เนื้อเพลง Kiss Me คำอ่านไทย Avril Lavigne

Kiss me out of the bearded barley
(คิซ มี เอาท อ็อฝ เดอะ เบียด บาลิ)
Nightly, beside the green, green grass
(ไนทลิ , บิไซด เดอะ กรีน , กรีน กราซ)
Swing, swing, swing the spinning step
(ซวิง , ซวิง , ซวิง เดอะ สปินนิ่ง ซเท็พ)
You wear those shoes and I will wear that dress
(ยู แว โฑส ฌู แซน ดาย วิล แว แดท ดเรซ)

Oh, kiss me beneath the milky twilight
(โอ , คิซ มี บินีธ เดอะ มีลคิ ทไวไลท)
Lead me out on the moonlit floor, lift your open hand
(เล็ด มี เอาท ออน เดอะ มูนลิท ฟโล , ลิฟท ยุร โอเพ็น แฮ็นด)
Strike up the band and make the fireflies dance
(ซทไรค อัพ เดอะ แบ็นด แอ็นด เมค เดอะ ไฟเออฟาย ดานซ)
Silver moon’s sparkling, so kiss me
(ซีลเฝอะ มูน สพาคคิง , โซ คิซ มี)

Kiss me down by the broken tree house
(คิซ มี เดาน ไบ เดอะ บโรเค็น ทรี เฮาซ)
Swing me upon its hanging tire
(ซวิง มี อุพอน อิทซ แฮงอิง ไทร)
Bring, bring, bring your flowered hat
(บริง , บริง , บริง ยุร ฟเลาเออะ แฮ็ท)
We’ll take the trail marked on your father’s map
(เว็ล เทค เดอะ ทเรล ม๊าร์ค ออน ยุร ฟาเฑอะ แม็พ)

Oh, kiss me beneath the milky twilight
(โอ , คิซ มี บินีธ เดอะ มีลคิ ทไวไลท)
Lead me out on the moonlit floor, lift your open hand
(เล็ด มี เอาท ออน เดอะ มูนลิท ฟโล , ลิฟท ยุร โอเพ็น แฮ็นด)
Strike up the band and make the fireflies dance
(ซทไรค อัพ เดอะ แบ็นด แอ็นด เมค เดอะ ไฟเออฟาย ดานซ)
Silver moon’s sparkling, so kiss me
(ซีลเฝอะ มูน สพาคคิง , โซ คิซ มี)

Oh, kiss me beneath the milky twilight
(โอ , คิซ มี บินีธ เดอะ มีลคิ ทไวไลท)
Lead me out on the moonlit floor, lift your open hand
(เล็ด มี เอาท ออน เดอะ มูนลิท ฟโล , ลิฟท ยุร โอเพ็น แฮ็นด)
Strike up the band and make the fireflies dance
(ซทไรค อัพ เดอะ แบ็นด แอ็นด เมค เดอะ ไฟเออฟาย ดานซ)
Silver moon’s sparkling, so kiss me
(ซีลเฝอะ มูน สพาคคิง , โซ คิซ มี)

Oh, kiss me
(โอ , คิซ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kiss Me คำอ่านไทย Avril Lavigne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น