เนื้อเพลง Radar คำอ่านไทย Britney Spears

Confidence is a must
(คอนฟิเด็นซ อีส ซา มัซท)
Cockiness is a plus
(คอคคิเน็ซ ซิส ซา พลัซ)
Edginess is a rush
(เอ๊ดจีเน็ต ซิส ซา รัฌ)
Edges [I like ’em rough]
(เอ็จ [ ไอ ไลค เอ็ม รัฟ ])
A man with a Midas touch
(อะ แม็น วิฑ อะ มายเดซ ทั๊ช)
Intoxicate me, I’m a lush
(อินทอคซิเคท มี , แอม มา ลัฌ)
Stop you’re making me blush
(ซท็อพ ยัวร์ เมคอิง มี บลัฌ)
People are looking at us
(พี๊เพิ่ล อาร์ ลุคอิง แอ็ท อัซ)

I don’t think you know [know]
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยู โน [ โน ])

I’m checking it so hot [so hot]
(แอม เช็คติ้ง อิท โซ ฮ็อท [ โซ ฮ็อท ])
I Wonder if he knows he’s on my radar [on my radar] on my radar [on my radar]
(ไอ วันเดอะ อิฟ ฮี โน อีส ออน ไม เรดา [ ออน ไม เรดา ] ออน ไม เรดา [ ออน ไม เรดา ])
And if I notice you I know it’s you. Choose you don’t wanna lose you’re on my radar [on my radar] on my radar [on my radar]
(แอ็นด อิฟ ฟาย โนทิซ ยู ไอ โน อิทซ ยู ชูส ยู ด้อนท์ วอนนา ลูส ยัวร์ ออน ไม เรดา [ ออน ไม เรดา ] ออน ไม เรดา [ ออน ไม เรดา ])

When you walk [when you walk] and when you talk [when you talk]
(ฮเว็น ยู วอค [ ฮเว็น ยู วอค ] แอ็นด ฮเว็น ยู ทอค [ ฮเว็น ยู ทอค ])
I get the tingle, I wanna mingle, that’s what I want [that’s what I want]
(ไอ เก็ท เดอะ ทิงเกิล , ไอ วอนนา มิกเกิล , แด๊ท ฮว็อท ไอ ว็อนท [ แด๊ท ฮว็อท ไอ ว็อนท ])
Hey, listen, baby, turn up the fader.. try to make you understand you’re on my radar [on my radar] on my radar [on my radar]
(เฮ , ลิ๊สซึ่น , เบบิ , เทิน อัพ เดอะ ฟาเดอร์ ทไร ทู เมค ยู อันเดิซแทนด ยัวร์ ออน ไม เรดา [ ออน ไม เรดา ] ออน ไม เรดา [ ออน ไม เรดา ])
On my radar [got you on my] radar [got you on my] radar [got you on my] RADAR
(ออน ไม เรดา [ ก็อท ยู ออน ไม ] เรดา [ ก็อท ยู ออน ไม ] เรดา [ ก็อท ยู ออน ไม ] เรดา)

Interesting sense of style
(อีนทเร็ซทิง เซ็นซ อ็อฝ ซไทล)
Ten million dollar smile
(เท็น มีลยัน ดอลเลอะ ซไมล)
Think I cant handle that
(ธิงค ไอ แค็นท แฮ๊นเดิ้ล แดท)
Animal in the sack
(แอนอิแม็ล อิน เดอะ แซ็ค)
His eyes see right to my soul
(ฮิส ไอ ซี ไรท ทู ไม โซล)
I surrender self-control
(ไอ ซะเรนเดอะ เซ็ลฟ ค็อนทโรล)
Catch me looking again
(แค็ช มี ลุคอิง อะเกน)
Falling right into my plan..
(ฟ๊อลิง ไรท อีนทุ ไม แพล็น)

I don’t think you know [know]
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยู โน [ โน ])

I’m checking it so hot [so hot]
(แอม เช็คติ้ง อิท โซ ฮ็อท [ โซ ฮ็อท ])
Wonder if he knows he’s on my radar [on my radar] on my radar [on my radar]
(วันเดอะ อิฟ ฮี โน อีส ออน ไม เรดา [ ออน ไม เรดา ] ออน ไม เรดา [ ออน ไม เรดา ])
And if I notice you I know it’s you
(แอ็นด อิฟ ฟาย โนทิซ ยู ไอ โน อิทซ ยู)
Choose you don’t wanna lose you’re on my radar [on my radar] on my radar [on my radar]
(ชูส ยู ด้อนท์ วอนนา ลูส ยัวร์ ออน ไม เรดา [ ออน ไม เรดา ] ออน ไม เรดา [ ออน ไม เรดา ])
When you walk [when you walk] and when you talk [when you talk]
(ฮเว็น ยู วอค [ ฮเว็น ยู วอค ] แอ็นด ฮเว็น ยู ทอค [ ฮเว็น ยู ทอค ])
I get the tingle, I wanna mingle, that’s what I want [that’s what I want]
(ไอ เก็ท เดอะ ทิงเกิล , ไอ วอนนา มิกเกิล , แด๊ท ฮว็อท ไอ ว็อนท [ แด๊ท ฮว็อท ไอ ว็อนท ])
Hey, listen, baby, turn up the fader.. try to make you understand you’re on my radar [on my radar]
(เฮ , ลิ๊สซึ่น , เบบิ , เทิน อัพ เดอะ ฟาเดอร์ ทไร ทู เมค ยู อันเดิซแทนด ยัวร์ ออน ไม เรดา [ ออน ไม เรดา ])
on my radar [on my radar]
(ออน ไม เรดา [ ออน ไม เรดา ])

