เนื้อเพลง Another Day คำอ่านไทย Dream Theater

[Images: Dream Theater]
([ อีมอิจ : ดรีม ธีอะเทอะ ])
[Words: Petrucci]
([ เวิด : เพอทูชชี่ ])

Live another day
(ไลฝ แอะนัธเออะ เด)
Climb a little higher
(คไลม อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไฮเออะ)
Find another reason to stay
(ไฟนด แอะนัธเออะ รี๊ซั่น ทู ซเท)
Ashes in your hands
(แอสเชรด ซิน ยุร แฮ็นด)
Mercy in your eyes
(เมอซิ อิน ยุร ไอ)
If you’re searching for a silent
(อิฟ ยัวร์ เซิชอิง ฟอ รา ไซเล็นท)
sky…
(ซไค)

You won’t find it here
(ยู ว็อนท ไฟนด ดิท เฮียร)
Look another way
(ลุค แอะนัธเออะ เว)
You won’t find it here
(ยู ว็อนท ไฟนด ดิท เฮียร)
So die another day
(โซ ได แอะนัธเออะ เด)

The coldness of this words
(เดอะ โคลดเน็ซ อ็อฝ ดีซ เวิด)
The message in his silence,
(เดอะ เมซซิจ อิน ฮิส ไซเล็นซ ,)
“ Face the candle to the
(“ เฟซ เดอะ แค๊นเดิ้ล ทู เดอะ)
wind… “
(วินด “)
This distance in my voice
(ดีซ ดีซแท็นซ อิน ไม ฝอยซ)
Isn’t leaving you a choice
(อีสซึ่น ลีฝอิงส ยู อะ ชอยซ)
So if you’re looking for a time
(โซ อิฟ ยัวร์ ลุคอิง ฟอ รา ไทม)
to run away…
(ทู รัน อะเว)

You won’t find it here
(ยู ว็อนท ไฟนด ดิท เฮียร)
Look another way
(ลุค แอะนัธเออะ เว)
You won’t find it here
(ยู ว็อนท ไฟนด ดิท เฮียร)
So try another day
(โซ ทไร แอะนัธเออะ เด)

They took pictures of our
(เฑ ทุค พีคเชอะ อ็อฝ เอ๊า)
dreams
(ดรีม)
Ran to hide behind the stairs
(แร็น ทู ไฮด บิไฮนด เดอะ ซแท)
And said maybe when it’s right
(แอ็นด เซ็ด เมบี ฮเว็น อิทซ ไรท)
for you, they’ll fall
(ฟอ ยู , เด๊ว ฟอล)
But if they don’t come down
(บัท อิฟ เฑ ด้อนท์ คัม เดาน)
Resist the need to pull them in
(ริสีซท เดอะ เน ทู พุล เฑ็ม อิน)
And throw them away
(แอ็นด ธโร เฑ็ม อะเว)
Better to save the mystery
(เบทเทอะ ทู เซฝ เดอะ มีซเทอะริ)
Than surrender to the secret
(แฑ็น ซะเรนเดอะ ทู เดอะ ซีคเร็ท)

You won’t find it here
(ยู ว็อนท ไฟนด ดิท เฮียร)
Look another way
(ลุค แอะนัธเออะ เว)
You won’t find it here
(ยู ว็อนท ไฟนด ดิท เฮียร)
So try another day
(โซ ทไร แอะนัธเออะ เด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Another Day คำอ่านไทย Dream Theater

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น