เนื้อเพลง Santa Baby คำอ่านไทย Taylor Swift

Santa baby, slip a sable under the tree, for me
(แซนดา เบบิ , ซลิพ อะ เซบล อันเดอะ เดอะ ทรี , ฟอ มี)
I’ve been an awful good girl, santa baby
(อิฝ บีน แอน ออฟุล กุด เกิล , แซนดา เบบิ)
So hurry down the chimney tonight
(โซ เฮอริ เดาน เดอะ ชีมนิ ทุไนท)

Santa baby, a ’54 convertible, too, light blue
(แซนดา เบบิ , อะ 54 คอนเวิสเดเบิล , ทู , ไลท บลู)
Well I’ll wait up for you, dear, santa baby
(เว็ล อิล เวท อัพ ฟอ ยู , เดีย , แซนดา เบบิ)
So hurry down the chimney tonight, yeah
(โซ เฮอริ เดาน เดอะ ชีมนิ ทุไนท , เย่)

Think of all the fun I’ve missed
(ธิงค อ็อฝ ออล เดอะ ฟัน อิฝ มิซ)
Think of all the boys I haven’t kissed
(ธิงค อ็อฝ ออล เดอะ บอย ซาย แฮฟเวน คิซ)
Next year I could be just as good
(เน็คซท เยีย ไอ คูด บี จัซท แอ็ส กุด)
If you check off my Christmas list
(อิฟ ยู เช็ค ออฟฟ ไม ครีซมัซ ลิซท)

Santa baby, I want a yacht and really that’s not a lot
(แซนดา เบบิ , ไอ ว็อนท ดา ย็อท แอ็นด ริแอ็ลลิ แด๊ท น็อท ดา ล็อท)
I’ve been an angel all year, santa baby
(อิฝ บีน แอน เอนเจล ออล เยีย , แซนดา เบบิ)
So hurry down the chimney tonight
(โซ เฮอริ เดาน เดอะ ชีมนิ ทุไนท)

Santa, honey, there’s one more thing I really do need, the deed
(แซนดา , ฮันอิ , แดร์ วัน โม ธิง ไอ ริแอ็ลลิ ดู เน , เดอะ ดีด)
To a platinum mine, santa honey
(ทู อะ พแลทนัม ไมน , แซนดา ฮันอิ)
So hurry down the chimney tonight
(โซ เฮอริ เดาน เดอะ ชีมนิ ทุไนท)

Come and trim my Christmas tree
(คัม แอ็นด ทริม ไม ครีซมัซ ทรี)
With some decorations bought at Tiffany’s
(วิฑ ซัม เดโคะเรฌัน บอท แอ็ท ทิฟฟานี่)
I really do believe in you
(ไอ ริแอ็ลลิ ดู บิลีฝ อิน ยู)
Let’s see if you believe in me
(เล็ท ซี อิฟ ยู บิลีฝ อิน มี)

Santa baby, forgot to mention one little thing
(แซนดา เบบิ , เฟาะกอท ทู เมนฌัน วัน ลิ๊ทเทิ่ล ธิง)
A ring
(อะ ริง)
And I don’t mean on the phone, santa baby
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ มีน ออน เดอะ โฟน , แซนดา เบบิ)
So hurry down the chimney tonight
(โซ เฮอริ เดาน เดอะ ชีมนิ ทุไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Santa Baby คำอ่านไทย Taylor Swift

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น