เนื้อเพลง The Love I Found in You คำอ่านไทย Jim Brickman

You are the air I need to breathe
(ยู อาร์ ดิ แอ ไอ เน ทู บรีฑ)
the river of life inside of me
(เดอะ รีฝเออะ อ็อฝ ไลฟ อีนไซด อ็อฝ มี)
you are the half that made me whole
(ยู อาร์ เดอะ ฮาล์ฟ แดท เมด มี โฮล)
you are the anchor of my soul
(ยู อาร์ ดิ แองเคอะ อ็อฝ ไม โซล)

and you are strong when I am weak
(แอ็นด ยู อาร์ ซทร็อง ฮเว็น นาย แอ็ม วีค)
you are the words when I can’t speak
(ยู อาร์ เดอะ เวิด ฮเว็น นาย แค็นท ซพีค)
you never fail to see me through
(ยู เนฝเออะ เฟล ทู ซี มี ธรู)
that’s the love I found in you
(แด๊ท เดอะ ลัฝ ไอ เฟานด อิน ยู)

you are my shelter from the storm
(ยู อาร์ ไม เฌลเทอะ ฟร็อม เดอะ ซทอม)
you are the road that leads me home
(ยู อาร์ เดอะ โรด แดท เล็ด มี โฮม)
and baby with you here face to face
(แอ็นด เบบิ วิฑ ยู เฮียร เฟซ ทู เฟซ)
Oh I know I’ve found my place
(โอ ไอ โน อิฝ เฟานด ไม พเลซ)

and you are strong when I am weak
(แอ็นด ยู อาร์ ซทร็อง ฮเว็น นาย แอ็ม วีค)
you are the words when I can’t speak
(ยู อาร์ เดอะ เวิด ฮเว็น นาย แค็นท ซพีค)
you never fail to see me through
(ยู เนฝเออะ เฟล ทู ซี มี ธรู)
that’s the love I found in you
(แด๊ท เดอะ ลัฝ ไอ เฟานด อิน ยู)

and once in every life
(แอ็นด วันซ อิน เอฝริ ไลฟ)
you find the one that’s right
(ยู ไฟนด ดิ วัน แด๊ท ไรท)
and when you say forever it’s true
(แอ็นด ฮเว็น ยู เซ เฟาะเรฝเออะ อิทซ ทรู)
That’s the love I found in you
(แด๊ท เดอะ ลัฝ ไอ เฟานด อิน ยู)

You are strong when I am weak
(ยู อาร์ ซทร็อง ฮเว็น นาย แอ็ม วีค)
you are the words when I can’t speak
(ยู อาร์ เดอะ เวิด ฮเว็น นาย แค็นท ซพีค)
you never fail to see me through
(ยู เนฝเออะ เฟล ทู ซี มี ธรู)
That’s the love I found in you
(แด๊ท เดอะ ลัฝ ไอ เฟานด อิน ยู)

That’s the love, love I found in you.
(แด๊ท เดอะ ลัฝ , ลัฝ ไอ เฟานด อิน ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Love I Found in You คำอ่านไทย Jim Brickman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น