เนื้อเพลง When I’m Gone คำอ่านไทย Simple Plan

We’re doing it.
(เวีย ดูอิง อิท)

I look around me,
(ไอ ลุค อะเรานด มี ,)
But all I seem to see,
(บัท ดอร์ ไอ ซีม ทู ซี ,)
Is people going no where,
(อีส พี๊เพิ่ล โกอิ้ง โน ฮแว ,)
Expecting sympathy.
(เอ๊กแพดติ้ง ซีมพะธิ)

It’s like we’re going through the motions,
(อิทซ ไลค เวีย โกอิ้ง ธรู เดอะ โมฌัน ,)
Of a scripted destiny.
(อ็อฝ อะ ซคริพท เดซทินิ)
Tell me where’s our inspiration,
(เท็ล มี ฮแว เอ๊า อินซพิเรฌัน ,)
If life wont wait,
(อิฟ ไลฟ ว็อนท เวท ,)
I guess it’s up to me.
(ไอ เก็ซ อิทซ อัพ ทู มี)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Woah!
(ว้าว !)
No, we’re not gonna waste another moment in this town.
(โน , เวีย น็อท กอนนะ เวซท แอะนัธเออะ โมเม็นท อิน ดีซ ทาวน์)
Woah!
(ว้าว !)
And we won’t come back your world is calling out.
(แอ็นด วี ว็อนท คัม แบ็ค ยุร เวิลด อีส คอลลิง เอาท)
Woah!
(ว้าว !)
We’ll leave the past in the past,
(เว็ล ลีฝ เดอะ พาซท อิน เดอะ พาซท ,)
Gonna find the future.
(กอนนะ ไฟนด เดอะ ฟยูเชอะ)
If misery loves company well,
(อิฟ มีสริ ลัฝ คัมพะนิ เว็ล ,)
So long, you’ll miss me when I’m gone.
(โซ ล็อง , โยว มิซ มี ฮเว็น แอม กอน)

Ooh, ooh, ooh.
(อู้ , อู้ , อู้)
You’re gonna miss me when I’m gone.
(ยัวร์ กอนนะ มิซ มี ฮเว็น แอม กอน)
Ooh, ooh, ooh.
(อู้ , อู้ , อู้)

Procrastination, running circles in my head.
(พโระคแรซทิเนฌัน , รันนิง เซ๊อร์เคิ้ล ซิน ไม เฮ็ด)
While you sit there contemplating,
(ฮไวล ยู ซิท แดร์ คอนเอมพลีดิง ,)
You wound up left for dead [left for dead]
(ยู วูนด อัพ เล็ฟท ฟอ เด็ด [ เล็ฟท ฟอ เด็ด ])
Life is what happens while you’re busy making your excuses.
(ไลฟ อีส ฮว็อท แฮพเพ็น ฮไวล ยัวร์ บีสอิ เมคอิง ยุร เอ็คซคยูซ)
Another day, another casualty.
(แอะนัธเออะ เด , แอะนัธเออะ แคฉอวลทิ)
And that won’t happen to me.
(แอ็นด แดท ว็อนท แฮพเพ็น ทู มี)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Ooh, ooh, ooh.
(อู้ , อู้ , อู้)
You’re gonna miss me when I’m gone.
(ยัวร์ กอนนะ มิซ มี ฮเว็น แอม กอน)
Ooh, ooh, ooh.
(อู้ , อู้ , อู้)
You’re gonna miss me when I’m gone.
(ยัวร์ กอนนะ มิซ มี ฮเว็น แอม กอน)
When I’m gone-
(ฮเว็น แอม กอน)

Let’s go!
(เล็ท โก !)

Won’t look back,
(ว็อนท ลุค แบ็ค ,)
When I say goodbye.
(ฮเว็น นาย เซ กู๊ดบาย)
I’m gonna leave this a hole behind me,
(แอม กอนนะ ลีฝ ดีซ ซา โฮล บิไฮนด มี ,)
Gonna take what’s mine tonight.
(กอนนะ เทค ฮว็อท ไมน ทุไนท)
Because every wasted day becomes a wasted chance.
(บิคอส เอฝริ ว็อซท เด บิคัม ซา ว็อซท ชานซ)
You’re gonna wake up feeling sorry,
(ยัวร์ กอนนะ เวค อัพ ฟีลอิง ซอริ ,)
Because life wont wait,
(บิคอส ไลฟ ว็อนท เวท ,)
I guess it’s up to you.
(ไอ เก็ซ อิทซ อัพ ทู ยู)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Ooh, ooh, ooh.
(อู้ , อู้ , อู้)
You’re gonna miss me when I’m gone.
(ยัวร์ กอนนะ มิซ มี ฮเว็น แอม กอน)
Ooh, ooh, ooh.
(อู้ , อู้ , อู้)
You’re gonna miss me when I’m gone.
(ยัวร์ กอนนะ มิซ มี ฮเว็น แอม กอน)
Ooh, ooh, ooh.
(อู้ , อู้ , อู้)
You’re gonna miss me when I’m gone.
(ยัวร์ กอนนะ มิซ มี ฮเว็น แอม กอน)
Ooh, ooh, ooh.
(อู้ , อู้ , อู้)
You’re gonna miss me when I’m gone.
(ยัวร์ กอนนะ มิซ มี ฮเว็น แอม กอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When I’m Gone คำอ่านไทย Simple Plan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น