เนื้อเพลง I Want You คำอ่านไทย Elvis Costello

Oh my baby baby I love you more than I can tell
(โอ ไม เบบิ เบบิ ไอ ลัฝ ยู โม แฑ็น นาย แค็น เท็ล)
I don’t think I can live without you
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ไอ แค็น ไลฝ วิเฑาท ยู)
And I know that I never will
(แอ็นด ดาย โน แดท ไอ เนฝเออะ วิล)
Oh my baby baby I want you so it scares me to death
(โอ ไม เบบิ เบบิ ไอ ว็อนท ยู โซ อิท ซแค มี ทู เด็ธ)
I can’t say anymore than “ I love you “
(ไอ แค็นท เซ แอนนี่มอ แฑ็น “ ไอ ลัฝ ยู “)
Everything else is a waste of breath
(เอ๊วี่ติง เอ็ลซ อีส ซา เวซท อ็อฝ บเร็ธ)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
You’ve had your fun you don’t get well no more
(ยู๊ฟ แฮ็ด ยุร ฟัน ยู ด้อนท์ เก็ท เว็ล โน โม)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
Your fingernails go dragging down the wall
(ยุร ฟิงเกอร์เนลสฺ โก แดรกกิ้ง เดาน เดอะ วอล)
Be careful darling you might fall
(บี แคฟุล ดาลิง ยู ไมท ฟอล)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
I woke up and one of us was crying
(ไอ โวค อัพ แอ็นด วัน อ็อฝ อัซ วอส คไรอิง)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
You said “ Young man I do beleive you’re dying “
(ยู เซ็ด “ ยัง แม็น นาย ดู บีลายฝ ยัวร์ ไดอิง “)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
If you need a second opinion as you seem to do these days
(อิฟ ยู เน อะ เซคอันด โอะพีนยัน แอ็ส ยู ซีม ทู ดู ฑิส เด)
You can look in my eyes and you can count the ways
(ยู แค็น ลุค อิน ไม ไอ แซน ยู แค็น เคานท เดอะ เว)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
Did you mean to tell me but seem to forget
(ดิด ยู มีน ทู เท็ล มี บัท ซีม ทู เฟาะเกท)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
Since when were you so generous and inarticulate
(ซินซ ฮเว็น เวอ ยู โซ เจนเออะรัซ แซน อินาทีคอิวเล็ท)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
It’s the stupid details that my heart is breaking for
(อิทซ เดอะ ซทยูทิด ดิเทล แดท ไม ฮาท อีส บเรคคิง ฟอ)
It’s the way your shoulders shake and what they’re shaking for
(อิทซ เดอะ เว ยุร โฌลเดอะ เฌค แอ็นด ฮว็อท เดรว เชคกิ้ง ฟอ)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
it’s knowing that he knows you now after only guessing
(อิทซ โนอิง แดท ฮี โน ยู เนา อาฟเทอะ โอ๊นลี่ เกรสซิง)
It’s the thought of him undressing you or you undressing
(อิทซ เดอะ ธอท อ็อฝ ฮิม อันเดรสซิ่ง ยู ออ ยู อันเดรสซิ่ง)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
He tossed some tatty compliment your way
(ฮี ท็อซ ซัม แททดี้ คอมพลิเม็นท ยุร เว)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
And you were fool enough to love it when he said
(แอ็นด ยู เวอ ฟูล อินัฟ ทู ลัฝ อิท ฮเว็น ฮี เซ็ด)
“ I want you “
(“ ไอ ว็อนท ยู “)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
The truth can’t hurt you it’s just like the dark
(เดอะ ทรูธ แค็นท เฮิท ยู อิทซ จัซท ไลค เดอะ ดาค)
It scares you witless
(อิท ซแค ยู วีทเล็ซ)
But in time you see things clear and stark
(บัท อิน ไทม ยู ซี ธิง คเลีย แอ็นด ซทาค)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
Go on and hurt me then we’ll let it drop
(โก ออน แอ็นด เฮิท มี เด็น เว็ล เล็ท ดิธ ดร็อพ)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
I’m afraid I won’t know where to stop
(แอม อัฟเรด ดาย ว็อนท โน ฮแว ทู ซท็อพ)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
I’m not ashamed to say I cried for you
(แอม น็อท อะเฌมด ทู เซ ไอ คไร ฟอ ยู)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
I want to know the things you did that we do too
(ไอ ว็อนท ทู โน เดอะ ธิง ยู ดิด แดท วี ดู ทู)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
I want to hear he pleases you more than I do
(ไอ ว็อนท ทู เฮีย ฮี พลีส ยู โม แฑ็น นาย ดู)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
I might as well be useless for all it means to you
(ไอ ไมท แอ็ส เว็ล บี ยูสเหลด ฟอ ออล อิท มีน ทู ยู)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
Did you call his name out as he held you down
(ดิด ยู คอล ฮิส เนม เอาท แอ็ส ฮี เฮ็ลด ยู เดาน)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
Oh no my darling not with that clown
(โอ โน ไม ดาลิง น็อท วิฑ แดท คเลาน)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
You’ve had your fun you don’t get well no more
(ยู๊ฟ แฮ็ด ยุร ฟัน ยู ด้อนท์ เก็ท เว็ล โน โม)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
No-one who wants you could want you more
(โน วัน ฮู ว็อนท ยู คูด ว็อนท ยู โม)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
Every night when I go off to bed and when I wake up
(เอฝริ ไนท ฮเว็น นาย โก ออฟฟ ทู เบ็ด แอ็นด ฮเว็น นาย เวค อัพ)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
I’m going to say it again ’til I instill it
(แอม โกอิ้ง ทู เซ อิท อะเกน ทิล ไอ อินซทีล อิท)
I know I’m going to feel this way until you kill it
(ไอ โน แอม โกอิ้ง ทู ฟีล ดีซ เว อันทีล ยู คิล อิท)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Want You คำอ่านไทย Elvis Costello

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น