เนื้อเพลง Love Don’t Cost a Thing คำอ่านไทย Jennifer Lopez

Think you gonna keep me iced, you dont
(ธิงค ยู กอนนะ คีพ มี ไอซ , ยู ด้อนท์)
Think Im gonna spend your cash, I wont
(ธิงค แอม กอนนะ ซเพ็นด ยุร แค็ฌ , ไอ ว็อนท)
Even if you were broke
(อีเฝ็น อิฟ ยู เวอ บโรค)
My love dont cost a thing
(ไม ลัฝ ด้อนท์ ค็อซท ดา ธิง)

Think I wanna drive your Benz, I dont
(ธิงค ไอ วอนนา ดไรฝ ยุร เบนซฺ, ไอ ด้อนท์)
If I want applause, I got my own
(อิฟ ฟาย ว็อนท แอ็พลอส , ไอ ก็อท ไม โอน)
Even if you were broke
(อีเฝ็น อิฟ ยู เวอ บโรค)
My love dont cost a thing
(ไม ลัฝ ด้อนท์ ค็อซท ดา ธิง)

When you rolled up in the escalade
(ฮเว็น ยู โรล อัพ อิน ดิ เอซคอลเลต)
Saw the dub you gave to the valet
(ซอ เดอะ ดับ ยู เกฝ ทู เดอะ แฝลเอ็ท)
Knew that it was game when you looked at me
(นยู แดท ดิธ วอส เกม ฮเว็น ยู ลุค แอ็ท มี)
Pullin’ up your sleeve so I could see the rolley bling
(พลูลิน อัพ ยุร ซลีฝ โซ ไอ คูด ซี เดอะ รอลรี่ บลิง)

Saw you later in the corner booth
(ซอ ยู เลทเออะ อิน เดอะ คอเนอะ บูธ)
Raisin’ up a toast so I would notice you
(เรซิน อัพ อะ โทซท โซ ไอ วูด โนทิซ ยู)
But your hearts amiss
(บัท ยุร ฮาท อะมีซ)
Think you outta know
(ธิงค ยู เอ๊าตา โน)
Doesnt matter if youre ballin’ out of control
(ดัสอินท แมทเทอะ อิฟ ยัวร์ บอลลิน เอาท อ็อฝ ค็อนทโรล)

All that matters is
(ออล แดท แมทเทอะ ซิส)
That you treat me right
(แดท ยู ทรีท มี ไรท)
Give me all the things I need
(กิฝ มี ออล เดอะ ธิง ซาย เน)
That money cant buy yea
(แดท มันอิ แค็นท ไบ เย)

Think you gonna keep me iced, you dont
(ธิงค ยู กอนนะ คีพ มี ไอซ , ยู ด้อนท์)
Think Im gonna spend your cash, I wont
(ธิงค แอม กอนนะ ซเพ็นด ยุร แค็ฌ , ไอ ว็อนท)
Even if you were broke
(อีเฝ็น อิฟ ยู เวอ บโรค)
My love dont cost a thing
(ไม ลัฝ ด้อนท์ ค็อซท ดา ธิง)

Think I wanna drive your Benz, I dont
(ธิงค ไอ วอนนา ดไรฝ ยุร เบนซฺ, ไอ ด้อนท์)
[Ooh]
([ อู้ ])
If I want applause I got my own
(อิฟ ฟาย ว็อนท แอ็พลอส ไอ ก็อท ไม โอน)
Even if you were broke
(อีเฝ็น อิฟ ยู เวอ บโรค)
My love dont cost a thing
(ไม ลัฝ ด้อนท์ ค็อซท ดา ธิง)

When I took a chance
(ฮเว็น นาย ทุค กา ชานซ)
Thought youd understand
(ธอท ยูต อันเดิซแทนด)
[You]
([ ยู ])
[Can’t]
([ แค็นท ])
Baby credit cards arent romance
(เบบิ คเรดอิท คาด อเร้น โระแมนซ)
So youre tryna’ buy whats already yours
(โซ ยัวร์ ทายนา ไบ ฮว็อท ออลเรดอิ ยุร)
[Understand]
([ อันเดิซแทนด ])
What I need from you
(ฮว็อท ไอ เน ฟร็อม ยู)
is not available in stores
(อีส น็อท อะเฝลอะบึล อิน ซโท)

