เนื้อเพลง Romeo คำอ่านไทย Dawn Landes

Romeo, Romeo
(โรมีโอ, โรมีโอ)
Waiting all the day by the telephone
(เวททิง ออล เดอะ เด ไบ เดอะ เทลอิโฟน)
I don’t know, I don’t know
(ไอ ด้อนท์ โน , ไอ ด้อนท์ โน)
Should I hang around or should I go?
(ฌูด ดาย แฮ็ง อะเรานด ออ ฌูด ดาย โก)

Romeo, Romeo
(โรมีโอ, โรมีโอ)
Remember all the things that you told me although
(ริเมมเบอะ ออล เดอะ ธิง แดท ยู โทลด มี ออลโฑ)
How did it go? How did it go?
(เฮา ดิด ดิท โก เฮา ดิด ดิท โก)
Waiting all the day by the telephone
(เวททิง ออล เดอะ เด ไบ เดอะ เทลอิโฟน)

Waiting all the day just feel it let down, let down…
(เวททิง ออล เดอะ เด จัซท ฟีล อิท เล็ท เดาน , เล็ท เดาน)
What goes around, comes around, comes around.
(ฮว็อท โกซ อะเรานด , คัม อะเรานด , คัม อะเรานด)

You’ve got it coming and I won’t stop it, no
(ยู๊ฟ ก็อท ดิธ คัมอิง แอ็นด ดาย ว็อนท ซท็อพ อิท , โน)

Romeo, Romeo
(โรมีโอ, โรมีโอ)
Waiting right here watching the grass grow
(เวททิง ไรท เฮียร วัทชิง เดอะ กราซ กโร)
How does it go? How does it go?
(เฮา โด ซิท โก เฮา โด ซิท โก)
I’m another day older and deeper and ooh
(แอม แอะนัธเออะ เด โอลเดอะ แอ็นด ดิพเพอแอ็นด อู้)

Romeo, Romeo
(โรมีโอ, โรมีโอ)
Calling it out laud on the radio
(คอลลิง อิท เอาท ลอด ออน เดอะ เรดิโอ)
I don’t know, I don’t know
(ไอ ด้อนท์ โน , ไอ ด้อนท์ โน)
Should I send the love, it’s so new
(ฌูด ดาย เซ็นด เดอะ ลัฝ , อิทซ โซ นยู)
Should I send the love?
(ฌูด ดาย เซ็นด เดอะ ลัฝ)
No, above this one, so love
(โน , อะบัฝ ดีซ วัน , โซ ลัฝ)

Just remember although, Romeo
(จัซท ริเมมเบอะ ออลโฑ , โรมีโอ)
You’ve got it comingo
(ยู๊ฟ ก็อท ดิธ คอมมิงโก)
And I won’t stop it, no
(แอ็นด ดาย ว็อนท ซท็อพ อิท , โน)

Romeo
(โรมีโอ)
Coming
(คัมอิง)

Sixteen times the body gets
(ซิคซทีน ไทม เดอะ บอดอิ เก็ท)
Another day older and deeper regret
(แอะนัธเออะ เด โอลเดอะ แอ็นด ดิพเพอริกเรท)
Why don’t you come?
(ฮไว ด้อนท์ ยู คัม)
Cause I won’t go
(คอส ไอ ว็อนท โก)
I don’t know my soul, no no Romeo
(ไอ ด้อนท์ โน ไม โซล , โน โน โรมีโอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Romeo คำอ่านไทย Dawn Landes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น