เนื้อเพลง 19-2000 คำอ่านไทย Gorillaz

The world is spinnin’ too fast
(เดอะ เวิลด อีส สปินนินทู ฟัซท)
I’m buyin’ lead Nike shoes
(แอม บายเอน เล็ด นายกี้ ฌู)
To keep myself tethered
(ทู คีพ ไมเซลฟ เทฑเออะ)
To the days I try to lose
(ทู เดอะ เด ซาย ทไร ทู ลูส)
Oh yeah
(โอ เย่)
My Mama said to slow down
(ไม มามะ เซ็ด ทู ซโล เดาน)
“ You must make your own shoes, “
(“ ยู มัซท เมค ยุร โอน ฌู , “)
Stop dancin’ to the music
(ซท็อพ แดนซิน ทู เดอะ มยูสิค)
Of Gorillaz in a happy mood
(อ็อฝ โกลีลาซ อิน อะ แฮพพิ มูด)
Oh yeah
(โอ เย่)
Keepin’ my groove on
(คริพปิน ไม กรูฝ ออน)
They do the bump
(เฑ ดู เดอะ บัมพ)
They do the bump
(เฑ ดู เดอะ บัมพ)
They do the bump
(เฑ ดู เดอะ บัมพ)
They do the bump
(เฑ ดู เดอะ บัมพ)
Oh yeah
(โอ เย่)
They do the bump
(เฑ ดู เดอะ บัมพ)
They do the bump
(เฑ ดู เดอะ บัมพ)
They do the bump
(เฑ ดู เดอะ บัมพ)
They do the bump
(เฑ ดู เดอะ บัมพ)

Here you go
(เฮียร ยู โก)
Get the cool
(เก็ท เดอะ คูล)
Get the cool shoeshine
(เก็ท เดอะ คูล ชูเชน)
Get the cool
(เก็ท เดอะ คูล)
Get the cool shoeshine
(เก็ท เดอะ คูล ชูเชน)
Get the cool
(เก็ท เดอะ คูล)
Get the cool shoeshine
(เก็ท เดอะ คูล ชูเชน)
Get the cool
(เก็ท เดอะ คูล)
Get the cool shoeshine
(เก็ท เดอะ คูล ชูเชน)

There’s a monkey in the jungle
(แดร์ ซา มังคิ อิน เดอะ จั๊งเกิ้ล)
Watchin’ a vapour trail
(วันชิน อะ เฝเพอะ ทเรล)
Caught up in a conflict
(คอท อัพ อิน อะ คอนฟลิคท)
Between his brain and his tail
(บีทวิน ฮิส บเรน แอ็นด ฮิส เทล)
Oh yeah
(โอ เย่)
And if time’s elimination
(แอ็นด อิฟ ไทม อิลิมิเนฌัน)
Then we got nothin’ to lose
(เด็น วี ก็อท นอทติน ทู ลูส)
Please repeat the message
(พลีส ริพีท เดอะ เมซซิจ)
It’s the music that we choose
(อิทซ เดอะ มยูสิค แดท วี ชูส)
Oh yeah
(โอ เย่)
Keepin’ my groove on
(คริพปิน ไม กรูฝ ออน)
They do the bump
(เฑ ดู เดอะ บัมพ)
They do the bump
(เฑ ดู เดอะ บัมพ)
They do the bump
(เฑ ดู เดอะ บัมพ)
They do the bump
(เฑ ดู เดอะ บัมพ)
Oh yeah
(โอ เย่)
They do the bump
(เฑ ดู เดอะ บัมพ)
They do the bump
(เฑ ดู เดอะ บัมพ)
They do the bump
(เฑ ดู เดอะ บัมพ)
They do the bump
(เฑ ดู เดอะ บัมพ)

Okay bring it down, yeah, we gonna break out
(โอเค บริง อิท เดาน , เย่ , วี กอนนะ บเรค เอาท)
Get the cool
(เก็ท เดอะ คูล)
Get the cool shoeshine
(เก็ท เดอะ คูล ชูเชน)
Get the cool
(เก็ท เดอะ คูล)
Get the cool shoeshine
(เก็ท เดอะ คูล ชูเชน)
Get the cool
(เก็ท เดอะ คูล)
Get the cool shoeshine
(เก็ท เดอะ คูล ชูเชน)
Get the cool
(เก็ท เดอะ คูล)
Get the cool shoeshine
(เก็ท เดอะ คูล ชูเชน)

They do the bump
(เฑ ดู เดอะ บัมพ)
They do the bump
(เฑ ดู เดอะ บัมพ)
They do the bump
(เฑ ดู เดอะ บัมพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง 19-2000 คำอ่านไทย Gorillaz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น