เนื้อเพลง It’s Going Down คำอ่านไทย Linkin Park

[Woman]
([ วูมเอิน ])
[Intro]
([ อินโทร ])
I knew I was being threatened
(ไอ นยู ไอ วอส บีอิง เตร๊ดอึน)
Do you think it was worth holding out?
(ดู ยู ธิงค อิท วอส เวิธ โฮลดิง เอาท)
I mean I’ve heard some pretty ugly things about those guys
(ไอ มีน อิฝ เฮิด ซัม พรีททิ อักลิ ธิง อะเบาท โฑส ไก)
Ugly stories
(อักลิ สตอยสฺ)

[X-ecutioners]
([ เอ๊กซฺ เอกคิวชันเนอสฺ ])
Watch them flee… watch them flee
(ว็อช เฑ็ม ฟลี ว็อช เฑ็ม ฟลี)
Rap rap rap up
(แร็พ แร็พ แร็พ อัพ)
Watch them flee
(ว็อช เฑ็ม ฟลี)
Hip-Hop hits
(ฮิพ ฮ็อพ ฮิท)
And you do it like this
(แอ็นด ยู ดู อิท ไลค ดีซ)

[Mike Shinoda]
([ ไมค ชินโนดา ])
[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
It’s going down
(อิทซ โกอิ้ง เดาน)
The rhythm projects ’round the next sound
(เดอะ ริธึ่ม พรอจเอ็คท เรานด เดอะ เน็คซท เซานด)
Reflects the complex hybrid dialect now
(ริฟเลคท เดอะ ค็อมพเลคซ ไฮบริด ไดอะเล็คท เนา)
Detects the mesh of many elements compressed down
(ดิเทคท เดอะ เม็ฌ อ็อฝ เมนอิ เอลอิเม็น คอมพเร็ซ เดาน)
The melting pot of a super-futuresque style
(เดอะ เมลทิง พ็อท อ็อฝ อะ ซยูเพอะ ฟิวเจอร์หลาด ซไทล)
The combination of vocal caress
(เดอะ คอมบิเนฌัน อ็อฝ โฝแค็ล คะเรซ)
With lungs the gasp for breath
(วิฑ ลัง เดอะ กาซพ ฟอ บเร็ธ)
From emotional stress
(ฟร็อม อิโมฌะแน็ล ซทเร็ซ)
With special effects
(วิฑ ซเพฌแอ็ล เอ็ฟเฟคท)
And a distorted collage
(แอ็นด อะ ดิซทอท คอลลาฉ)
Carefully lodged between beats of rhythmic barrage
(แคฟุลิ ล็อจ บีทวิน บีท อ็อฝ รีฑมิค บาริจ)

[Pre-chrus x2:]
([ พรี เคอรัส x2 : ])
It’s going down
(อิทซ โกอิ้ง เดาน)
The logical progression on the timeline
(เดอะ ลอจอิแค็ล พโรกเรฌอัน ออน เดอะ ไทม์ไลน์)
The seperation narrowed down to a fine line
(เดอะ เซบเพรัดชั่น แนโร เดาน ทู อะ ไฟน ไลน)
To blur the edges so they blend together properly
(ทู บเลอ ดิ เอ็จ โซ เฑ บเล็นด ทุเกฑเออะ พรอพเออะลิ)
Take you on an audible odyssey
(เทค ยู ออน แอน ออดิเบิล ออดอิซิ)
Now it’s going down
(เนา อิทซ โกอิ้ง เดาน)
A logical progression on the timeline
(อะ ลอจอิแค็ล พโรกเรฌอัน ออน เดอะ ไทม์ไลน์)
The seperation narrowed down to a fine line
(เดอะ เซบเพรัดชั่น แนโร เดาน ทู อะ ไฟน ไลน)
To blur the edges so they blend together properly
(ทู บเลอ ดิ เอ็จ โซ เฑ บเล็นด ทุเกฑเออะ พรอพเออะลิ)
Take you on an audible odyssey
(เทค ยู ออน แอน ออดิเบิล ออดอิซิ)
Now it’s going down
(เนา อิทซ โกอิ้ง เดาน)

[Chorus [X-ecutioners with Mike Shinoda]:]
([ โครัซ [ เอ๊กซฺ เอกคิวชันเนอสฺ วิฑ ไมค ชินโนดา ] : ])
Put it out for the world to see
(พัท ดิธ เอาท ฟอ เดอะ เวิลด ทู ซี)
LP and X-Men to the 10th degree [It’s goin down]
(แอลพี แอ็นด เอ๊กซฺ เม็น ทู เดอะ เทน ดิกรี [ อิทซ โกอิน เดาน ])
Nobody in the world is safe
(โนบอดี้ อิน เดอะ เวิลด อีส เซฟ)
When we melt down the wax in your record crate [It’s going down]
(ฮเว็น วี เม็ลท เดาน เดอะ แว็กซ อิน ยุร เรคออด คเรท [ อิทซ โกอิ้ง เดาน ])

