เนื้อเพลง Sweet Dreams (Are Made of This) คำอ่านไทย Marilyn Manson

Sweet dreams are made of these
(สวี้ท ดรีม แซร์ เมด อ็อฝ ฑิส)
Who am I to disagree?
(ฮู แอ็ม ไอ ทู ดิซักริ)
Travel the world and the seven seas
(ทแรฝแอ็ล เดอะ เวิลด แอ็นด เดอะ เซฝเอ็น ซี)
Everybody’s looking for something
(เอวี่บอดี้ ลุคอิง ฟอ ซัมติง)

Some of them want to use you
(ซัม อ็อฝ เฑ็ม ว็อนท ทู ยูซ ยู)
Some of them want to get used by you
(ซัม อ็อฝ เฑ็ม ว็อนท ทู เก็ท ยูซ ไบ ยู)
Some of them want to abuse you
(ซัม อ็อฝ เฑ็ม ว็อนท ทู อับยูซ ยู)
Some of them want to be abused
(ซัม อ็อฝ เฑ็ม ว็อนท ทู บี อับยูซ)

Sweet dreams are made of these
(สวี้ท ดรีม แซร์ เมด อ็อฝ ฑิส)
Who had a mind to disagree?
(ฮู แฮ็ด อะ ไมนด ทู ดิซักริ)
Travel the world and the seven seas
(ทแรฝแอ็ล เดอะ เวิลด แอ็นด เดอะ เซฝเอ็น ซี)
Everybody’s looking for something
(เอวี่บอดี้ ลุคอิง ฟอ ซัมติง)

Some of them want to use you
(ซัม อ็อฝ เฑ็ม ว็อนท ทู ยูซ ยู)
Some of them want to get used by you
(ซัม อ็อฝ เฑ็ม ว็อนท ทู เก็ท ยูซ ไบ ยู)
Some of them want to abuse you
(ซัม อ็อฝ เฑ็ม ว็อนท ทู อับยูซ ยู)
Some of them want to be abused
(ซัม อ็อฝ เฑ็ม ว็อนท ทู บี อับยูซ)

I wanna use you and abuse you
(ไอ วอนนา ยูซ ยู แอ็นด อับยูซ ยู)
I wanna know what’s inside you
(ไอ วอนนา โน ฮว็อท อีนไซด ยู)
Moving on, moving on
(มูฝอิง ออน , มูฝอิง ออน)
Moving on, moving on
(มูฝอิง ออน , มูฝอิง ออน)
Moving on, moving on
(มูฝอิง ออน , มูฝอิง ออน)
Moving on
(มูฝอิง ออน)

Sweet dreams are made of these
(สวี้ท ดรีม แซร์ เมด อ็อฝ ฑิส)
Who am I to disagree?
(ฮู แอ็ม ไอ ทู ดิซักริ)
Travel the world and the seven seas
(ทแรฝแอ็ล เดอะ เวิลด แอ็นด เดอะ เซฝเอ็น ซี)
Everybody’s looking for something
(เอวี่บอดี้ ลุคอิง ฟอ ซัมติง)

Some of them want to use you
(ซัม อ็อฝ เฑ็ม ว็อนท ทู ยูซ ยู)
Some of them want to get used by you
(ซัม อ็อฝ เฑ็ม ว็อนท ทู เก็ท ยูซ ไบ ยู)
Some of them want to abuse you
(ซัม อ็อฝ เฑ็ม ว็อนท ทู อับยูซ ยู)
Some of them want to be abused
(ซัม อ็อฝ เฑ็ม ว็อนท ทู บี อับยูซ)

I’m gonna use you and abuse you
(แอม กอนนะ ยูซ ยู แอ็นด อับยูซ ยู)
I’m gonna know what’s inside
(แอม กอนนะ โน ฮว็อท อีนไซด)
Gonna use you and abuse you
(กอนนะ ยูซ ยู แอ็นด อับยูซ ยู)
I’m gonna know what’s inside you
(แอม กอนนะ โน ฮว็อท อีนไซด ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sweet Dreams (Are Made of This) คำอ่านไทย Marilyn Manson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น