เนื้อเพลง Hollywood คำอ่านไทย Michael Bubl?

Could you be a teenage idol
(คูด ยู บี อะ ทีนเอจ ไอดัล)
Could you be a movie star
(คูด ยู บี อะ มูวี่ ซทา)
When I turn on my TV
(ฮเว็น นาย เทิน ออน ไม ทีวี)
Will you smile and wave at me
(วิล ยู ซไมล แอ็นด เวฝ แอ็ท มี)
Tellin’ Oprah who you are is strange
(เทลลิน โอปราห์ ฮู ยู อาร์ อีส ซทเรนจ)
So you want to be a rock star
(โซ ยู ว็อนท ทู บี อะ ร็อค ซทา)
With blue eyed bunny’s in your bed
(วิฑ บลู ไอ บันนิ ซิน ยุร เบ็ด)
Well remember when you’re rich that you sold yourself for this
(เว็ล ริเมมเบอะ ฮเว็น ยัวร์ ริช แดท ยู โซลด ยุรเซลฟ ฟอ ดีซ)
You’ll be famous ’cause you’re dead
(โยว บี เฟมัซ คอส ยัวร์ เด็ด)

So don’t go higher for desire
(โซ ด้อนท์ โก ไฮเออะ ฟอ ดิไสร)
Put it in your head
(พัท ดิธ อิน ยุร เฮ็ด)
Baby Hollywood is dead
(เบบิ ฮอลิวูด อีส เด็ด)
You can find it in yourself
(ยู แค็น ไฟนด ดิท อิน ยุรเซลฟ)

I don’t want to take you dancing
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เทค ยู แด็นซิง)
When you’re dancing with the world
(ฮเว็น ยัวร์ แด็นซิง วิฑ เดอะ เวิลด)
Well you can flash your caviar and your million dollar car
(เว็ล ยู แค็น ฟแล็ฌ ยุร แคฝิอา แอ็นด ยุร มีลยัน ดอลเลอะ คา)
I don’t need that kind of girl
(ไอ ด้อนท์ เน แดท ไคนด อ็อฝ เกิล)
But you could be that next sensation
(บัท ยู คูด บี แดท เน็คซท เซ็นเซฌัน)
Or will you set the latest style
(ออ วิล ยู เซ็ท เดอะ เลทเอ็ซท ซไทล)
You don’t need a catchy song
(ยู ด้อนท์ เน อะ แคชอิ ซ็อง)
‘Cause the kids will sing along
(คอส เดอะ คิด วิล ซิง อะลอง)
When you sell it with a smile
(ฮเว็น ยู เซ็ล อิท วิฑ อะ ซไมล)

So don’t go higher for desire
(โซ ด้อนท์ โก ไฮเออะ ฟอ ดิไสร)
Put it in your head
(พัท ดิธ อิน ยุร เฮ็ด)
Baby Hollywood is dead
(เบบิ ฮอลิวูด อีส เด็ด)
You can find it in yourself
(ยู แค็น ไฟนด ดิท อิน ยุรเซลฟ)

So don’t fly higher, for your fire
(โซ ด้อนท์ ฟไล ไฮเออะ , ฟอ ยุร ไฟร)
Put it in your head
(พัท ดิธ อิน ยุร เฮ็ด)
Baby Hollywood is dead
(เบบิ ฮอลิวูด อีส เด็ด)
You can find it in yourself
(ยู แค็น ไฟนด ดิท อิน ยุรเซลฟ)
Keep it on your head Hollywood is dead
(คีพ อิท ออน ยุร เฮ็ด ฮอลิวูด อีส เด็ด)

Well you can do the mighty tango
(เว็ล ยู แค็น ดู เดอะ ไมทอิ แทงโก)
You can strut your little thing
(ยู แค็น ซทรัท ยุร ลิ๊ทเทิ่ล ธิง)
You can swing from vine to vine
(ยู แค็น ซวิง ฟร็อม ไฝน ทู ไฝน)
While the kiddies wait in line
(ฮไวล เดอะ คีดดิ เวท อิน ไลน)
With the money in their hands
(วิฑ เดอะ มันอิ อิน แด แฮ็นด)

But if you get to California
(บัท อิฟ ยู เก็ท ทู แคลิฟอร์เนีย)
Save a piece of gold for me
(เซฝ อะ พีซ อ็อฝ โกลด ฟอ มี)
If it’s the only thing you’ll save
(อิฟ อิทซ ดิ โอ๊นลี่ ธิง โยว เซฝ)
Then I’ll bet you’ll never wave when I watch you on TV
(เด็น อิล เบ็ท โยว เนฝเออะ เวฝ ฮเว็น นาย ว็อช ยู ออน ทีวี)

So don’t go higher for desire
(โซ ด้อนท์ โก ไฮเออะ ฟอ ดิไสร)
Put it in your head
(พัท ดิธ อิน ยุร เฮ็ด)
Baby Hollywood is dead you can find it in yourself
(เบบิ ฮอลิวูด อีส เด็ด ยู แค็น ไฟนด ดิท อิน ยุรเซลฟ)

So don’t fly higher, for your fire
(โซ ด้อนท์ ฟไล ไฮเออะ , ฟอ ยุร ไฟร)
Put it in your head
(พัท ดิธ อิน ยุร เฮ็ด)
Baby Hollywood is dead
(เบบิ ฮอลิวูด อีส เด็ด)
You can find it in yourself
(ยู แค็น ไฟนด ดิท อิน ยุรเซลฟ)

Keep on loving what is true and the world will come to you
(คีพ ออน ลัฝอิง ฮว็อท อีส ทรู แอ็นด เดอะ เวิลด วิล คัม ทู ยู)
You can find it in yourself
(ยู แค็น ไฟนด ดิท อิน ยุรเซลฟ)
Love what is true and the world will come to you
(ลัฝ ฮว็อท อีส ทรู แอ็นด เดอะ เวิลด วิล คัม ทู ยู)
You can find it in yourself
(ยู แค็น ไฟนด ดิท อิน ยุรเซลฟ)

No no no no no
(โน โน โน โน โน)
Keep it in your head, Hollywood is dead
(คีพ อิท อิน ยุร เฮ็ด , ฮอลิวูด อีส เด็ด)
Come, come Hollywood is dead babe woo hoo
(คัม , คัม ฮอลิวูด อีส เด็ด เบบ วู ฮู)
Oh Hollywood is dead yeah yeah
(โอ ฮอลิวูด อีส เด็ด เย่ เย่)
Oh Hollywood is dead babe woo hoo
(โอ ฮอลิวูด อีส เด็ด เบบ วู ฮู)
Keep on loving what is true and the world will come to you
(คีพ ออน ลัฝอิง ฮว็อท อีส ทรู แอ็นด เดอะ เวิลด วิล คัม ทู ยู)
Hollywood is dead, get it in your head, Hollywood is dead
(ฮอลิวูด อีส เด็ด , เก็ท ดิธ อิน ยุร เฮ็ด , ฮอลิวูด อีส เด็ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hollywood คำอ่านไทย Michael Bubl?

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น