เนื้อเพลง Forever คำอ่านไทย Westlife

I’ll be loving you forever
(อิล บี ลัฝอิง ยู เฟาะเรฝเออะ)
Deep inside my heart you’ll leave me never
(ดีพ อีนไซด ไม ฮาท โยว ลีฝ มี เนฝเออะ)
Even if you took my heart and tore it apart
(อีเฝ็น อิฟ ยู ทุค ไม ฮาท แอ็นด โท อิท อะพาท)
I would love you still forever
(ไอ วูด ลัฝ ยู ซทิล เฟาะเรฝเออะ)

You are the sun, you are my light
(ยู อาร์ เดอะ ซัน , ยู อาร์ ไม ไลท)
And you’re the last thing on my mind
(แอ็นด ยัวร์ เดอะ ลาซท ธิง ออน ไม ไมนด)
Before I go to sleep at night
(บิโฟ ไอ โก ทู ซลีพ แอ็ท ไนท)
You’re always ’round when I’m in need
(ยัวร์ ออลเว เรานด ฮเว็น แอม อิน เน)
When trouble’s on my mind
(ฮเว็น ทรั๊บเบิ้ล ออน ไม ไมนด)
You put my soul at ease
(ยู พัท ไม โซล แอ็ท อีส)

There is no one in this world
(แดร์ อีส โน วัน อิน ดีซ เวิลด)
Who can love me like you do
(ฮู แค็น ลัฝ มี ไลค ยู ดู)
That is the reason that I
(แดท อีส เดอะ รี๊ซั่น แดท ไอ)
Wanna spend forever with you
(วอนนา ซเพ็นด เฟาะเรฝเออะ วิฑ ยู)

I’ll be loving you forever
(อิล บี ลัฝอิง ยู เฟาะเรฝเออะ)
Deep inside my heart you leave me never
(ดีพ อีนไซด ไม ฮาท ยู ลีฝ มี เนฝเออะ)
Even if you took my heart and tore it apart
(อีเฝ็น อิฟ ยู ทุค ไม ฮาท แอ็นด โท อิท อะพาท)
I would love you still forever
(ไอ วูด ลัฝ ยู ซทิล เฟาะเรฝเออะ)

We’ve had our fun, we’ve made mistakes
(หวีบ แฮ็ด เอ๊า ฟัน , หวีบ เมด มิซเทค)
But who’d have guessed along that road
(บัท โวด แฮ็ฝ เก็ซ อะลอง แดท โรด)
We’d learn to give and take
(เว็ด เลิน ทู กิฝ แอ็นด เทค)
It’s so much more than I could have dreamed
(อิทซ โซ มัช โม แฑ็น นาย คูด แฮ็ฝ ดรีม)
‘Cause you make loving you so easy for me
(คอส ยู เมค ลัฝอิง ยู โซ อีสอิ ฟอ มี)

There is no one in this world
(แดร์ อีส โน วัน อิน ดีซ เวิลด)
Who can love me like you do
(ฮู แค็น ลัฝ มี ไลค ยู ดู)
That is the reason that I
(แดท อีส เดอะ รี๊ซั่น แดท ไอ)
Wanna spend forever with you
(วอนนา ซเพ็นด เฟาะเรฝเออะ วิฑ ยู)

I’ll be loving you forever
(อิล บี ลัฝอิง ยู เฟาะเรฝเออะ)
Deep inside my heart you leave me never
(ดีพ อีนไซด ไม ฮาท ยู ลีฝ มี เนฝเออะ)
Even if you took my heart and tore it apart
(อีเฝ็น อิฟ ยู ทุค ไม ฮาท แอ็นด โท อิท อะพาท)
I would love you still forever
(ไอ วูด ลัฝ ยู ซทิล เฟาะเรฝเออะ)

And girl I pray you leave me never
(แอ็นด เกิล ไอ พเร ยู ลีฝ มี เนฝเออะ)
‘Cause this is the world where lovers often go astray
(คอส ดีซ ซิส เดอะ เวิลด ฮแว ลัฝเออะ ออฟเอ็น โก อัซทเร)
But if we love each other we won’t go that way
(บัท อิฟ วี ลัฝ อีช อัฑเออะ วี ว็อนท โก แดท เว)
So put your doubts aside, do what it takes to make it right
(โซ พัท ยุร เดาท อะไซด , ดู ฮว็อท ดิธ เทค ทู เมค อิท ไรท)
I love you forever no one can tear us apart
(ไอ ลัฝ ยู เฟาะเรฝเออะ โน วัน แค็น เทีย อัซ อะพาท)

I’ll be loving you forever
(อิล บี ลัฝอิง ยู เฟาะเรฝเออะ)
[Forever]
([ เฟาะเรฝเออะ ])
Deep inside my heart you leave me never
(ดีพ อีนไซด ไม ฮาท ยู ลีฝ มี เนฝเออะ)
Even if you took my heart
(อีเฝ็น อิฟ ยู ทุค ไม ฮาท)
[Took my heart girl]
([ ทุค ไม ฮาท เกิล ])
And tore it apart
(แอ็นด โท อิท อะพาท)
[You tore it apart now]
([ ยู โท อิท อะพาท เนา ])
I would love you still forever
(ไอ วูด ลัฝ ยู ซทิล เฟาะเรฝเออะ)

And I’ll be loving you forever
(แอ็นด อิล บี ลัฝอิง ยู เฟาะเรฝเออะ)
[Forever]
([ เฟาะเรฝเออะ ])
Deep inside my heart you leave me never
(ดีพ อีนไซด ไม ฮาท ยู ลีฝ มี เนฝเออะ)
Even if you took my heart
(อีเฝ็น อิฟ ยู ทุค ไม ฮาท)
[You took my heart girl]
([ ยู ทุค ไม ฮาท เกิล ])
And tore it apart
(แอ็นด โท อิท อะพาท)
[You tore it apart now]
([ ยู โท อิท อะพาท เนา ])
I would love you still forever
(ไอ วูด ลัฝ ยู ซทิล เฟาะเรฝเออะ)

I’ll be loving you forever
(อิล บี ลัฝอิง ยู เฟาะเรฝเออะ)
Deep inside my heart you leave me never
(ดีพ อีนไซด ไม ฮาท ยู ลีฝ มี เนฝเออะ)
Even if you took my heart and tore it apart
(อีเฝ็น อิฟ ยู ทุค ไม ฮาท แอ็นด โท อิท อะพาท)
I would love you still forever
(ไอ วูด ลัฝ ยู ซทิล เฟาะเรฝเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Forever คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น