เนื้อเพลง When I Look at You คำอ่านไทย Miley Cyrus

Everybody needs inspiration
(เอวี่บอดี้ นีด อินซพิเรฌัน)
Everybody needs a song
(เอวี่บอดี้ นีด ซา ซ็อง)
A beautiful melody, when the night’s so long
(อะ บยูทิฟุล เมลโอะดิ , ฮเว็น เดอะ ไนท โซ ล็อง)
‘Cause there is no guarantee, that this life is easy
(คอส แดร์ อีส โน แกเร็นที , แดท ดีซ ไลฟ อีส อีสอิ)

Yeah, when my world is falling apart
(เย่ , ฮเว็น ไม เวิลด อีส ฟ๊อลิง อะพาท)
When there’s no, light to break up the dark
(ฮเว็น แดร์ โน , ไลท ทู บเรค อัพ เดอะ ดาค)
That’s when I, I, I look at you
(แด๊ท ฮเว็น นาย , ไอ , ไอ ลุค แกท ยู)

When the waves are flooding the shore
(ฮเว็น เดอะ เวฝ แซร์ ฟลอดิง เดอะ โฌ)
And I can’t find my way home anymore
(แอ็นด ดาย แค็นท ไฟนด ไม เว โฮม แอนนี่มอ)
That’s when I, I, I look at you
(แด๊ท ฮเว็น นาย , ไอ , ไอ ลุค แกท ยู)

When I look at you, I see forgiveness, I see the truth
(ฮเว็น นาย ลุค แกท ยู , ไอ ซี ฟอร์กีพเหนด , ไอ ซี เดอะ ทรูธ)
You love me for who I am like the stars hold the moon
(ยู ลัฝ มี ฟอ ฮู ไอ แอ็ม ไลค เดอะ ซทา โฮลด เดอะ มูน)
Right there where they belong
(ไรท แดร์ ฮแว เฑ บิลอง)
And I know I’m not alone
(แอ็นด ดาย โน แอม น็อท อะโลน)

Yeah, when my world is falling apart
(เย่ , ฮเว็น ไม เวิลด อีส ฟ๊อลิง อะพาท)
When there’s no light to break up the dark
(ฮเว็น แดร์ โน ไลท ทู บเรค อัพ เดอะ ดาค)
That’s when I, I, I look at you
(แด๊ท ฮเว็น นาย , ไอ , ไอ ลุค แกท ยู)

When the waves are flooding the shore
(ฮเว็น เดอะ เวฝ แซร์ ฟลอดิง เดอะ โฌ)
And I can’t find my way home anymore
(แอ็นด ดาย แค็นท ไฟนด ไม เว โฮม แอนนี่มอ)
That’s when I, I, I look at you
(แด๊ท ฮเว็น นาย , ไอ , ไอ ลุค แกท ยู)

You appear just like a dream to me
(ยู แอ็พเพีย จัซท ไลค เก ดรีม ทู มี)
Just like kaleidoscope colors that cover me
(จัซท ไลค คะไลโดะซโคพ คัลเออะ แดท คัฝเออะ มี)
All I need, every breath that I breathe
(ออล ไอ เน , เอฝริ บเร็ธ แดท ไอ บรีฑ)
Don’t you know, you’re beautiful
(ด้อนท์ ยู โน , ยัวร์ บยูทิฟุล)

Yeah, yeah,yeah
(เย่ , เย่ , เย่)

When the waves are flooding the shore
(ฮเว็น เดอะ เวฝ แซร์ ฟลอดิง เดอะ โฌ)
And I can’t find my way home anymore
(แอ็นด ดาย แค็นท ไฟนด ไม เว โฮม แอนนี่มอ)
That’s when I, I, I look at you
(แด๊ท ฮเว็น นาย , ไอ , ไอ ลุค แกท ยู)
I look at you
(ไอ ลุค แกท ยู)

Yeah, yeah, oh, oh
(เย่ , เย่ , โอ , โอ)
You appear just like a dream to me
(ยู แอ็พเพีย จัซท ไลค เก ดรีม ทู มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When I Look at You คำอ่านไทย Miley Cyrus

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น