เนื้อเพลง B R Right คำอ่านไทย Trina

[trina:] i want my ass smacked
([ ทรีน่า : ] ไอ ว็อนท ไม อาซ ซแม็ค)
[luda:] legs wide
([ ลูดา : ] เล็ก ไวด)
[trina:] front back
([ ทรีน่า : ] ฟรันท แบ็ค)
[luda:] side to side
([ ลูดา : ] ไซด ทู ไซด)
[trina:] pussy wet
([ ทรีน่า : ] พุซซิ เว็ท)
[luda:] slip n slide
([ ลูดา : ] ซลิพ เอ็น ซไลด)
[luda:] yep everythin gon be alright
([ ลูดา : ] เย็พ เอรี่ติน ก็อน บี ออลไร๊ท)

[trina:] ass smaked
([ ทรีน่า : ] อาซ สเมคทฺ)
legs wide
(เล็ก ไวด)
[trina:] front back
([ ทรีน่า : ] ฟรันท แบ็ค)
[luda:] side to side
([ ลูดา : ] ไซด ทู ไซด)
[trina:] pussy wet
([ ทรีน่า : ] พุซซิ เว็ท)
[luda:] slip n slide
([ ลูดา : ] ซลิพ เอ็น ซไลด)
[luda:] yep everythin gon be alright
([ ลูดา : ] เย็พ เอรี่ติน ก็อน บี ออลไร๊ท)

[TRINA]
([ ทรีน่า ])
wait bitch, imma blow my kisses,
(เวท บิช , แอมมา บโล ไม คีสเซซ ,)
get pist and throw my dishes,
(เก็ท เพด แอ็นด ธโร ไม ดิสชิด ,)
yall niggas know jus who this is,
(ยอล นิกงา โน ยูส ฮู ดีซ ซิส ,)
woo woo, and the head so vicious.
(วู วู , แอ็นด เดอะ เฮ็ด โซ ฝีฌอัซ)

with me, this shit gon cost,
(วิฑ มี , ดีซ ชิท ก็อน ค็อซท ,)
you short? then thas yo lost,
(ยู ฌอท เด็น ท่า โย ล็อซท ,)
you know this ass is soft,
(ยู โน ดีซ อาซ ซิส ซ็อฟท ,)
make a nigga goto breakin off.
(เมค เก นิกงา โกโด เบรกกิ้น ออฟฟ)

tell me that you love me baby,
(เท็ล มี แดท ยู ลัฝ มี เบบิ ,)
get high and fuck me crazy,
(เก็ท ไฮ แอ็นด ฟัค มี คเรสิ ,)
get a towel and wipe me off,
(เก็ท ดา เท๊าเว่ล แอ็นด ไวพ มี ออฟฟ ,)
you want a bitch wit no type of flaws.
(ยู ว็อนท ดา บิช วิท โน ไทพ อ็อฝ ฟลอ)

my gurls be shoppin hard,
(ไม โกรอลสฺ บี ชอพพิน ฮาด ,)
these hoes be buyin cars,
(ฑิส โฮ บี บายเอน คา ,)
in the club buyin bars,
(อิน เดอะ คลับ บายเอน บา ,)
nipples hard in designer bras
(นิบเปิล ฮาด อิน ดิไสนเนอะ บรา)

from the niggas who gettin chese,
(ฟร็อม เดอะ นิกงา ฮู เกดดิน ชีส ,)
throw back in the crispy g’s,
(ธโร แบ็ค อิน เดอะ ครีซพิ จีส ,)
moet? Criss on freeze,
(โมสทฺ คริซ ออน ฟรีส ,)
laugh at the tab, cause this on me.
(ลาฟ แอ็ท เดอะ แท็บ , คอส ดีซ ออน มี)

me and luda in the cut supreme,
(มี แอ็นด ลูดา อิน เดอะ คัท ซิวพรีม ,)
doin things jus to touch the creme,
(โดย ธิง ยูส ทู ทั๊ช เดอะ คแร็ม ,)
so many names wana fuck the queen,
(โซ เมนอิ เนม วานา ฟัค เดอะ ควีน ,)
i live a life like its jus a dream.
(ไอ ไลฝ อะ ไลฟ ไลค อิทซ ยูส ซา ดรีม)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

