เนื้อเพลง I’ll Be Lovin’ U Long Time คำอ่านไทย Mariah Carey

I’ll be lovin u long time
(อิล บี โลวิน ยู ล็อง ไทม)
I’ll be lovin’
(อิล บี โลวิน)
I’ll be lovin’
(อิล บี โลวิน)
I’ll be lovin
(อิล บี โลวิน)
I’ll be lovin
(อิล บี โลวิน)
I’ll be lovin
(อิล บี โลวิน)
I’ll be lovin
(อิล บี โลวิน)
I’ll be lovin u [2x]
(อิล บี โลวิน ยู [ 2x ])

You ain’t even gotta worry
(ยู เอน อีเฝ็น กอททะ เวอริ)
About a thing I gotcha babe
(อะเบาท ดา ธิง ไอ ก๊อดชา เบบ)
And ain’t nobody takin’ me away
(แอ็นด เอน โนบอดี้ ทอคกิ่น มี อะเว)
It’s not a game I’m here to stay
(อิทซ น็อท ดา เกม แอม เฮียร ทู ซเท)
Our love is stronger than any drug
(เอ๊า ลัฝ อีส สตองเกอร์ แฑ็น เอนอิ ดรัก)
Addictive just can’t get enough
(แอคดิซทีฝ จัซท แค็นท เก็ท อินัฟ)
And everytime I’m with you I want some more
(แอ็นด เอ๊รี่ไทม์ แอม วิฑ ยู ไอ ว็อนท ซัม โม)
Just close the door
(จัซท คโลส เดอะ โด)
And let’s explore each other
(แอ็นด เล็ท เอ็คซพโล อีช อัฑเออะ)

Long as I know you got me
(ล็อง แอ็ส ซาย โน ยู ก็อท มี)
I’ll be loving u long time [as I can be]
(อิล บี ลัฝอิง ยู ล็อง ไทม [ แอ็ส ซาย แค็น บี ])
I’ll be loving u long time [eternally]
(อิล บี ลัฝอิง ยู ล็อง ไทม [ อิเทอแน็ลลิ ])
There’s no stopping you and me
(แดร์ โน ซทอพพิง ยู แอ็นด มี)
I’ll be loving u long time [as I can breathe]
(อิล บี ลัฝอิง ยู ล็อง ไทม [ แอ็ส ซาย แค็น บรีฑ ])
I’ll be loving u long time [eternally]
(อิล บี ลัฝอิง ยู ล็อง ไทม [ อิเทอแน็ลลิ ])

Don’t care what no one has to say
(ด้อนท์ แค ฮว็อท โน วัน แฮ็ส ทู เซ)
They don’t understand us like we do
(เฑ ด้อนท์ อันเดิซแทนด อัซ ไลค วี ดู)
I need you near me night and day
(ไอ เน ยู เนีย มี ไนท แอ็นด เด)
Together there ain’t nothin’ we can’t do
(ทุเกฑเออะ แดร์ เอน นอทติน วี แค็นท ดู)
Scoop me up and we can go
(ซคูพ มี อัพ แอ็นด วี แค็น โก)
To that little spot where no one knows
(ทู แดท ลิ๊ทเทิ่ล สพอท ฮแว โน วัน โน)
Spend a little time just us alone
(ซเพ็นด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม จัซท อัซ อะโลน)
You can caress my body and never let go
(ยู แค็น คะเรซ ไม บอดอิ แอ็นด เนฝเออะ เล็ท โก)

Long as I know you got me
(ล็อง แอ็ส ซาย โน ยู ก็อท มี)
I’ll be loving u long time [as I can be]
(อิล บี ลัฝอิง ยู ล็อง ไทม [ แอ็ส ซาย แค็น บี ])
I’ll be loving u long time [eternally]
(อิล บี ลัฝอิง ยู ล็อง ไทม [ อิเทอแน็ลลิ ])
There’s no stopping you and me
(แดร์ โน ซทอพพิง ยู แอ็นด มี)
I’ll be loving u long time [as I can breathe]
(อิล บี ลัฝอิง ยู ล็อง ไทม [ แอ็ส ซาย แค็น บรีฑ ])
I’ll be loving u long time [eternally]
(อิล บี ลัฝอิง ยู ล็อง ไทม [ อิเทอแน็ลลิ ])

I don’t want another
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท แอะนัธเออะ)
Ain’t gon’ never be another
(เอน ก็อน เนฝเออะ บี แอะนัธเออะ)
Can’t nobody do what you do to me
(แค็นท โนบอดี้ ดู ฮว็อท ยู ดู ทู มี)
Don’t want another
(ด้อนท์ ว็อนท แอะนัธเออะ)
Ain’t gon’ never be another
(เอน ก็อน เนฝเออะ บี แอะนัธเออะ)
Can’t nobody do what you do to me
(แค็นท โนบอดี้ ดู ฮว็อท ยู ดู ทู มี)
Don’t want another
(ด้อนท์ ว็อนท แอะนัธเออะ)
Ain’t gon’ never be another
(เอน ก็อน เนฝเออะ บี แอะนัธเออะ)
Can’t nobody do what you do to me
(แค็นท โนบอดี้ ดู ฮว็อท ยู ดู ทู มี)

I’ll be loving u long time [as I can be]
(อิล บี ลัฝอิง ยู ล็อง ไทม [ แอ็ส ซาย แค็น บี ])
I’ll be loving u long time [eternally]
(อิล บี ลัฝอิง ยู ล็อง ไทม [ อิเทอแน็ลลิ ])
Long as I know you got me
(ล็อง แอ็ส ซาย โน ยู ก็อท มี)
I’ll be loving u long time [as I can be]
(อิล บี ลัฝอิง ยู ล็อง ไทม [ แอ็ส ซาย แค็น บี ])
I’ll be loving u long time [eternally]
(อิล บี ลัฝอิง ยู ล็อง ไทม [ อิเทอแน็ลลิ ])
There’s no stopping you and me
(แดร์ โน ซทอพพิง ยู แอ็นด มี)
I’ll be loving u long time [as I can be]
(อิล บี ลัฝอิง ยู ล็อง ไทม [ แอ็ส ซาย แค็น บี ])
I’ll be loving u long time
(อิล บี ลัฝอิง ยู ล็อง ไทม)

I’ll be lovin’
(อิล บี โลวิน)
I’ll be lovin
(อิล บี โลวิน)
I’ll be lovin
(อิล บี โลวิน)
I’ll be lovin
(อิล บี โลวิน)
I’ll be lovin
(อิล บี โลวิน)
I’ll be lovin u
(อิล บี โลวิน ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ll Be Lovin’ U Long Time คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น