เนื้อเพลง No Rain คำอ่านไทย Blind Melon

All I can say
(ออล ไอ แค็น เซ)
Is that my life is pretty plain
(อีส แดท ไม ไลฟ อีส พรีททิ พเลน)
I like watchin’ the puddles gather rain
(ไอ ไลค วันชิน เดอะ พาทเดว แกฑเออะ เรน)
And all I can do
(แอ็นด ออล ไอ แค็น ดู)
Is just pour some tea for two
(อีส จัซท โพ ซัม ที ฟอ ทู)
And speak my point of view
(แอ็นด ซพีค ไม พอยนท อ็อฝ ฝยู)
But it’s not sane,
(บัท อิทซ น็อท เซน ,)
It’s not sane
(อิทซ น็อท เซน)

I just want some one to say to me,
(ไอ จัซท ว็อนท ซัม วัน ทู เซ ทู มี ,)
“ I’ll always be there when you wake. “
(“ อิล ออลเว บี แดร์ ฮเว็น ยู เวค “)
You know I’d like to keep my cheeks dry today
(ยู โน อาย ไลค ทู คีพ ไม ชีค ดไร ทุเด)
So stay with me and I’ll have it made
(โซ ซเท วิฑ มี แอ็นด อิล แฮ็ฝ อิท เมด)

And I don’t understand why I sleep all day
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ อันเดิซแทนด ฮไว ไอ ซลีพ ออล เด)
And I start to complain
(แอ็นด ดาย ซทาท ทู ค็อมพเลน)
That there’s no rain
(แดท แดร์ โน เรน)
And all I can do is read a book to stay awake
(แอ็นด ออล ไอ แค็น ดู อีส เร็ด อะ บุค ทู ซเท อะเวค)
And it rips my life away,
(แอ็นด ดิท ริพ ไม ไลฟ อะเว ,)
But it’s a great escape
(บัท อิทซ ซา กเรท เอ็ซเคพ)
Escape… escape… escape…
(เอ็ซเคพ เอ็ซเคพ เอ็ซเคพ)

All I can say
(ออล ไอ แค็น เซ)
Is that my life is pretty plain
(อีส แดท ไม ไลฟ อีส พรีททิ พเลน)
You don’t like my point of view
(ยู ด้อนท์ ไลค ไม พอยนท อ็อฝ ฝยู)
You think that I’m insane
(ยู ธิงค แดท แอม อินเซน)
It’s not sane… it’s not sane.
(อิทซ น็อท เซน อิทซ น็อท เซน)

I just want some one to say to me,
(ไอ จัซท ว็อนท ซัม วัน ทู เซ ทู มี ,)
“ I’ll always be there when you wake. “
(“ อิล ออลเว บี แดร์ ฮเว็น ยู เวค “)
You know I’d like to keep my cheeks dry today
(ยู โน อาย ไลค ทู คีพ ไม ชีค ดไร ทุเด)
So stay with me and I’ll have it made
(โซ ซเท วิฑ มี แอ็นด อิล แฮ็ฝ อิท เมด)

And I’ll have it made
(แอ็นด อิล แฮ็ฝ อิท เมด)
And I’ll have it made
(แอ็นด อิล แฮ็ฝ อิท เมด)
And I’ll have it made oh no no no
(แอ็นด อิล แฮ็ฝ อิท เมด โอ โน โน โน)
You know I’m really gonna
(ยู โน แอม ริแอ็ลลิ กอนนะ)
Really gonna
(ริแอ็ลลิ กอนนะ)
Have it made
(แฮ็ฝ อิท เมด)
And I’ll have it made
(แอ็นด อิล แฮ็ฝ อิท เมด)
Ah ah ah ah, ah ah ah ah, ah ah ah ah
(อา อา อา อา , อา อา อา อา , อา อา อา อา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No Rain คำอ่านไทย Blind Melon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น