เนื้อเพลง Moonlight Shadow คำอ่านไทย Missing Heart feat Lyane Leigh

Moonlight, moonlight, moonlight
(มูนไลท์ , มูนไลท์ , มูนไลท์)
Moonlight, moonlight, moonlight
(มูนไลท์ , มูนไลท์ , มูนไลท์)
Moonlight shadow
(มูนไลท์ แฌดโอ)

The last that ever she saw him
(เดอะ ลาซท แดท เอฝเออะ ชี ซอ ฮิม)
Carried away by a moonlight shadow
(แคร์รี่ อะเว ไบ อะ มูนไลท์ แฌดโอ)
He passed on worried and warning
(ฮี พาซ ออน เวอริ แอ็นด วอนิง)
Carried away by a moonlight shadow
(แคร์รี่ อะเว ไบ อะ มูนไลท์ แฌดโอ)

Lost in a riddle that Saturday night
(ล็อซท อิน อะ ริ๊ดเดิ้ล แดท แซทเออะดิ ไนท)
Far away on the other side
(ฟา อะเว ออน ดิ อัฑเออะ ไซด)
He was caught in the middle of a desperate fight
(ฮี วอส คอท อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ อะ เดซเพอะริท ไฟท)
And she couldn’t find how to push through
(แอ็นด ชี คูดซึ่น ไฟนด เฮา ทู พุฌ ธรู)

The trees that whisper in the evening
(เดอะ ทรี แดท ฮวีซเพอะ อิน ดิ อีฝนิง)
Carried away by a moonlight shadow
(แคร์รี่ อะเว ไบ อะ มูนไลท์ แฌดโอ)
Sing a song of sorrow and grieving
(ซิง อะ ซ็อง อ็อฝ ซอโร แอ็นด กรีฝวิ่ง)
Carried away by a moonlight shadow
(แคร์รี่ อะเว ไบ อะ มูนไลท์ แฌดโอ)

All she saw was the silhouette of a gun
(ออล ชี ซอ วอส เดอะ ซิลุเอท อ็อฝ อะ กัน)
Far away on the other side
(ฟา อะเว ออน ดิ อัฑเออะ ไซด)
He was shot six times by a man on the run
(ฮี วอส ฌ็อท ซิคซ ไทม ไบ อะ แม็น ออน เดอะ รัน)
And she couldn’t find how to push through
(แอ็นด ชี คูดซึ่น ไฟนด เฮา ทู พุฌ ธรู)

I stay, I pray
(ไอ ซเท , ไอ พเร)
See you in heaven, far away
(ซี ยู อิน เฮฝเอ็น , ฟา อะเว)
I stay, I pray
(ไอ ซเท , ไอ พเร)
See you in heaven, one day
(ซี ยู อิน เฮฝเอ็น , วัน เด)

Four A.M. in the morning
(โฟ รา เอ็ม อิน เดอะ มอนิง)
Carried away by a moonlight shadow
(แคร์รี่ อะเว ไบ อะ มูนไลท์ แฌดโอ)
I watched your vision falling
(ไอ ว็อช ยุร ฝีฉอัน ฟ๊อลิง)
Carried away by a moonlight shadow
(แคร์รี่ อะเว ไบ อะ มูนไลท์ แฌดโอ)

A star moved slowly in the silvery night
(อะ ซทา มูฝ ซโลลิ อิน เดอะ ซิวเวอรี่ ไนท)
Will you come to talk to me this night?
(วิล ยู คัม ทู ทอค ทู มี ดีซ ไนท)

I stay, I pray
(ไอ ซเท , ไอ พเร)
See you in heaven, far away
(ซี ยู อิน เฮฝเอ็น , ฟา อะเว)
I stay, I pray
(ไอ ซเท , ไอ พเร)
See you in heaven, one day
(ซี ยู อิน เฮฝเอ็น , วัน เด)

Moonlight, moonlight, moonlight
(มูนไลท์ , มูนไลท์ , มูนไลท์)
Moonlight, moonlight, moonlight
(มูนไลท์ , มูนไลท์ , มูนไลท์)
Moonlight shadow
(มูนไลท์ แฌดโอ)

Moonlight, moonlight, moonlight
(มูนไลท์ , มูนไลท์ , มูนไลท์)
Moonlight, moonlight, moonlight shadow
(มูนไลท์ , มูนไลท์ , มูนไลท์ แฌดโอ)

Caught in the middle of hunger and fire
(คอท อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ ฮังเกอะ แอ็นด ไฟร)
The night was heavy and the air was alive
(เดอะ ไนท วอส เฮฝอิ แอ็นด ดิ แอ วอส อะไลฝ)
But she couldn’t find how to push through
(บัท ชี คูดซึ่น ไฟนด เฮา ทู พุฌ ธรู)

Carried away by a moonlight shadow
(แคร์รี่ อะเว ไบ อะ มูนไลท์ แฌดโอ)
Carried away by a moonlight shadow
(แคร์รี่ อะเว ไบ อะ มูนไลท์ แฌดโอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Moonlight Shadow คำอ่านไทย Missing Heart feat Lyane Leigh

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น