. Ooo we!
(ดู ยู ธิงค ยู ลัฝ มี อู้ วี !)
I THINK I LOVE YOU!
(ไอ ธิงค ไอ ลัฝ ยู !)

I’m sleeping
(แอม ซลีพพิง)
And right in the middle of a good dream
(แอ็นด ไรท อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ อะ กุด ดรีม)
Then all at once I wake up
(เด็น ออล แอ็ท วันซ ไอ เวค อัพ)
From something that keeps knocking at my brain
(ฟร็อม ซัมติง แดท คีพ นอคกิง แอ็ท ไม บเรน)
Before I go insane
(บิโฟ ไอ โก อินเซน)
I hold my pillow to my head
(ไอ โฮลด ไม พีลโล ทู ไม เฮ็ด)
And spring up in my bed
(แอ็นด ซพริง อัพ อิน ไม เบ็ด)
Screaming out the words I dread ….
(ซครีมอิง เอาท เดอะ เวิด ซาย ดเร็ด)
“ I think I love you! “ [I think I love you]
(“ ไอ ธิงค ไอ ลัฝ ยู ! “ [ ไอ ธิงค ไอ ลัฝ ยู ])

This morning, I woke up with this feeling
(ดีซ มอนิง , ไอ โวค อัพ วิฑ ดีซ ฟีลอิง)
I didn’t know how to deal with
(ไอ ดิ๊นอิน โน เฮา ทู ดีล วิฑ)
And so I just decided to myself
(แอ็นด โซ ไอ จัซท ดิไซด ทู ไมเซลฟ)
I’d hide it to myself
(อาย ไฮด อิท ทู ไมเซลฟ)
And never talk about it
(แอ็นด เนฝเออะ ทอค อะเบาท ดิธ)
And did not go and shout it
(แอ็นด ดิด น็อท โก แอ็นด เฌาท ดิธ)
When you walked into the room …..
(ฮเว็น ยู วอค อีนทุ เดอะ รุม)
“ I think I love you! “ [I think I love you]
(“ ไอ ธิงค ไอ ลัฝ ยู ! “ [ ไอ ธิงค ไอ ลัฝ ยู ])

I think I love you
(ไอ ธิงค ไอ ลัฝ ยู)
So what am I so afraid of?
(โซ ฮว็อท แอ็ม ไอ โซ อัฟเรด อ็อฝ)
I’m afraid that I’m not sure of
(แอม อัฟเรด แดท แอม น็อท ฌุร อ็อฝ)
A love there is no cure for
(อะ ลัฝ แดร์ อีส โน คิวเร ฟอ)
I think I love you
(ไอ ธิงค ไอ ลัฝ ยู)
Isn’t that what life is made of?
(อีสซึ่น แดท ฮว็อท ไลฟ อีส เมด อ็อฝ)
Though it worries me to say
(โธ อิท วอรีสฺ มี ทู เซ)
I’ve never felt this way
(อิฝ เนฝเออะ เฟ็ลท ดีซ เว)

Believe me
(บิลีฝ มี)
You really don’t have to worry
(ยู ริแอ็ลลิ ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เวอริ)
I only want to make you happy
(ไอ โอ๊นลี่ ว็อนท ทู เมค ยู แฮพพิ)
And if you say
(แอ็นด อิฟ ยู เซ)
Hey, go away, I will
(เฮ , โก อะเว , ไอ วิล)
But I think better still
(บัท ไอ ธิงค เบทเทอะ ซทิล)
I’d better stay around and love you
(อาย เบทเทอะ ซเท อะเรานด แอ็นด ลัฝ ยู)
Do you think I have a case?
(ดู ยู ธิงค ไอ แฮ็ฝ อะ เคซ)
Let me ask you to your face
(เล็ท มี อาซค ยู ทู ยุร เฟซ)
Do you think you love me?
(ดู ยู ธิงค ยู ลัฝ มี)

I think I love you
(ไอ ธิงค ไอ ลัฝ ยู)
So what am I so afraid of?
(โซ ฮว็อท แอ็ม ไอ โซ อัฟเรด อ็อฝ)
I’m afraid that I’m not sure of
(แอม อัฟเรด แดท แอม น็อท ฌุร อ็อฝ)
A love there is no cure for
(อะ ลัฝ แดร์ อีส โน คิวเร ฟอ)
I think I love you
(ไอ ธิงค ไอ ลัฝ ยู)
Isn’t that what life is made of?
(อีสซึ่น แดท ฮว็อท ไลฟ อีส เมด อ็อฝ)
Though it worries me to say
(โธ อิท วอรีสฺ มี ทู เซ)
I’ve never felt this way
(อิฝ เนฝเออะ เฟ็ลท ดีซ เว)

I don’t know what I’m up against
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท แอม อัพ อะเกนซท)
I don’t know what it’s all about
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท อิทซ ซอร์ อะเบาท)
I’ve go so much to think about
(อิฝ โก โซ มัช ทู ธิงค อะเบาท)
Hey!I think I love you!
(เฮ ! ไอ ธิงค ไอ ลัฝ ยู !)
So what am I so afraid of?
(โซ ฮว็อท แอ็ม ไอ โซ อัฟเรด อ็อฝ)
I’m afraid that I’m not sure of
(แอม อัฟเรด แดท แอม น็อท ฌุร อ็อฝ)
A love there is no cure for
(อะ ลัฝ แดร์ อีส โน คิวเร ฟอ)
I think I love you
(ไอ ธิงค ไอ ลัฝ ยู)
Isn’t that what life is made of?
(อีสซึ่น แดท ฮว็อท ไลฟ อีส เมด อ็อฝ)
Though it worries me to say
(โธ อิท วอรีสฺ มี ทู เซ)
I’ve never felt this way
(อิฝ เนฝเออะ เฟ็ลท ดีซ เว)

I think I love you!
(ไอ ธิงค ไอ ลัฝ ยู !)
So what am I so afraid of?
(โซ ฮว็อท แอ็ม ไอ โซ อัฟเรด อ็อฝ)
I’m afraid that I’m not sure of
(แอม อัฟเรด แดท แอม น็อท ฌุร อ็อฝ)
A love there is no cure for
(อะ ลัฝ แดร์ อีส โน คิวเร ฟอ)
I think I love you
(ไอ ธิงค ไอ ลัฝ ยู)
Isn’t that what life is made of?
(อีสซึ่น แดท ฮว็อท ไลฟ อีส เมด อ็อฝ)
Though it worries me to say
(โธ อิท วอรีสฺ มี ทู เซ)
I’ve never felt this way
(อิฝ เนฝเออะ เฟ็ลท ดีซ เว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Think I Love You คำอ่านไทย Kaci

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น