เนื้อเพลง After All This Time คำอ่านไทย Simon Webbe

After all, the broken stones
(อาฟเทอะ ออล , เดอะ บโรเค็น ซโทน)
That were thrown, for no good reason
(แดท เวอ ธโรน , ฟอ โน กุด รี๊ซั่น)
Inside, she’s loving him still
(อีนไซด , ชี ลัฝอิง ฮิม ซทิล)
After all this time
(อาฟเทอะ ออล ดีซ ไทม)
And though her heart bears the scars
(แอ็นด โธ เฮอ ฮาท แบ เดอะ ซคา)
No sign of healing, It’s All right
(โน ไซน อ็อฝ ฮิวลิง , อิทซ ซอร์ ไรท)
She’s loving him still, after all this time.
(ชี ลัฝอิง ฮิม ซทิล , อาฟเทอะ ออล ดีซ ไทม)

Oh yeah
(โอ เย่)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Trying to push the past away
(ทไรอิง ทู พุฌ เดอะ พาซท อะเว)
Still waiting for the lights to change
(ซทิล เวททิง ฟอ เดอะ ไลท ทู เชนจ)
Try, try for the sake of their pride, pride
(ทไร , ทไร ฟอ เดอะ ซาคิ อ็อฝ แด พไรด , พไรด)
Learning to barely feel the pain
(เลอนิง ทู แบลิ ฟีล เดอะ เพน)
Thicker the skin the less the strain
(ทิคเกอร์ เดอะ ซคิน เดอะ เลซ เดอะ ซทเรน)
And though it’s really hurting
(แอ็นด โธ อิทซ ริแอ็ลลิ เฮอดิง)
She ain’t breaking, breaking, breaking
(ชี เอน บเรคคิง , บเรคคิง , บเรคคิง)
‘Cause she’s loving him still, after all this time
(คอส ชี ลัฝอิง ฮิม ซทิล , อาฟเทอะ ออล ดีซ ไทม)

Now he knows his weakness shows
(เนา ฮี โน ฮิส วีคเน็ซ โฌ)
Selfish soul, never changing
(เซลฟิส โซล , เนฝเออะ เช้งจิ้นส)
That’s fine, because she’s loving him still
(แด๊ท ไฟน , บิคอส ชี ลัฝอิง ฮิม ซทิล)
After all this time
(อาฟเทอะ ออล ดีซ ไทม)

And to the outside eye
(แอ็นด ทู ดิ เอาทไซด ไอ)
You see a family getting by
(ยู ซี อะ แฟมอิลิ เกดดดิ้ง ไบ)
And it all seems perfect, and that’s how she wants it
(แอ็นด ดิท ออล ซีม เพ๊อร์เฟ็คท , แอ็นด แด๊ท เฮา ชี ว็อนท ซิท)
‘Cause she’s loving him still, after all this time.
(คอส ชี ลัฝอิง ฮิม ซทิล , อาฟเทอะ ออล ดีซ ไทม)

[Chorus]
([ โครัซ ])

After all this time…
(อาฟเทอะ ออล ดีซ ไทม)
After all, after all, after all this time
(อาฟเทอะ ออล , อาฟเทอะ ออล , อาฟเทอะ ออล ดีซ ไทม)

Bones have to grow, and age it shows
(โบน แฮ็ฝ ทู กโร , แอ็นด เอจ อิท โฌ)
Though we try and hide it
(โธ วี ทไร แอ็นด ไฮด อิท)
Inside, she’s loving him still
(อีนไซด , ชี ลัฝอิง ฮิม ซทิล)
After all this time
(อาฟเทอะ ออล ดีซ ไทม)
And behind his tired eyes, she sees the boy with his arms wide
(แอ็นด บิไฮนด ฮิส ไทร ไอ , ชี ซี เดอะ บอย วิฑ ฮิส อาม ไวด)

Who made her feel like an angel
(ฮู เมด เฮอ ฟีล ไลค แอน เอนเจล)
Oh that’s why she’s loving him still
(โอ แด๊ท ฮไว ชี ลัฝอิง ฮิม ซทิล)
For the rest of her life, she’s loving him still
(ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ เฮอ ไลฟ , ชี ลัฝอิง ฮิม ซทิล)
For the last of many miles
(ฟอ เดอะ ลาซท อ็อฝ เมนอิ ไมล)
She’s loving him still
(ชี ลัฝอิง ฮิม ซทิล)
After all this time
(อาฟเทอะ ออล ดีซ ไทม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง After All This Time คำอ่านไทย Simon Webbe

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น