[LUDA]
([ ลูดา ])
get it right beother, jump,
(เก็ท ดิธ ไรท บีอาเตอร์ , จัมพ ,)
gimme the beat then imma make it bump,
(กีมมิ เดอะ บีท เด็น แอมมา เมค อิท บัมพ ,)
tell em wutcha wana hear, damn, lets get cam,
(เท็ล เอ็ม วูดชา วานา เฮีย , แด็ม , เล็ท เก็ท แค็ม ,)
trouble witcha man, imma pop my trunk.
(ทรั๊บเบิ้ล วิทชา แม็น , แอมมา พ็อพ ไม ทรังค)

you aint seen no chicks like mine,
(ยู เอน ซีน โน ชิค ไลค ไมน ,)
you aint seen no flicks like mine,
(ยู เอน ซีน โน ฟลิค ไลค ไมน ,)
bet i make you cum next to the subwoofers and my 6×9’s.
(เบ็ท ไอ เมค ยู คัม เน็คซท ทู เดอะ ซับวูฟเฟอสฺ แซน ไม 6x9s)

tell me that you like it raw,
(เท็ล มี แดท ยู ไลค อิท รอ ,)
tell me that my dick is MUAH!!!
(เท็ล มี แดท ไม ดิก อีส มาห์ ! ! !)
i might make you famous, and buy you watches by Maurice Lacroix
(ไอ ไมท เมค ยู เฟมัซ , แอ็นด ไบ ยู วัทเชซ ไบ มอร์รีสฺ แรคโคลรอค)

tell me if its new or old,
(เท็ล มี อิฟ อิทซ นยู ออ โอลด ,)
tell me if its hot or cold,
(เท็ล มี อิฟ อิทซ ฮ็อท ออ โคลด ,)
let me know if its black & bold,
(เล็ท มี โน อิฟ อิทซ บแล็ค & โบลด ,)
say ludacris 6 million sold.
(เซ ลูดาคริ 6 มีลยัน โซลด)

see i aint got no time for games,
(ซี ไอ เอน ก็อท โน ไทม ฟอ เกม ,)
and i aint got no times for lames,
(แอ็นด ดาย เอน ก็อท โน ไทม ฟอ เลม ,)
how you lovin my southern slang,
(เฮา ยู โลวิน ไม ซัฑเอิน ซแล็ง ,)
ooo eee walla walla bing bang.
(อู้ eee วาลละ วาลละ บิง แบ็ง)

so anytime you need me call,
(โซ เอนี่ไทม์ ยู เน มี คอล ,)
winter, summer, spring, or fall
(วีนเทอะ , ซัมเมอะ , ซพริง , ออ ฟอล)
it doesnt matter come one come all,
(อิท ดัสอินท แมทเทอะ คัมมอนe คัม ออล ,)
either get dropped or drop them draws.
(อีเฑอะ เก็ท ดร็อพ ออ ดร็อพ เฑ็ม ดรอ)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

[TRINA]
([ ทรีน่า ])
diamond, princess,
(ไดมันด , พรีนเซ็ซ ,)
just mind, your buisness,
(จัซท ไมนด , ยุร บิซสิเนต ,)
these rumors, are senseless,
(ฑิส รูเมอะ , อาร์ เซนซเล็ซ ,)
your whispers, are endless.
(ยุร ฮวีซเพอะ , อาร์ เอ็นเล็ซ)

we livin ghetto fab,
(วี ลีฝอิน เกทโท แฟรบ ,)
we spendin hella cash,
(วี สเปนดิน เฮลลา แค็ฌ ,)
this girl is hella bad,
(ดีซ เกิล อีส เฮลลา แบ็ด ,)
your choice is trailer trash.
(ยุร ชอยซ อีส ทเรลเออะ ทแร็ฌ)

