เนื้อเพลง Shadow คำอ่านไทย Ashlee Simpson

I was six years old
(ไอ วอส ซิคซ เยีย โอลด)
When my parents went away
(ฮเว็น ไม แพเร็นท เว็นท อะเว)
I was stuck inside a broken life
(ไอ วอส ซทัค อีนไซด อะ บโรเค็น ไลฟ)
I couldn’t wish away
(ไอ คูดซึ่น วิฌ อะเว)
She was beautiful
(ชี วอส บยูทิฟุล)
She had everything and more
(ชี แฮ็ด เอ๊วี่ติง แอ็นด โม)
And my escape was hiding out and running for the door
(แอ็นด ไม เอ็ซเคพ วอส ไฮดอิง เอาท แอ็นด รันนิง ฟอ เดอะ โด)

Somebody listen please
(ซัมบอดี้ ลิ๊สซึ่น พลีส)
It used to be so hard being me
(อิท ยูซ ทู บี โซ ฮาด บีอิง มี)
Living in the shadow
(ลีฝอิง อิน เดอะ แฌดโอ)
Of someone else’s dream
(อ็อฝ ซัมวัน เอ็ลซ ดรีม)
Trying to find a hand to hold but every touch felt cold to me
(ทไรอิง ทู ไฟนด อะ แฮ็นด ทู โฮลด บัท เอฝริ ทั๊ช เฟ็ลท โคลด ทู มี)
Living in a nightmare
(ลีฝอิง อิน อะ ไนท์แมร์)
A never-ending sleep
(อะ เนฝเออะ เอนดิง ซลีพ)
But now that I am wide awake
(บัท เนา แดท ไอ แอ็ม ไวด อะเวค)
My chains are finally free
(ไม เชน แซร์ ไฟแน็ลลิ ฟรี)
Don’t feel sorry for me
(ด้อนท์ ฟีล ซอริ ฟอ มี)

All the days collided
(ออล เดอะ เด ค็อลไลด)
One less perfect than the next
(วัน เลซ เพ๊อร์เฟ็คท แฑ็น เดอะ เน็คซท)
I was stuck inside someone else’s life and always second best
(ไอ วอส ซทัค อีนไซด ซัมวัน เอ็ลซ ไลฟ แอ็นด ออลเว เซคอันด เบ็ซท)
Oh, I love you now ’cause now I realize
(โอ , ไอ ลัฝ ยู เนา คอส เนา ไอ รีแอะไลส)
That it’s safe outside to come alive in my identity
(แดท อิทซ เซฟ เอาทไซด ทู คัม อะไลฝ อิน ไม ไอเดนทิทิ)

So if you’re listening
(โซ อิฟ ยัวร์ ลิเซินนิง)
There’s so much more to me you haven’t seen
(แดร์ โซ มัช โม ทู มี ยู แฮฟเวน ซีน)
Living in the shadow
(ลีฝอิง อิน เดอะ แฌดโอ)
Of someone else’s dream
(อ็อฝ ซัมวัน เอ็ลซ ดรีม)
Trying to find a hand to hold but every touch felt cold to me
(ทไรอิง ทู ไฟนด อะ แฮ็นด ทู โฮลด บัท เอฝริ ทั๊ช เฟ็ลท โคลด ทู มี)
Living in a nightmare
(ลีฝอิง อิน อะ ไนท์แมร์)
A never-ending sleep
(อะ เนฝเออะ เอนดิง ซลีพ)
But now that I am wide awake
(บัท เนา แดท ไอ แอ็ม ไวด อะเวค)
Then I can finally see
(เด็น นาย แค็น ไฟแน็ลลิ ซี)
Don’t feel sorry for me-
(ด้อนท์ ฟีล ซอริ ฟอ มี)

Mother, sister, father, sister, mother
(ม๊าเธ่อร์ , ซีซเทอะ , ฟาเฑอะ , ซีซเทอะ , ม๊าเธ่อร์)
Everything’s cool now
(เอ๊วี่ติง คูล เนา)
Mother, sister, father, sister, mother
(ม๊าเธ่อร์ , ซีซเทอะ , ฟาเฑอะ , ซีซเทอะ , ม๊าเธ่อร์)
Everything’s cool now
(เอ๊วี่ติง คูล เนา)
Oh, my life is good
(โอ , ไม ไลฟ อีส กุด)
I’ve got more than anyone should
(อิฝ ก็อท โม แฑ็น เอนอิวัน ฌูด)
Oh, my life is good
(โอ , ไม ไลฟ อีส กุด)
And the past is in the past
(แอ็นด เดอะ พาซท อีส ซิน เดอะ พาซท)

I was living in the shadow
(ไอ วอส ลีฝอิง อิน เดอะ แฌดโอ)
Of someone else’s dream
(อ็อฝ ซัมวัน เอ็ลซ ดรีม)
Trying to find a hand to hold but every touch felt cold to me
(ทไรอิง ทู ไฟนด อะ แฮ็นด ทู โฮลด บัท เอฝริ ทั๊ช เฟ็ลท โคลด ทู มี)
I’m living in a new day
(แอม ลีฝอิง อิน อะ นยู เด)
I’m living it for me
(แอม ลีฝอิง อิท ฟอ มี)
And now that I am wide awake
(แอ็นด เนา แดท ไอ แอ็ม ไวด อะเวค)
Then I can finally see
(เด็น นาย แค็น ไฟแน็ลลิ ซี)
So don’t feel sorry for me
(โซ ด้อนท์ ฟีล ซอริ ฟอ มี)
Don’t feel sorry, don’t feel sorry for me
(ด้อนท์ ฟีล ซอริ , ด้อนท์ ฟีล ซอริ ฟอ มี)
Don’t feel sorry, don’t feel sorry for me
(ด้อนท์ ฟีล ซอริ , ด้อนท์ ฟีล ซอริ ฟอ มี)

Living in, living in, living in the shadow
(ลีฝอิง อิน , ลีฝอิง อิน , ลีฝอิง อิน เดอะ แฌดโอ)
Living in, living in, living in a new day
(ลีฝอิง อิน , ลีฝอิง อิน , ลีฝอิง อิน อะ นยู เด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shadow คำอ่านไทย Ashlee Simpson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น