เนื้อเพลง You Don’t Know My Name คำอ่านไทย Alicia Keys

Baby, baby, baby
(เบบิ , เบบิ , เบบิ)
From the day I saw you
(ฟร็อม เดอะ เด ไอ ซอ ยู)
I really really want to catch your eye
(ไอ ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู แค็ช ยุร ไอ)
There’s something special ’bout you
(แดร์ ซัมติง ซเพฌแอ็ล เบาท ยู)
I must really like you
(ไอ มัซท ริแอ็ลลิ ไลค ยู)
Cause not a lotta guys are worth my time
(คอส น็อท ดา ลอทดา ไก แซร์ เวิธ ไม ไทม)
Ooo baby, baby, baby
(อู้ เบบิ , เบบิ , เบบิ)
It’s gettin kind of crazy
(อิทซ เกดดิน ไคนด อ็อฝ คเรสิ)
Cause you are takin over my mind
(คอส ยู อาร์ ทอคกิ่น โอเฝอะ ไม ไมนด)
And it feels like oooooo
(แอ็นด ดิท ฟีล ไลค อู้)
But you don’t know my name
(บัท ยู ด้อนท์ โน ไม เนม)
And I swear it feels like ooooo ooooo ooooo ooooo
(แอ็นด ดาย ซแว อิท ฟีล ไลค อู อู อู อู)
You don’t know my name
(ยู ด้อนท์ โน ไม เนม)
[round and round and round we go, will you ever know]
([ เรานด แอ็นด เรานด แอ็นด เรานด วี โก , วิล ยู เอฝเออะ โน ])

Oh baby baby baby
(โอ เบบิ เบบิ เบบิ)
I see us on our first date
(ไอ ซี อัซ ออน เอ๊า เฟิซท เดท)
You’re doin everything that makes me smile
(ยัวร์ โดย เอ๊วี่ติง แดท เมค มี ซไมล)
And when we had our first kiss
(แอ็นด ฮเว็น วี แฮ็ด เอ๊า เฟิซท คิซ)
It happened on a Thursday
(อิท แฮพเพ็น ออน อะ เธิสดิ)
Ooooo it set my soul on fire
(อู อิท เซ็ท ไม โซล ออน ไฟร)
Ooo baby baby baby
(อู้ เบบิ เบบิ เบบิ)
I can’t wait for the first time
(ไอ แค็นท เวท ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม)
My imagination’s runnin wild
(ไม อิแมจิเนฌัน รูนนิน ไวลด)
It feels like ooooo
(อิท ฟีล ไลค อู)
You don’t know my name
(ยู ด้อนท์ โน ไม เนม)
And I swear it baby, it feels like oooo ooooo ooooo ooooo
(แอ็นด ดาย ซแว อิท เบบิ , อิท ฟีล ไลค อู้ อู อู อู)
You don’t know my name
(ยู ด้อนท์ โน ไม เนม)
[round and round and round we go, will you ever know]
([ เรานด แอ็นด เรานด แอ็นด เรานด วี โก , วิล ยู เอฝเออะ โน ])

“ I’m sayin, he don’t even know what he’s doin’ to me
(“ แอม เซย์อิน , ฮี ด้อนท์ อีเฝ็น โน ฮว็อท อีส โดย ทู มี)
Got me feelin’ all crazy inside
(ก็อท มี ฟีลิน ออล คเรสิ อีนไซด)
I’m feelin like “
(แอม ฟีลิน ไลค “)
Owww! Ooooo Oooooo
(อาว ! อู อู้)
Doin more than I’ve ever done for anyone’s attention
(โดย โม แฑ็น อิฝ เอฝเออะ ดัน ฟอ เอนอิวัน แอ็ทเทนฌัน)
Take notice of what’s in front of you
(เทค โนทิซ อ็อฝ ฮว็อท ซิน ฟรันท อ็อฝ ยู)
Cause did I mention you’re ’bout to miss a good thing
(คอส ดิด ดาย เมนฌัน ยัวร์ เบาท ทู มิซ ซา กุด ธิง)
And you’ll never know how good it feels to have all of my affection
(แอ็นด โยว เนฝเออะ โน เฮา กุด ดิท ฟีล ทู แฮ็ฝ ออล อ็อฝ ไม แอ็ฟเฟคฌัน)
And you’ll never get a chance to experience my lovin’
(แอ็นด โยว เนฝเออะ เก็ท ดา ชานซ ทู เอ็คซพีเรียนซ ไม โลวิน)
Cause my lovin’ feels like ooooooo
(คอส ไม โลวิน ฟีล ไลค อู้)
You don’t know my name
(ยู ด้อนท์ โน ไม เนม)
[round and round and round we go, will you ever know
([ เรานด แอ็นด เรานด แอ็นด เรานด วี โก , วิล ยู เอฝเออะ โน)
And I swear it feels like oooo ooooo ooooo ooooo
(แอ็นด ดาย ซแว อิท ฟีล ไลค อู้ อู อู อู)
You don’t know my name
(ยู ด้อนท์ โน ไม เนม)
[round and round and round we go, will you ever know]
([ เรานด แอ็นด เรานด แอ็นด เรานด วี โก , วิล ยู เอฝเออะ โน ])
Ohhh
(โอ้)

