เนื้อเพลง I’ll Stand by You คำอ่านไทย Girls Aloud

Oh, Why You Look So Sad?
(โอ , ฮไว ยู ลุค โซ แซ็ด)
Tears are in your eyes
(เทีย แซร์ อิน ยุร ไอ)
Come on and come to me now
(คัมมอน แอ็นด คัม ทู มี เนา)
Don’t be ashamed to cry
(ด้อนท์ บี อะเฌมด ทู คไร)
Let me see you through
(เล็ท มี ซี ยู ธรู)
’cause I’ve seen the dark side too
(คอส อิฝ ซีน เดอะ ดาค ไซด ทู)
When the night falls on you
(ฮเว็น เดอะ ไนท ฟอล ออน ยู)
You don’t know what to do
(ยู ด้อนท์ โน ฮว็อท ทู ดู)
Nothing you confess
(นัธอิง ยู ค็อนเฟซ)
Could make me love you less
(คูด เมค มี ลัฝ ยู เลซ)

I’ll stand by you
(อิล ซแท็นด ไบ ยู)
I’ll stand by you
(อิล ซแท็นด ไบ ยู)
Won’t let nobody hurt you
(ว็อนท เล็ท โนบอดี้ เฮิท ยู)
I’ll stand by you
(อิล ซแท็นด ไบ ยู)

So if you’re mad, get mad
(โซ อิฟ ยัวร์ แม็ด , เก็ท แม็ด)
Don’t hold it all inside
(ด้อนท์ โฮลด ดิท ออล อีนไซด)
Come on and talk to me now
(คัมมอน แอ็นด ทอค ทู มี เนา)
Hey, what you got to hide?
(เฮ , ฮว็อท ยู ก็อท ทู ไฮด)
I get angry too
(ไอ เก็ท แองกริ ทู)
Well I’m a lot like you
(เว็ล แอม มา ล็อท ไลค ยู)
When you’re standing at the crossroads
(ฮเว็น ยัวร์ ซแทนดิง แอ็ท เดอะ คอสโรด)
And don’t know which path to choose
(แอ็นด ด้อนท์ โน ฮวิช พาธ ทู ชูส)
Let me come along
(เล็ท มี คัม อะลอง)
’cause even if you’re wrong
(คอส อีเฝ็น อิฟ ยัวร์ ร็อง)

I’ll stand by you
(อิล ซแท็นด ไบ ยู)
I’ll stand by you
(อิล ซแท็นด ไบ ยู)
Won’t let nobody hurt you
(ว็อนท เล็ท โนบอดี้ เฮิท ยู)
I’ll stand by you
(อิล ซแท็นด ไบ ยู)
Take me in, into your darkest hour
(เทค มี อิน , อีนทุ ยุร ดาร์คเนท เอาร)
And I’ll never desert you
(แอ็นด อิล เนฝเออะ เดสเอิท ยู)
I’ll stand by you
(อิล ซแท็นด ไบ ยู)

And when…
(แอ็นด ฮเว็น)
When the night falls on you, baby
(ฮเว็น เดอะ ไนท ฟอล ออน ยู , เบบิ)
You’re feeling all alone
(ยัวร์ ฟีลอิง ออล อะโลน)
You won’t be on your own
(ยู ว็อนท บี ออน ยุร โอน)

I’ll stand by you
(อิล ซแท็นด ไบ ยู)
I’ll stand by you
(อิล ซแท็นด ไบ ยู)
Won’t let nobody hurt you
(ว็อนท เล็ท โนบอดี้ เฮิท ยู)

I’ll stand by you
(อิล ซแท็นด ไบ ยู)
Take me in, into your darkest hour
(เทค มี อิน , อีนทุ ยุร ดาร์คเนท เอาร)
And I’ll never desert you
(แอ็นด อิล เนฝเออะ เดสเอิท ยู)
I’ll stand by you
(อิล ซแท็นด ไบ ยู)
I’ll stand by you
(อิล ซแท็นด ไบ ยู)
Won’t let nobody hurt you
(ว็อนท เล็ท โนบอดี้ เฮิท ยู)
I’ll stand by you
(อิล ซแท็นด ไบ ยู)
Won’t let nobody hurt you
(ว็อนท เล็ท โนบอดี้ เฮิท ยู)
I’ll stand by you
(อิล ซแท็นด ไบ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ll Stand by You คำอ่านไทย Girls Aloud

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น