เนื้อเพลง The Long Goodbye คำอ่านไทย Ronan Keating

I know they say if you love somebody
(ไอ โน เฑ เซ อิฟ ยู ลัฝ ซัมบอดี้)
You should set them free
(ยู ฌูด เซ็ท เฑ็ม ฟรี)
[So they say]
([ โซ เฑ เซ ])
But it sure is hard to do
(บัท ดิธ ฌุร อีส ฮาด ทู ดู)
Yeah, it sure is hard to do
(เย่ , อิท ฌุร อีส ฮาด ทู ดู)

And I know they say if they don’t come back again
(แอ็นด ดาย โน เฑ เซ อิฟ เฑ ด้อนท์ คัม แบ็ค อะเกน)
Then it’s meant to be
(เด็น อิทซ เม็นท ทู บี)
[So they say]
([ โซ เฑ เซ ])
But those words ain’t pulling me through
(บัท โฑส เวิด เอน พลูลิง มี ธรู)
‘Cause I’m still in love with you
(คอส แอม ซทิล อิน ลัฝ วิฑ ยู)

I spend each day here waiting for a miracle
(ไอ ซเพ็นด อีช เด เฮียร เวททิง ฟอ รา มิ๊ราเคิ่ล)
But it’s just you and me going through the mill
(บัท อิทซ จัซท ยู แอ็นด มี โกอิ้ง ธรู เดอะ มิล)
Climbin’ up a hill
(แคลมบิน อัพ อะ ฮิล)

This is the long goodbye, somebody tell me why
(ดีซ ซิส เดอะ ล็อง กู๊ดบาย , ซัมบอดี้ เท็ล มี ฮไว)
Two lovers in love can’t make it
(ทู ลัฝเออะ ซิน ลัฝ แค็นท เมค อิท)
Just what kind of love keeps breaking a heart?
(จัซท ฮว็อท ไคนด อ็อฝ ลัฝ คีพ บเรคคิง อะ ฮาท)
No matter how hard I try, you’re gonna make me cry
(โน แมทเทอะ เฮา ฮาด ดาย ทไร , ยัวร์ กอนนะ เมค มี คไร)
Come on baby, it’s over, let’s face it
(คัมมอน เบบิ , อิทซ โอเฝอะ , เล็ท เฟซ อิท)
All that’s happening here is a long goodbye
(ออล แด๊ท แฮพเพะนิง เฮียร อีส ซา ล็อง กู๊ดบาย)

Sometimes I ask my heart did we really
(ซัมไทม์ ซาย อาซค ไม ฮาท ดิด วี ริแอ็ลลิ)
Give our love a chance
(กิฝ เอ๊า ลัฝ อะ ชานซ)
[Just one more chance]
([ จัซท วัน โม ชานซ ])
And I know without a doubt
(แอ็นด ดาย โน วิเฑาท ดา เดาท)
I turned it inside out
(ไอ เทิน ดิท อีนไซด เอาท)

And if we walked away
(แอ็นด อิฟ วี วอค อะเว)
Would make more sense
(วูด เมค โม เซ็นซ)
[Only self defense]
([ โอ๊นลี่ เซ็ลฟ ดิเฟนซ ])
But it tears me up inside
(บัท ดิธ เทีย มี อัพ อีนไซด)
Just to think we still could try
(จัซท ทู ธิงค วี ซทิล คูด ทไร)

How long must we keep riding on a carousel
(เฮา ล็อง มัซท วี คีพ ไรดอิง ออน อะ แครระเซิล)
Going round and round and never getting anywhere?
(โกอิ้ง เรานด แอ็นด เรานด แอ็นด เนฝเออะ เกดดดิ้ง เอนอิฮแว)
On a wing and prayer
(ออน อะ วิง แอ็นด พเรเออะ)

This is the long goodbye, somebody tell me why
(ดีซ ซิส เดอะ ล็อง กู๊ดบาย , ซัมบอดี้ เท็ล มี ฮไว)
Two lovers in love can’t make it
(ทู ลัฝเออะ ซิน ลัฝ แค็นท เมค อิท)
Just what kind of love keeps breaking a heart?
(จัซท ฮว็อท ไคนด อ็อฝ ลัฝ คีพ บเรคคิง อะ ฮาท)
No matter how hard I try, you’re gonna make me cry
(โน แมทเทอะ เฮา ฮาด ดาย ทไร , ยัวร์ กอนนะ เมค มี คไร)
Come on baby, it’s over, let’s face it
(คัมมอน เบบิ , อิทซ โอเฝอะ , เล็ท เฟซ อิท)
All that’s happening here is the long goodbye
(ออล แด๊ท แฮพเพะนิง เฮียร อีส เดอะ ล็อง กู๊ดบาย)

This is the long goodbye, somebody tell me why
(ดีซ ซิส เดอะ ล็อง กู๊ดบาย , ซัมบอดี้ เท็ล มี ฮไว)
Two lovers in love can’t make it
(ทู ลัฝเออะ ซิน ลัฝ แค็นท เมค อิท)
Just what kind of love keeps breaking a heart?
(จัซท ฮว็อท ไคนด อ็อฝ ลัฝ คีพ บเรคคิง อะ ฮาท)
No matter how hard I try, you’re gonna make me cry
(โน แมทเทอะ เฮา ฮาด ดาย ทไร , ยัวร์ กอนนะ เมค มี คไร)
Come on baby, it’s over, let’s face it
(คัมมอน เบบิ , อิทซ โอเฝอะ , เล็ท เฟซ อิท)
All that’s happening here is the long goodbye
(ออล แด๊ท แฮพเพะนิง เฮียร อีส เดอะ ล็อง กู๊ดบาย)

Are you ever coming back again?
(อาร์ ยู เอฝเออะ คัมอิง แบ็ค อะเกน)
Are you ever coming back again?
(อาร์ ยู เอฝเออะ คัมอิง แบ็ค อะเกน)
Are you ever coming back again?
(อาร์ ยู เอฝเออะ คัมอิง แบ็ค อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Long Goodbye คำอ่านไทย Ronan Keating

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น