เนื้อเพลง Closer to Me คำอ่านไทย Five

Constantly girl you’re on my mind,
(คอนสแท็นทลิ เกิล ยัวร์ ออน ไม ไมนด ,)
and girl I think about you all of the time
(แอ็นด เกิล ไอ ธิงค อะเบาท ยู ออล อ็อฝ เดอะ ไทม)
and even though words are hard to say,
(แอ็นด อีเฝ็น โธ เวิด แซร์ ฮาด ทู เซ ,)
girl I miss you, never thought I’d feel this way.
(เกิล ไอ มิซ ยู , เนฝเออะ ธอท อาย ฟีล ดีซ เว)

[BRIDGE]
([ บริจ ])
If you keep on taking, my heart you’ll be breaking so why do you do this to me?
(อิฟ ยู คีพ ออน เทคอิง , ไม ฮาท โยว บี บเรคคิง โซ ฮไว ดู ยู ดู ดีซ ทู มี)
You know how I’m feeling it’s you I believe in baby can’t you see that I need you?
(ยู โน เฮา แอม ฟีลอิง อิทซ ยู ไอ บิลีฝ อิน เบบิ แค็นท ยู ซี แดท ไอ เน ยู)

[CHORUS]
([ โครัซ ])
You know that it’s true.
(ยู โน แดท อิทซ ทรู)
Every time I see your face I miss you baby
(เอฝริ ไทม ไอ ซี ยุร เฟซ ไอ มิซ ยู เบบิ)
You know that it’s you.
(ยู โน แดท อิทซ ยู)
I want to let you know you’re driving me crazy.
(ไอ ว็อนท ทู เล็ท ยู โน ยัวร์ ดรายวิง มี คเรสิ)
I’d do anything to help you to see, I don’t think you understand what you’re doing to me.
(อาย ดู เอนอิธิง ทู เฮ็ลพ ยู ทู ซี , ไอ ด้อนท์ ธิงค ยู อันเดิซแทนด ฮว็อท ยัวร์ ดูอิง ทู มี)
You know that it’s true.
(ยู โน แดท อิทซ ทรู)
Every now and then I want to call you baby.
(เอฝริ เนา แอ็นด เด็น นาย ว็อนท ทู คอล ยู เบบิ)
You know that it’s you.
(ยู โน แดท อิทซ ยู)
I say a prayer that you’ll come back to me lady.
(ไอ เซ อะ พเรเออะ แดท โยว คัม แบ็ค ทู มี เลดิ)
Oh yeah.
(โอ เย่)
Life ain’t anything alone can’t you see you’re an angel in my eyes,
(ไลฟ เอน เอนอิธิง อะโลน แค็นท ยู ซี ยัวร์ แอน เอนเจล อิน ไม ไอ ,)
everyday you’re closer to me.
(เอวี่เดย์ ยัวร์ โคลเซอร์ ทู มี)

Nobody’s there when I call your name,
(โนบอดี้ แดร์ ฮเว็น นาย คอล ยุร เนม ,)
and nights are cold girl without your flame.
(แอ็นด ไนท แซร์ โคลด เกิล วิเฑาท ยุร ฟเลม)
But if I could girl I’d make you see.
(บัท อิฟ ฟาย คูด เกิล อาย เมค ยู ซี)
That I’m sorry, and that I need you here with me.
(แดท แอม ซอริ , แอ็นด แดท ไอ เน ยู เฮียร วิฑ มี)

[BRIDGE]
([ บริจ ])

[CHORUS]
([ โครัซ ])

Every day reminisce with the past
(เอฝริ เด ริมมีนิด วิฑ เดอะ พาซท)
of a love that we thought would last.
(อ็อฝ อะ ลัฝ แดท วี ธอท วูด ลาซท)
How we used to be when it was you and me.
(เฮา วี ยูซ ทู บี ฮเว็น หนิด วอส ยู แอ็นด มี)
How did it all disappear so fast.
(เฮา ดิด ดิท ออล ดิแซ็พเพีย โซ ฟัซท)
There are days that I can’t forget
(แดร์ อาร์ เด แดท ไอ แค็นท เฟาะเกท)
there are things that I now regret.
(แดร์ อาร์ ธิง แดท ไอ เนา ริกเรท)
I was there for you when you were there for me, and I was thinkin’ we were set.
(ไอ วอส แดร์ ฟอ ยู ฮเว็น ยู เวอ แดร์ ฟอ มี , แอ็นด ดาย วอส ติ้งกิน วี เวอ เซ็ท)
Every night when I’m laying in my bed
(เอฝริ ไนท ฮเว็น แอม เลยิง อิน ไม เบ็ด)
I hear your voice going round in my head, think of all the things
(ไอ เฮีย ยุร ฝอยซ โกอิ้ง เรานด อิน ไม เฮ็ด , ธิงค อ็อฝ ออล เดอะ ธิง)
I could have done and all those things I could have said.
(ไอ คูด แฮ็ฝ ดัน แอ็นด ออล โฑส ธิง ซาย คูด แฮ็ฝ เซ็ด)
I really will make it up to you
(ไอ ริแอ็ลลิ วิล เมค อิท อัพ ทู ยู)
I know now what I’ve got to do,
(ไอ โน เนา ฮว็อท อิฝ ก็อท ทู ดู ,)
It took time but now I’ve realised how much I’m missing you.
(อิท ทุค ไทม บัท เนา อิฝ รีโอราย เฮา มัช แอม มีซซิง ยู)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Closer to Me คำอ่านไทย Five

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น