[Mike Shinoda]
([ ไมค ชินโนดา ])
[Verse 3]
([ เฝิซ 3 ])
Once again it is
(วันซ อะเกน หนิด อีส)
Composed sentences
(ค็อมโพส เซนเท็นซ)
All together venomous
(ออล ทุเกฑเออะ เฝนอะมัซ)
The four elements of natural force
(เดอะ โฟ เอลอิเม็น อ็อฝ แนชแร็ล โฟซ)
Projected daily through the sound of the source
(พรอจเอ็คท เดลิ ธรู เดอะ เซานด อ็อฝ เดอะ โซซ)
Everybody on board as we blend
(เอวี่บอดี้ ออน โบด แอ็ส วี บเล็นด)
The sword with the pen
(เดอะ โซด วิฑ เดอะ เพ็น)
The mightiest the weapons
(เดอะ ไมดีเอส เดอะ เวพอัน)
Swinging right from the chin
(สวิงงิงไรท ฟร็อม เดอะ ชิน)
To elevate of mental states
(ทู เอลอิเฝท อ็อฝ เมนแท็ล ซเทท)
Long gone with the wind
(ล็อง กอน วิฑ เดอะ วินด)
To defend men from shoddy imitation pretends
(ทู ดิเฟนด เม็น ฟร็อม ฌอดดิ อิมิเทฌัน พริเทนด)
It’s going down
(อิทซ โกอิ้ง เดาน)
Style assimilation readily
(ซไทล แอ็ซซีมิเลฌัน เรดอิลิ)
Trekking through the weaponry
(เทรคกิ้ง ธรู เดอะ เวพอันริ)
Of the pure pedigree
(อ็อฝ เดอะ พยูร เพดอิกรี)
Cleverly seeing through whatever is ahead of me
(คเลฝเออะลิ ซีอิง ธรู ฮว็อทเอฝเออะ อีส อะเฮด อ็อฝ มี)
Whatever the weather be
(ฮว็อทเอฝเออะ เดอะ เวฑเออะ บี)
We invent the steadily
(วี อินเฝนท เดอะ ซเทดอิลิ)
It’s going down sub-terrestrial high
(อิทซ โกอิ้ง เดาน ซับ เทะเรซทเรียล ไฮ)
I rhyme regiment that’s calling the shots
(ไอ ไรม เรจอิเม็นท แด๊ท คอลลิง เดอะ ฌ็อท)
Exectution of colloborative plots
(เอ๊กแซคชิวทูชั่น อ็อฝ โคโลบอเรดิฝ พล็อท)
Ready to bring the seperation of style to a stop
(เรดอิ ทู บริง เดอะ เซบเพรัดชั่น อ็อฝ ซไทล ทู อะ ซท็อพ)

[Pre-chorus]
([ พรี โครัซ ])

[Chorus [X-ecutioners with Mike Shinoda]]
([ โครัซ [ เอ๊กซฺ เอกคิวชันเนอสฺ วิฑ ไมค ชินโนดา ] ])

[X-ecutioners]
([ เอ๊กซฺ เอกคิวชันเนอสฺ ])
X-men ’bout to blast off world wide
(เอ๊กซฺ เม็น เบาท ทู บลาซท ออฟฟ เวิลด ไวด)
Yo it’s a request only
(โย อิทซ ซา ริคเวซท โอ๊นลี่)
X-men ’bout to blast off world wide
(เอ๊กซฺ เม็น เบาท ทู บลาซท ออฟฟ เวิลด ไวด)
It’s built from scratch
(อิทซ บิลท ฟร็อม ซคแร็ช)
Album in stores soon
(แอลบัม อิน ซโท ซูน)
‘Bout to blast off world wide
(เบาท ทู บลาซท ออฟฟ เวิลด ไวด)
And you do it like this
(แอ็นด ยู ดู อิท ไลค ดีซ)
Just like this
(จัซท ไลค ดีซ)

[X-ecutioners]
([ เอ๊กซฺ เอกคิวชันเนอสฺ ])
Put put…put it up
(พัท พัท พัท ดิธ อัพ)
I said it goes like this
(ไอ เซ็ด ดิท โกซ ไลค ดีซ)
And you do it like this
(แอ็นด ยู ดู อิท ไลค ดีซ)
It’s going down
(อิทซ โกอิ้ง เดาน)
Put put…put it up
(พัท พัท พัท ดิธ อัพ)
I said it goes like this
(ไอ เซ็ด ดิท โกซ ไลค ดีซ)
And you do it like this
(แอ็นด ยู ดู อิท ไลค ดีซ)
It’s going down
(อิทซ โกอิ้ง เดาน)

[X-ecutioners, Mike Shinoda]
([ เอ๊กซฺ เอกคิวชันเนอสฺ , ไมค ชินโนดา ])
Like this
(ไลค ดีซ)
Like this
(ไลค ดีซ)
Like this
(ไลค ดีซ)
Like this
(ไลค ดีซ)
Like this
(ไลค ดีซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It’s Going Down คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น