too much, taste for whores,
(ทู มัช , เทซท ฟอ โฮ ,)
you seen me grace the source
(ยู ซีน มี กเรซ เดอะ โซซ)
your watched me work, the vibe
(ยุร ว็อช มี เวิค , เดอะ วายพฺ)
bitches, i works for mine.
(บิดเชด , ไอ เวิค ฟอ ไมน)

one time, for these divas,
(วัน ไทม , ฟอ ฑิส ดีว่า ,)
two times, for these visas,
(ทู ไทม , ฟอ ฑิส ฝีสะ ,)
third time i come im breezin,
(เธิด ไทม ไอ คัม แอม บลีซิน ,)
the ice…just keeps on freezin.
(ดิ ไอซ จัซท คีพ ออน ฟรีซิน)

hold up imma keep it goin,
(โฮลด อัพ แอมมา คีพ อิท โกอิน ,)
back to back imma keep on blowin
(แบ็ค ทู แบ็ค แอมมา คีพ ออน โบลวิน)
platinum plaques, keepin it up,
(พแลทนัม พแล็ค , คริพปิน หนิด อัพ ,)
wet sex, keepin it good.
(เว็ท เซ็คซ , คริพปิน หนิด กุด)

look girl, you dont know my angle,
(ลุค เกิล , ยู ด้อนท์ โน ไม แอ๊งเจิ้ล ,)
a hundred thou with a platinum bengal,
(อะ ฮันดเร็ด เฑา วิฑ อะ พแลทนัม เบ็นกอล ,)
my niggas’ll slow your roll,
(ไม นิกเกรดซฺ ซโล ยุร โรล ,)
pussy power, we in control.
(พุซซิ เพาเออะ , วี อิน ค็อนทโรล)

[CHROUS]
([ คอรัส ])

yea, thas right….im back again…round two mother fuckers. thas rite im
(เย , ท่า ไรท แอม แบ็ค อะเกน เรานด ทู ม๊าเธ่อร์ ฟัคเกอ ท่า ไรท แอม)
talkin greece. im a arrogant lil mother fucker huh? thas rite im rich, im
(ทอคกิ่น กรีซ แอม มา แอโระแก็นท ลิล ม๊าเธ่อร์ ฟัคเกอ ฮู ท่า ไรท แอม ริช , แอม)
that bitch, thas rite. im about show yall how to pimp this shit. im fuckin
(แดท บิช , ท่า ไรท แอม อะเบาท โฌ ยอล เฮา ทู พิมพ ดีซ ชิท แอม ฟัคกิน)
niggas in the face, the game is mine 2003, fuck that. fuck all yall haters,
(นิกงา ซิน เดอะ เฟซ , เดอะ เกม อีส ไมน 2003 , ฟัค แดท ฟัค ออล ยอล เฮเดอ ,)
fuck all yall bitches, get a life. you got too much time on your hands. i
(ฟัค ออล ยอล บิดเชด , เก็ท ดา ไลฟ ยู ก็อท ทู มัช ไทม ออน ยุร แฮ็นด ซาย)
want yall bitches to get a job, up your game. pimp your game up baby, its
(ว็อนท ยอล บิดเชด ทู เก็ท ดา โจบ , อัพ ยุร เกม พิมพ ยุร เกม อัพ เบบิ , อิทซ)
all about me this time, fuck that. fuck a dime, im a silva dolla, holla.
(ออล อะเบาท มี ดีซ ไทม , ฟัค แดท ฟัค กา ไดม , แอม มา ซิวว่า ดอลล่า , ฮอลละ)
catch me when i come off tour, fuck yall. im out.
(แค็ช มี ฮเว็น นาย คัม ออฟฟ ทัวร์ , ฟัค ยอล แอม เอาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง B R Right คำอ่านไทย Trina

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น