เนื้อเพลง After The Love Has Gone คำอ่านไทย Earth Wind And Fire

For a while, to love was all we could do
(ฟอ รา ฮไวล , ทู ลัฝ วอส ซอร์ วี คูด ดู)
We were young and we knew
(วี เวอ ยัง แอ็นด วี นยู)
And our eyes were alive
(แอ็นด เอ๊า ไอ เวอ อะไลฝ)
Deep inside we knew our love was true
(ดีพ อีนไซด วี นยู เอ๊า ลัฝ วอส ทรู)

For a while, we paid no mind to the past
(ฟอ รา ฮไวล , วี เพลด โน ไมนด ทู เดอะ พาซท)
We knew love would last
(วี นยู ลัฝ วูด ลาซท)
Every night somethin’ right
(เอฝริ ไนท ซัมติน ไรท)
Would invite us to begin the dance
(วูด อินไฝท อัซ ทู บีกีน เดอะ ดานซ)

Somethin’ happened along the way
(ซัมติน แฮพเพ็น อะลอง เดอะ เว)
What used to be happy was sad
(ฮว็อท ยูซ ทู บี แฮพพิ วอส แซ็ด)
Somethin’ happened along the way
(ซัมติน แฮพเพ็น อะลอง เดอะ เว)
And yesterday was all we had
(แอ็นด เยซเทอะดิ วอส ซอร์ วี แฮ็ด)

And oh, after the love has gone
(แอ็นด โอ , อาฟเทอะ เดอะ ลัฝ แฮ็ส กอน)
How could you lead me on
(เฮา คูด ยู เล็ด มี ออน)
And not let me stay around
(แอ็นด น็อท เล็ท มี ซเท อะเรานด)
Oh, oh, oh, after the love has gone
(โอ , โอ , โอ , อาฟเทอะ เดอะ ลัฝ แฮ็ส กอน)
What used to be right is wrong
(ฮว็อท ยูซ ทู บี ไรท อีส ร็อง)
Can love that’s lost be found
(แค็น ลัฝ แด๊ท ล็อซท บี เฟานด)

For a while, to love each other with all
(ฟอ รา ฮไวล , ทู ลัฝ อีช อัฑเออะ วิฑ ออล)
We would ever need love, was strong for so long
(วี วูด เอฝเออะ เน ลัฝ , วอส ซทร็อง ฟอ โซ ล็อง)
Never knew that what was wrong, oh baby wasn’t right
(เนฝเออะ นยู แดท ฮว็อท วอส ร็อง , โอ เบบิ วอสซึ้น ไรท)
We tried to find what we had till sadness was all we shared
(วี ทไร ทู ไฟนด ฮว็อท วี แฮ็ด ทิล แซดเน็ซ วอส ซอร์ วี เชย์)
We were scared, this affair would lead our love into
(วี เวอ ซคา , ดีซ แอ็ฟแฟ วูด เล็ด เอ๊า ลัฝ อีนทุ)

Somethin’ happened along the way
(ซัมติน แฮพเพ็น อะลอง เดอะ เว)
Yesterday was all we had
(เยซเทอะดิ วอส ซอร์ วี แฮ็ด)
Somethin’ happened along the way
(ซัมติน แฮพเพ็น อะลอง เดอะ เว)
What used to be happy is sad
(ฮว็อท ยูซ ทู บี แฮพพิ อีส แซ็ด)

Somethin’ happened along the way
(ซัมติน แฮพเพ็น อะลอง เดอะ เว)
Oh, yesterday was all we had
(โอ , เยซเทอะดิ วอส ซอร์ วี แฮ็ด)
And oh, after the love has gone
(แอ็นด โอ , อาฟเทอะ เดอะ ลัฝ แฮ็ส กอน)
How could you lead me on
(เฮา คูด ยู เล็ด มี ออน)
And not let me stay around
(แอ็นด น็อท เล็ท มี ซเท อะเรานด)

Oh, oh, oh, after the love has gone
(โอ , โอ , โอ , อาฟเทอะ เดอะ ลัฝ แฮ็ส กอน)
What used to be right is wrong
(ฮว็อท ยูซ ทู บี ไรท อีส ร็อง)
Can love that’s lost be found
(แค็น ลัฝ แด๊ท ล็อซท บี เฟานด)

Oh, oh, oh, oh, oh ,oh, after the love has gone
(โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , อาฟเทอะ เดอะ ลัฝ แฮ็ส กอน)
What used to be right is wrong
(ฮว็อท ยูซ ทู บี ไรท อีส ร็อง)
Can love that’s lost be found
(แค็น ลัฝ แด๊ท ล็อซท บี เฟานด)
Oh, woah, woah, after the love has gone
(โอ , ว้าว , ว้าว , อาฟเทอะ เดอะ ลัฝ แฮ็ส กอน)
What used to be right is wrong
(ฮว็อท ยูซ ทู บี ไรท อีส ร็อง)
Can love that’s lost be found
(แค็น ลัฝ แด๊ท ล็อซท บี เฟานด)

Oh, woah, woah, after the love has gone
(โอ , ว้าว , ว้าว , อาฟเทอะ เดอะ ลัฝ แฮ็ส กอน)
What used to be right is wrong
(ฮว็อท ยูซ ทู บี ไรท อีส ร็อง)
Can love that’s lost be found
(แค็น ลัฝ แด๊ท ล็อซท บี เฟานด)
Oh, woah, woah
(โอ , ว้าว , ว้าว)

Oh, woah, woah, after the love has gone
(โอ , ว้าว , ว้าว , อาฟเทอะ เดอะ ลัฝ แฮ็ส กอน)
What used to be right is wrong
(ฮว็อท ยูซ ทู บี ไรท อีส ร็อง)
Can love that’s lost be found
(แค็น ลัฝ แด๊ท ล็อซท บี เฟานด)

Woah, woah, woah, after the love has gone
(ว้าว , ว้าว , ว้าว , อาฟเทอะ เดอะ ลัฝ แฮ็ส กอน)
What used to be right is wrong
(ฮว็อท ยูซ ทู บี ไรท อีส ร็อง)
Can love that’s lost be found
(แค็น ลัฝ แด๊ท ล็อซท บี เฟานด)
Woah, woah woah
(ว้าว , ว้าว ว้าว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง After The Love Has Gone คำอ่านไทย Earth Wind And Fire

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น