Seen a side of you that I really feel
(ซีน อะ ไซด อ็อฝ ยู แดท ไอ ริแอ็ลลิ ฟีล)
[You]
([ ยู ])
[Feel]
([ ฟีล ])
Doing way too much, never keep it real
(ดูอิง เว ทู มัช , เนฝเออะ คีพ อิท ริแอ็ล)
[Much]
([ มัช ])
[Real]
([ ริแอ็ล ])
If it doesnt change, gotta hit the road
(อิฟ อิท ดัสอินท เชนจ , กอททะ ฮิท เดอะ โรด)
Now Im leaving, wheres my keys?
(เนา แอม ลีฝอิงส , ฮแว ไม คี)
Ive got to go
(อิฝ ก็อท ทู โก)

All that matters is
(ออล แดท แมทเทอะ ซิส)
That you treat me right
(แดท ยู ทรีท มี ไรท)
Give me all the things I need
(กิฝ มี ออล เดอะ ธิง ซาย เน)
That money cant buy yea
(แดท มันอิ แค็นท ไบ เย)

Think you gonna keep me iced, you dont
(ธิงค ยู กอนนะ คีพ มี ไอซ , ยู ด้อนท์)
Think Im gonna spend your cash, I wont
(ธิงค แอม กอนนะ ซเพ็นด ยุร แค็ฌ , ไอ ว็อนท)
[Baby]
([ เบบิ ])
Even if you were broke
(อีเฝ็น อิฟ ยู เวอ บโรค)
My love dont cost a thing
(ไม ลัฝ ด้อนท์ ค็อซท ดา ธิง)
[Love dont cost a thing]
([ ลัฝ ด้อนท์ ค็อซท ดา ธิง ])

Think I wanna drive your Benz, I dont
(ธิงค ไอ วอนนา ดไรฝ ยุร เบนซฺ, ไอ ด้อนท์)
If I want applause, I got my own
(อิฟ ฟาย ว็อนท แอ็พลอส , ไอ ก็อท ไม โอน)
[Ooh]
([ อู้ ])
Even if you were broke
(อีเฝ็น อิฟ ยู เวอ บโรค)
My love dont cost a thing
(ไม ลัฝ ด้อนท์ ค็อซท ดา ธิง)
[Love dont cost a thing, a thing, a thing]
([ ลัฝ ด้อนท์ ค็อซท ดา ธิง , อะ ธิง , อะ ธิง ])

Yea, yea, yea
(เย , เย , เย)
You think the money that you make
(ยู ธิงค เดอะ มันอิ แดท ยู เมค)
[That you make]
([ แดท ยู เมค ])
Can substitute the time you take
(แค็น ซับซทิทยูท เดอะ ไทม ยู เทค)
[The time you take]
([ เดอะ ไทม ยู เทค ])
Take the keys here to my heart
(เทค เดอะ คี เฮียร ทู ไม ฮาท)
Then you can win my heart, and get whats in my heart
(เด็น ยู แค็น วิน ไม ฮาท , แอ็นด เก็ท ฮว็อท ซิน ไม ฮาท)
[Oh ho]
([ โอ โฮ ])

[Hey]
([ เฮ ])
I think you need to take some time
(ไอ ธิงค ยู เน ทู เทค ซัม ไทม)
To show me that your love is true
(ทู โฌ มี แดท ยุร ลัฝ อีส ทรู)
[Ooh]
([ อู้ ])
Theres more than dollar signs in you
(แดร์ โม แฑ็น ดอลเลอะ ไซน ซิน ยู)
Then you can win my heart, and get whats in my heart
(เด็น ยู แค็น วิน ไม ฮาท , แอ็นด เก็ท ฮว็อท ซิน ไม ฮาท)
[My heart]
([ ไม ฮาท ])

