เนื้อเพลง Superman คำอ่านไทย R.E.M.

[I am, I am]
([ ไอ แอ็ม , ไอ แอ็ม ])
I am Superman and I know what’s happening
(ไอ แอ็ม ซยูเพอะแม็น แอ็นด ดาย โน ฮว็อท แฮพเพะนิง)
[I am, I am]
([ ไอ แอ็ม , ไอ แอ็ม ])
I am Superman and I can do anything
(ไอ แอ็ม ซยูเพอะแม็น แอ็นด ดาย แค็น ดู เอนอิธิง)

You don’t really love that guy you make it with, now, do you
(ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ลัฝ แดท ไก ยู เมค อิท วิฑ , เนา , ดู ยู)
I know you don’t love that guy ’cause I can see right through you
(ไอ โน ยู ด้อนท์ ลัฝ แดท ไก คอส ไอ แค็น ซี ไรท ธรู ยู)

[I am, I am]
([ ไอ แอ็ม , ไอ แอ็ม ])
I am Superman and I know what’s happening
(ไอ แอ็ม ซยูเพอะแม็น แอ็นด ดาย โน ฮว็อท แฮพเพะนิง)
[I am, I am]
([ ไอ แอ็ม , ไอ แอ็ม ])
I am Superman and I can do anything
(ไอ แอ็ม ซยูเพอะแม็น แอ็นด ดาย แค็น ดู เอนอิธิง)

If you go a million miles away, I’ll track you down, girl
(อิฟ ยู โก อะ มีลยัน ไมล อะเว , อิล ทแรค ยู เดาน , เกิล)
Trust me when I say I know the pathway to your heart
(ทรัซท มี ฮเว็น นาย เซ ไอ โน เดอะ แพตเวย์ ทู ยุร ฮาท)

If you go a million miles away, I’ll track you down, girl
(อิฟ ยู โก อะ มีลยัน ไมล อะเว , อิล ทแรค ยู เดาน , เกิล)
Trust me when I say I know the pathway to your heart
(ทรัซท มี ฮเว็น นาย เซ ไอ โน เดอะ แพตเวย์ ทู ยุร ฮาท)

[I am, I am]
([ ไอ แอ็ม , ไอ แอ็ม ])
I am Superman and I know what’s happening
(ไอ แอ็ม ซยูเพอะแม็น แอ็นด ดาย โน ฮว็อท แฮพเพะนิง)
[I am, I am]
([ ไอ แอ็ม , ไอ แอ็ม ])
I am Superman and I can do anything
(ไอ แอ็ม ซยูเพอะแม็น แอ็นด ดาย แค็น ดู เอนอิธิง)

[I am, I am]
([ ไอ แอ็ม , ไอ แอ็ม ])
I am Superman and I know what’s happening
(ไอ แอ็ม ซยูเพอะแม็น แอ็นด ดาย โน ฮว็อท แฮพเพะนิง)
[I am, I am]
([ ไอ แอ็ม , ไอ แอ็ม ])
I am Superman and I can do anything
(ไอ แอ็ม ซยูเพอะแม็น แอ็นด ดาย แค็น ดู เอนอิธิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Superman คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น