เนื้อเพลง Sad But True คำอ่านไทย Metallica

Hey [hey]
(เฮ [ เฮ ])
I’m your life
(แอม ยุร ไลฟ)
I’m the one who takes you there
(แอม ดิ วัน ฮู เทค ยู แดร์)
Hey [hey]
(เฮ [ เฮ ])
I’m your life
(แอม ยุร ไลฟ)
I’m the one who cares
(แอม ดิ วัน ฮู แค)
They [they]
(เฑ [ เฑ ])
They betray
(เฑ บิทเร)
I’m your only true friend now
(แอม ยุร โอ๊นลี่ ทรู ฟเร็นด เนา)
They [they]
(เฑ [ เฑ ])
They’ll betray
(เด๊ว บิทเร)
I’m forever there
(แอม เฟาะเรฝเออะ แดร์)

I’m your dream, make you real
(แอม ยุร ดรีม , เมค ยู ริแอ็ล)
I’m your eyes when you must steal
(แอม ยุร ไอ ฮเว็น ยู มัซท ซทีล)
I’m your pain when you can’t feel
(แอม ยุร เพน ฮเว็น ยู แค็นท ฟีล)
Sad but true
(แซ็ด บัท ทรู)

I’m your dream, mind astray
(แอม ยุร ดรีม , ไมนด อัซทเร)
I’m your eyes while you’re away
(แอม ยุร ไอ ฮไวล ยัวร์ อะเว)
I’m your pain while you repay
(แอม ยุร เพน ฮไวล ยู ริเพ)
You know it’s sad but true
(ยู โน อิทซ แซ็ด บัท ทรู)
Sad but true
(แซ็ด บัท ทรู)

You [you]
(ยู [ ยู ])
You’re my mask
(ยัวร์ ไม มาซค)
You’re my cover, my shelter
(ยัวร์ ไม คัฝเออะ , ไม เฌลเทอะ)
You [you]
(ยู [ ยู ])
You’re my mask
(ยัวร์ ไม มาซค)
You’re the one who’s blamed
(ยัวร์ ดิ วัน ฮู บเลม)
Do [do]
(ดู [ ดู ])
Do my work
(ดู ไม เวิค)
Do my dirty work, scapegoat
(ดู ไม เดอทิ เวิค , ซเคพโกท)
Do [do]
(ดู [ ดู ])
Do my deeds
(ดู ไม ดีด)
For you’re the one who’s shamed
(ฟอ ยัวร์ ดิ วัน ฮู เชย์)

I’m your dream, make you real
(แอม ยุร ดรีม , เมค ยู ริแอ็ล)
I’m your eyes when you must steal
(แอม ยุร ไอ ฮเว็น ยู มัซท ซทีล)
I’m your pain when you can’t feel
(แอม ยุร เพน ฮเว็น ยู แค็นท ฟีล)
Sad but true
(แซ็ด บัท ทรู)

I’m your dream, mind astray
(แอม ยุร ดรีม , ไมนด อัซทเร)
I’m your eyes while you’re away
(แอม ยุร ไอ ฮไวล ยัวร์ อะเว)
I’m your pain while you repay
(แอม ยุร เพน ฮไวล ยู ริเพ)
You know it’s sad but true
(ยู โน อิทซ แซ็ด บัท ทรู)
Sad but true
(แซ็ด บัท ทรู)

I’m your dream
(แอม ยุร ดรีม)
I’m your eyes
(แอม ยุร ไอ)
I’m your pain
(แอม ยุร เพน)

I’m your dream [I’m your dream]
(แอม ยุร ดรีม [ แอม ยุร ดรีม ])
I’m your eyes [I’m your eyes]
(แอม ยุร ไอ [ แอม ยุร ไอ ])
I’m your pain [I’m your pain]
(แอม ยุร เพน [ แอม ยุร เพน ])
You know it’s sad but true
(ยู โน อิทซ แซ็ด บัท ทรู)

Hate [hate]
(เฮท [ เฮท ])
I’m your hate
(แอม ยุร เฮท)
I’m your hate when you want love
(แอม ยุร เฮท ฮเว็น ยู ว็อนท ลัฝ)
Pay [pay]
(เพ [ เพ ])
Pay the price
(เพ เดอะ พไรซ)
Pay, for nothing’s fair
(เพ , ฟอ นัธอิง แฟ)

Hey [hey]
(เฮ [ เฮ ])
I’m your life
(แอม ยุร ไลฟ)
I’m the one who took you there
(แอม ดิ วัน ฮู ทุค ยู แดร์)
Hey [hey]
(เฮ [ เฮ ])
I’m your life
(แอม ยุร ไลฟ)
And I no longer care
(แอ็นด ดาย โน ลองเงอ แค)

I’m your dream, make you real
(แอม ยุร ดรีม , เมค ยู ริแอ็ล)
I’m your eyes when you must steal
(แอม ยุร ไอ ฮเว็น ยู มัซท ซทีล)
I’m your pain when you can’t feel
(แอม ยุร เพน ฮเว็น ยู แค็นท ฟีล)
Sad but true
(แซ็ด บัท ทรู)

I’m your truth, telling lies
(แอม ยุร ทรูธ , เทลลิง ไล)
I’m your reason, alibis
(แอม ยุร รี๊ซั่น , แอลอิไบ)
I’m inside, open your eyes
(แอม อีนไซด , โอเพ็น ยุร ไอ)
I’m you
(แอม ยู)

Sad but true
(แซ็ด บัท ทรู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sad But True คำอ่านไทย Metallica

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น