เนื้อเพลง Time is Running out คำอ่านไทย Muse

I think I’m drowning
(ไอ ธิงค แอม ดเรานอิง)
Asphyxiated
(แอ็ซฟีคซิเอทิด)
I wanna break this spell
(ไอ วอนนา บเรค ดีซ ซเพ็ล)
That you’ve created
(แดท ยู๊ฟ คริเอท)

You’re something beautiful
(ยัวร์ ซัมติง บยูทิฟุล)
A contradiction
(อะ คอนเทดิกชั่น)
I wanna play the game
(ไอ วอนนา พเล เดอะ เกม)
I want the friction
(ไอ ว็อนท เดอะ ฟรีคฌัน)

You will be the death of me
(ยู วิล บี เดอะ เด็ธ อ็อฝ มี)
You will be the death of me
(ยู วิล บี เดอะ เด็ธ อ็อฝ มี)

Bury it
(เบริ อิท)
I won’t let you bury it
(ไอ ว็อนท เล็ท ยู เบริ อิท)
I won’t let you smother it
(ไอ ว็อนท เล็ท ยู ซมัฑเออะ อิท)
I won’t let you murder it
(ไอ ว็อนท เล็ท ยู เมอเดอะ อิท)

Our time is running out
(เอ๊า ไทม อีส รันนิง เอาท)
Our time is running out
(เอ๊า ไทม อีส รันนิง เอาท)
You can’t push it underground
(ยู แค็นท พุฌ อิท อันเดิกเรานด)
You can’t stop it screaming out
(ยู แค็นท ซท็อพ อิท ซครีมอิง เอาท)

I wanted freedom
(ไอ ว็อนท ฟรีดัม)
Bound and restricted
(เบานด แอ็นด ริซทรีคท)
I tried to give you up
(ไอ ทไร ทู กิฝ ยู อัพ)
But I’m addicted
(บัท แอม แอดดีคท)

Now that you know I’m trapped sense of elation
(เนา แดท ยู โน แอม แทร๊พ เซ็นซ อ็อฝ อิเลฌัน)
You’d never dream of
(ยูต เนฝเออะ ดรีม อ็อฝ)
Breaking this fixation
(บเรคคิง ดีซ ฟิคเซฌัน)

You will squeeze the life out of me
(ยู วิล ซควีส เดอะ ไลฟ เอาท อ็อฝ มี)

Bury it
(เบริ อิท)
I won’t let you bury it
(ไอ ว็อนท เล็ท ยู เบริ อิท)
I won’t let you smother it
(ไอ ว็อนท เล็ท ยู ซมัฑเออะ อิท)
I won’t let you murder it
(ไอ ว็อนท เล็ท ยู เมอเดอะ อิท)

Our time is running out
(เอ๊า ไทม อีส รันนิง เอาท)
Our time is running out
(เอ๊า ไทม อีส รันนิง เอาท)
You can’t push it underground
(ยู แค็นท พุฌ อิท อันเดิกเรานด)
You can’t stop it screaming out
(ยู แค็นท ซท็อพ อิท ซครีมอิง เอาท)
How did it come to this?
(เฮา ดิด ดิท คัม ทู ดีซ)
Oh
(โอ)

You will suck the life out of me
(ยู วิล ซัค เดอะ ไลฟ เอาท อ็อฝ มี)

Bury it
(เบริ อิท)
I won’t let you bury it
(ไอ ว็อนท เล็ท ยู เบริ อิท)
I won’t let you smother it
(ไอ ว็อนท เล็ท ยู ซมัฑเออะ อิท)
I won’t let you murder it
(ไอ ว็อนท เล็ท ยู เมอเดอะ อิท)

Our time is running out
(เอ๊า ไทม อีส รันนิง เอาท)
Our time is running out
(เอ๊า ไทม อีส รันนิง เอาท)
You can’t push it underground
(ยู แค็นท พุฌ อิท อันเดิกเรานด)
You can’t stop it screaming out
(ยู แค็นท ซท็อพ อิท ซครีมอิง เอาท)
How did it come to this?
(เฮา ดิด ดิท คัม ทู ดีซ)
Oh
(โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Time is Running out คำอ่านไทย Muse

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น