เนื้อเพลง Everybody Hurts คำอ่านไทย Avril Lavigne

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
Don’t know, don’t know if I can do this on my own
(ด้อนท์ โน , ด้อนท์ โน อิฟ ฟาย แค็น ดู ดีซ ออน ไม โอน)
Why do you have to leave me?
(ฮไว ดู ยู แฮ็ฝ ทู ลีฝ มี)
It seems I’m losing something deep inside of me
(อิท ซีม แอม โรซิง ซัมติง ดีพ อีนไซด อ็อฝ มี)
Hold on onto me
(โฮลด ออน ออนทู มี)

[Pre-Chorus:]
([ พรี โครัซ : ])
Now I see, now I see
(เนา ไอ ซี , เนา ไอ ซี)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Everybody hurts some days
(เอวี่บอดี้ เฮิท ซัม เด)
It’s okay to be afraid
(อิทซ โอเค ทู บี อัฟเรด)
Everybody hurts, everybody screams
(เอวี่บอดี้ เฮิท , เอวี่บอดี้ ซครีม)
Everybody feels this way and it’s okay
(เอวี่บอดี้ ฟีล ดีซ เว แอ็นด อิทซ โอเค)
Ladadadada, it’s okay
(ลาดาดาดา , อิทซ โอเค)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
It feels like nothing really matters anymore
(อิท ฟีล ไลค นัธอิง ริแอ็ลลิ แมทเทอะ แอนนี่มอ)
When you’re gone, I can’t breathe
(ฮเว็น ยัวร์ กอน , ไอ แค็นท บรีฑ)
And I know you never meant to make me feel this way
(แอ็นด ดาย โน ยู เนฝเออะ เม็นท ทู เมค มี ฟีล ดีซ เว)
This can’t be happening
(ดีซ แค็นท บี แฮพเพะนิง)

[Pre-Chorus:]
([ พรี โครัซ : ])
Now I see [now I see], now I see
(เนา ไอ ซี [ เนา ไอ ซี ] , เนา ไอ ซี)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Everybody hurts some days
(เอวี่บอดี้ เฮิท ซัม เด)
It’s okay to be afraid
(อิทซ โอเค ทู บี อัฟเรด)
Everybody hurts, everybody screams
(เอวี่บอดี้ เฮิท , เอวี่บอดี้ ซครีม)
Everybody feels this way and it’s okay
(เอวี่บอดี้ ฟีล ดีซ เว แอ็นด อิทซ โอเค)

Ladadadada it’s okay
(ลาดาดาดา อิทซ โอเค)

Lalalala
(ลาลาลา)

[Bridge:]
([ บริจ : ])
So many questions, so much on my mind
(โซ เมนอิ คเวซชัน , โซ มัช ออน ไม ไมนด)
So many answers I can’t find
(โซ เมนอิ อานเซอะ ซาย แค็นท ไฟนด)
I wish I could turn back the time
(ไอ วิฌ ไอ คูด เทิน แบ็ค เดอะ ไทม)
I wonder why
(ไอ วันเดอะ ฮไว)

Everybody hurts some days [some days]
(เอวี่บอดี้ เฮิท ซัม เด [ ซัม เด ])
Everybody hurts some days [some days]
(เอวี่บอดี้ เฮิท ซัม เด [ ซัม เด ])

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Everybody hurts some days [some days]
(เอวี่บอดี้ เฮิท ซัม เด [ ซัม เด ])
It’s okay to be afraid [I’m afraid]
(อิทซ โอเค ทู บี อัฟเรด [ แอม อัฟเรด ])
Everybody hurts, everybody screams
(เอวี่บอดี้ เฮิท , เอวี่บอดี้ ซครีม)
Everybody feels this way and it’s okay
(เอวี่บอดี้ ฟีล ดีซ เว แอ็นด อิทซ โอเค)

Ladadadada it’s okay
(ลาดาดาดา อิทซ โอเค)
Lalalalala it’s okay
(ลาลาลา อิทซ โอเค)

Everybody hurts some days
(เอวี่บอดี้ เฮิท ซัม เด)
[Some days]
([ ซัม เด ])
It’s okay to be afraid
(อิทซ โอเค ทู บี อัฟเรด)
[I’m afraid]
([ แอม อัฟเรด ])
Everbody hurts some days
(เอฟเว่อร์บอดี้ เฮิท ซัม เด)
Yeah, we all feel pain [It’s okay]
(เย่ , วี ออล ฟีล เพน [ อิทซ โอเค ])
Everybody feels this way
(เอวี่บอดี้ ฟีล ดีซ เว)
But it’ll be okay [some days]
(บัท อิว บี โอเค [ ซัม เด ])
Can’t somebody take me away
(แค็นท ซัมบอดี้ เทค มี อะเว)
To a better place?
(ทู อะ เบทเทอะ พเลซ)
Everybody feels this way
(เอวี่บอดี้ ฟีล ดีซ เว)

[Ahhhh-ahhhh-ahhhh-ahhhh-ahhhh-ahhhh-ahhhh-ahhhh-ahhhh]
([ อาอาอาอาอาอาอาอาอา])

Ladadada it’s okay
(ลาดาดาดา อิทซ โอเค)
Lalalala, it’s okay
(ลาลาลา , อิทซ โอเค)
Ladadada it’s okay
(ลาดาดาดา อิทซ โอเค)
Lalalala, it’s okay
(ลาลาลา , อิทซ โอเค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everybody Hurts คำอ่านไทย Avril Lavigne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น