Think you gonna keep me iced, you dont
(ธิงค ยู กอนนะ คีพ มี ไอซ , ยู ด้อนท์)
Think Im gonna spend your cash, I wont
(ธิงค แอม กอนนะ ซเพ็นด ยุร แค็ฌ , ไอ ว็อนท)
Even if you were broke
(อีเฝ็น อิฟ ยู เวอ บโรค)
My love dont cost a thing
(ไม ลัฝ ด้อนท์ ค็อซท ดา ธิง)
[Love dont cost a thing]
([ ลัฝ ด้อนท์ ค็อซท ดา ธิง ])

Think I wanna drive your Benz, I dont
(ธิงค ไอ วอนนา ดไรฝ ยุร เบนซฺ, ไอ ด้อนท์)
If I want applause, I got my own
(อิฟ ฟาย ว็อนท แอ็พลอส , ไอ ก็อท ไม โอน)
[Got my own]
([ ก็อท ไม โอน ])
Even if you were broke
(อีเฝ็น อิฟ ยู เวอ บโรค)
My love
(ไม ลัฝ)
[Even if you were broke]
([ อีเฝ็น อิฟ ยู เวอ บโรค ])
Dont cost a thing
(ด้อนท์ ค็อซท ดา ธิง)
[Love dont cost a thing]
([ ลัฝ ด้อนท์ ค็อซท ดา ธิง ])

Think you gonna keep me iced, you dont
(ธิงค ยู กอนนะ คีพ มี ไอซ , ยู ด้อนท์)
Think Im gonna spend your cash, I wont
(ธิงค แอม กอนนะ ซเพ็นด ยุร แค็ฌ , ไอ ว็อนท)
Even if you were broke
(อีเฝ็น อิฟ ยู เวอ บโรค)
My love dont cost a thing
(ไม ลัฝ ด้อนท์ ค็อซท ดา ธิง)
[Love dont cost a thing]
([ ลัฝ ด้อนท์ ค็อซท ดา ธิง ])

Think I wanna drive your Benz, I dont
(ธิงค ไอ วอนนา ดไรฝ ยุร เบนซฺ, ไอ ด้อนท์)
[Think I wanna no]
([ ธิงค ไอ วอนนา โน ])
If I want applause, I got my own
(อิฟ ฟาย ว็อนท แอ็พลอส , ไอ ก็อท ไม โอน)
[If I wanna no]
([ อิฟ ฟาย วอนนา โน ])
Even if you were broke
(อีเฝ็น อิฟ ยู เวอ บโรค)
My love
(ไม ลัฝ)
Dont cost a thing
(ด้อนท์ ค็อซท ดา ธิง)
[Love don’t cost a thing]
([ ลัฝ ด้อนท์ ค็อซท ดา ธิง ])

[Ooh]
([ อู้ ])
Think you gonna keep me iced, you dont
(ธิงค ยู กอนนะ คีพ มี ไอซ , ยู ด้อนท์)
[Think I gonna no]
([ ธิงค ไอ กอนนะ โน ])
Think Im gonna spend your cash, I wont
(ธิงค แอม กอนนะ ซเพ็นด ยุร แค็ฌ , ไอ ว็อนท)
[If I wanna no]
([ อิฟ ฟาย วอนนา โน ])
Even if you were broke
(อีเฝ็น อิฟ ยู เวอ บโรค)
My love dont cost a thing
(ไม ลัฝ ด้อนท์ ค็อซท ดา ธิง)

Think I wanna drive your Benz, I dont
(ธิงค ไอ วอนนา ดไรฝ ยุร เบนซฺ, ไอ ด้อนท์)
[Think I wanna no]
([ ธิงค ไอ วอนนา โน ])
If I want applause, I got my own
(อิฟ ฟาย ว็อนท แอ็พลอส , ไอ ก็อท ไม โอน)
[If I wanna no]
([ อิฟ ฟาย วอนนา โน ])
Even if you were broke
(อีเฝ็น อิฟ ยู เวอ บโรค)
My love dont cost a thing
(ไม ลัฝ ด้อนท์ ค็อซท ดา ธิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Don’t Cost a Thing คำอ่านไทย Jennifer Lopez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น