เนื้อเพลง Come Together คำอ่านไทย The Beatles

Here come old flat top
(เฮียร คัม โอลด ฟแล็ท ท็อพ)
He come groovin’ up slowly
(ฮี คัม กรูฝวิน อัพ ซโลลิ)
He got joo joo eyeballs
(ฮี ก็อท จู จู อายบอลสฺ)
He one holy rollers
(ฮี วัน โฮลิ โรลเลอะ)
He got hair down to his knee
(ฮี ก็อท แฮ เดาน ทู ฮิส นี)
Got to be a joker
(ก็อท ทู บี อะ โจคเออะ)
He just do what he please
(ฮี จัซท ดู ฮว็อท ฮี พลีส)

He wear no shoeshine
(ฮี แว โน ชูเชน)
He got toe jam football
(ฮี ก็อท โท แจ็ม ฟุทบอล)
He got monkey finger
(ฮี ก็อท มังคิ ฟีงเกอะ)
He shoot Coca Cola
(ฮี ฌูท โคกา โคละ)
He say I know you, you know me
(ฮี เซ ไอ โน ยู , ยู โน มี)
One thing I can tell you is
(วัน ธิง ไอ แค็น เท็ล ยู อีส)
You got to be free
(ยู ก็อท ทู บี ฟรี)
Come together, right now
(คัม ทุเกฑเออะ , ไรท เนา)
Over me
(โอเฝอะ มี)

He bad production
(ฮี แบ็ด พโระดัคฌัน)
He got walrus gumboot
(ฮี ก็อท วอลรัซ กัมบูต)
He got Ono sideboard
(ฮี ก็อท โอโน ไซด์บอร์ด)
He one spinal cracker
(ฮี วัน ซไพแน็ล คแรคเคอะ)
He got feet down below his knees
(ฮี ก็อท ฟีท เดาน บิโล ฮิส นี)
Hold you in his armchair
(โฮลด ยู อิน ฮิส อาร์มแชร์)
You can feel his disease
(ยู แค็น ฟีล ฮิส ดิสีส)
Come together, right now
(คัม ทุเกฑเออะ , ไรท เนา)
Over me
(โอเฝอะ มี)

He roller coaster
(ฮี โรลเลอะ โคซเทอะ)
He got early warning
(ฮี ก็อท เออลิ วอนิง)
He got muddy water
(ฮี ก็อท มัดดิ วอเทอะ)
He one Mojo filter
(ฮี วัน โมโจ้ ฟีลเทอะ)
He say one and one and one is three
(ฮี เซ วัน แอ็นด วัน แอ็นด วัน อีส ธรี)
Got to be good looking
(ก็อท ทู บี กุด ลุคอิง)
Cause he’s so hard to see
(คอส อีส โซ ฮาด ทู ซี)
Come together right now
(คัม ทุเกฑเออะ ไรท เนา)
Over me
(โอเฝอะ มี)

Come together, yeah
(คัม ทุเกฑเออะ , เย่)
Come together, yeah
(คัม ทุเกฑเออะ , เย่)
Come together, yeah
(คัม ทุเกฑเออะ , เย่)
Come together, yeah
(คัม ทุเกฑเออะ , เย่)
Come together, yeah
(คัม ทุเกฑเออะ , เย่)
Come together, yeah
(คัม ทุเกฑเออะ , เย่)
Come together, yeah
(คัม ทุเกฑเออะ , เย่)
Come together, yeah
(คัม ทุเกฑเออะ , เย่)
Come together, yeah
(คัม ทุเกฑเออะ , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Come Together คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น