Will you ever know it, no no no no no
(วิล ยู เอฝเออะ โน อิท , โน โน โน โน โน)
Will you ever know it?
(วิล ยู เอฝเออะ โน อิท)
“ I’m gonna have to just go ahead and call this boy.
(“ แอม กอนนะ แฮ็ฝ ทู จัซท โก อะเฮด แอ็นด คอล ดีซ บอย)
Hello? Can I speak to — to Michael?
(เฮ็ลโล แค็น นาย ซพีค ทู ทู ไมเล)
Oh hey, how you doin?
(โอ เฮ , เฮา ยู โดย)
Uh, I feel kinda silly doin’ this,
(อา , ไอ ฟีล กินดา ซีลลิ โดย ดีซ ,)
But um, this is the waitress from the coffee house on 39th and Lennox
(บัท อึม , ดีซ ซิส เดอะ เวทเร็ซ ฟร็อม เดอะ คอฟฟิ เฮาซ ออน 39th แอ็นด เลนเนิกซฺ)
You know, the one with the braids?
(ยู โน , ดิ วัน วิฑ เดอะ บเรด)
Yeah, well I see you on Wednesdays all the time
(เย่ , เว็ล ไอ ซี ยู ออน เวนสดิ ซอร์ เดอะ ไทม)
You come in every Wednesday on your lunch break, I think
(ยู คัม อิน เอฝริ เวนสดิ ออน ยุร ลันช บเรค , ไอ ธิงค)
And you always order the special, with the hot chocolate
(แอ็นด ยู ออลเว ออเดอะ เดอะ ซเพฌแอ็ล , วิฑ เดอะ ฮ็อท ชอคโอะลิท)
And my manager be tripping and stuff
(แอ็นด ไม แมนอิเจอะ บี ทริพพิง แอ็นด ซทัฟ)
Talking bout we gotta use water
(ทอคอิง เบาท วี กอททะ ยูซ วอเทอะ)
But I always use some milk and cream for you
(บัท ไอ ออลเว ยูซ ซัม มิลค แอ็นด ครีม ฟอ ยู)
Cause I think you’re kinda sweet.
(คอส ไอ ธิงค ยัวร์ กินดา สวี้ท)
Anyway you always got on some fly blue suit
(เอนอิเว ยู ออลเว ก็อท ออน ซัม ฟไล บลู ซยูท)
‘n your cufflinks are shining all bright
(เอ็น ยุร ครัฟลิงสฺ แซร์ ชายนิง ออล ไบร๊ท)
So, whatchu do? Oh, word? Yeah, that’s interesting
(โซ , วอทชู ดู โอ , เวิด เย่ , แด๊ท อีนทเร็ซทิง)
Look man, I mean I don’t wanna waste your time but
(ลุค แม็น , ไอ มีน นาย ด้อนท์ วอนนา เวซท ยุร ไทม บัท)
I know girls don’t usually do this,
(ไอ โน เกิล ด้อนท์ ยูฉัวลิ ดู ดีซ ,)
But I was wondering if maybe we could get together
(บัท ไอ วอส วันเดอะริง อิฟ เมบี วี คูด เก็ท ทุเกฑเออะ)
Outside the restaurant one day
(เอาทไซด เดอะ เรซโทะแร็นท วัน เด)
Cause I do look a lot different outside my work clothes
(คอส ไอ ดู ลุค กา ล็อท ดีฟเฟอะเร็นท เอาทไซด ไม เวิค คโลฑ)
I mean we could just go across the street to the park right here
(ไอ มีน วี คูด จัซท โก อัครอซ เดอะ ซทรีท ทู เดอะ พาค ไรท เฮียร)
Wait, hold up, my cell phone’s breakin up, hold up
(เวท , โฮลด อัพ , ไม เซ็ล โฟน เบรกกิ้น อัพ , โฮลด อัพ)
Can you hear me now? Yeah
(แค็น ยู เฮีย มี เนา เย่)
So, what day did you say?
(โซ , ฮว็อท เด ดิด ยู เซ)
Oh yeah, Thursday’s perfect, man:. “
(โอ เย่ , เธิสดิ เพ๊อร์เฟ็คท , แม็น : “)
And it feels like oooo
(แอ็นด ดิท ฟีล ไลค อู้)
You don’t know my name
(ยู ด้อนท์ โน ไม เนม)
[round and round and round we go, will you ever know]
([ เรานด แอ็นด เรานด แอ็นด เรานด วี โก , วิล ยู เอฝเออะ โน ])
Baby Baby I swear it’s like oooooo
(เบบิ เบบิ ไอ ซแว อิทซ ไลค อู้)
You don’t know my name, no no no
(ยู ด้อนท์ โน ไม เนม , โน โน โน)
[round and round and round we go, will you ever know]
([ เรานด แอ็นด เรานด แอ็นด เรานด วี โก , วิล ยู เอฝเออะ โน ])
And it feels like oooo
(แอ็นด ดิท ฟีล ไลค อู้)
You don’t know my name
(ยู ด้อนท์ โน ไม เนม)
[round and round and round we go, will you ever know]
([ เรานด แอ็นด เรานด แอ็นด เรานด วี โก , วิล ยู เอฝเออะ โน ])
And I swear on my mother and father it feels like
(แอ็นด ดาย ซแว ออน ไม ม๊าเธ่อร์ แอ็นด ฟาเฑอะ อิท ฟีล ไลค)
Oooo ooo oooo ooo ooo ooo
(อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้)
Oooo ooo oooo ooo ooo ooo
(อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้)
Oooo ooo oooo ooo ooo ooo
(อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้)
You don’t know my name
(ยู ด้อนท์ โน ไม เนม)
[round and round and round we go, will you ever know?]
([ เรานด แอ็นด เรานด แอ็นด เรานด วี โก , วิล ยู เอฝเออะ โน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Don’t Know My Name คำอ่านไทย Alicia Keys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น