on my radar [got you on my] radar [got you on my] radar [got you on my] RADAR
(ออน ไม เรดา [ ก็อท ยู ออน ไม ] เรดา [ ก็อท ยู ออน ไม ] เรดา [ ก็อท ยู ออน ไม ] เรดา)
on my radar [got you on my] radar [got you on my] radar [got you on my] RADAR
(ออน ไม เรดา [ ก็อท ยู ออน ไม ] เรดา [ ก็อท ยู ออน ไม ] เรดา [ ก็อท ยู ออน ไม ] เรดา)

I got my eye on you… and I cant let you get away…
(ไอ ก็อท ไม ไอ ออน ยู แอ็นด ดาย แค็นท เล็ท ยู เก็ท อะเว)

Hey baby whether it’s now or later [I’ve got you]
(เฮ เบบิ ฮเวทเออะ อิทซ เนา ออ เลทเออะ [ อิฝ ก็อท ยู ])
you cant shake me [no]
(ยู แค็นท เฌค มี [ โน ])
cause I got you on my radar
(คอส ไอ ก็อท ยู ออน ไม เรดา)
Whether you like it or not, it ain’t gonna stop
(ฮเวทเออะ ยู ไลค อิท ออ น็อท , อิท เอน กอนนะ ซท็อพ)
cause I got you on my radar [I’ve got you]
(คอส ไอ ก็อท ยู ออน ไม เรดา [ อิฝ ก็อท ยู ])
cause I got you on my radar
(คอส ไอ ก็อท ยู ออน ไม เรดา)

I’m checking it so hot [so hot]
(แอม เช็คติ้ง อิท โซ ฮ็อท [ โซ ฮ็อท ])
Wonder if he knows he’s on my radar [on my radar] on my radar [on my radar]
(วันเดอะ อิฟ ฮี โน อีส ออน ไม เรดา [ ออน ไม เรดา ] ออน ไม เรดา [ ออน ไม เรดา ])
And if I notice you I know it’s you. Choose you don’t wanna lose you’re on my radar [on my radar] on my radar [on my radar]
(แอ็นด อิฟ ฟาย โนทิซ ยู ไอ โน อิทซ ยู ชูส ยู ด้อนท์ วอนนา ลูส ยัวร์ ออน ไม เรดา [ ออน ไม เรดา ] ออน ไม เรดา [ ออน ไม เรดา ])
When you walk [when you walk] and when you talk [when you talk]
(ฮเว็น ยู วอค [ ฮเว็น ยู วอค ] แอ็นด ฮเว็น ยู ทอค [ ฮเว็น ยู ทอค ])
I get the tingle, I wanna mingle, that’s what I want [that’s what I want]
(ไอ เก็ท เดอะ ทิงเกิล , ไอ วอนนา มิกเกิล , แด๊ท ฮว็อท ไอ ว็อนท [ แด๊ท ฮว็อท ไอ ว็อนท ])
Hey, listen, baby, turn up the fader… try to make you understand you’re on my radar [on my radar]
(เฮ , ลิ๊สซึ่น , เบบิ , เทิน อัพ เดอะ ฟาเดอร์ ทไร ทู เมค ยู อันเดิซแทนด ยัวร์ ออน ไม เรดา [ ออน ไม เรดา ])
on my radar [on my radar]
(ออน ไม เรดา [ ออน ไม เรดา ])
on my radar [got you on my] radar [got you on my] radar [got you on my] RADAR
(ออน ไม เรดา [ ก็อท ยู ออน ไม ] เรดา [ ก็อท ยู ออน ไม ] เรดา [ ก็อท ยู ออน ไม ] เรดา)
on my radar [got you on my] radar [got you on my] radar [got you on my] RADAR
(ออน ไม เรดา [ ก็อท ยู ออน ไม ] เรดา [ ก็อท ยู ออน ไม ] เรดา [ ก็อท ยู ออน ไม ] เรดา)

Da-da-da-da-da-da-dadadadadadada… da da da.
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดาดาดาดาดาดา ดา ดา ดา)
Da-da-da-da-da-da-dadadadadadada… da da da da da da da
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดาดาดาดาดาดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Radar คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น