เนื้อเพลง Streets of New York คำอ่านไทย Alicia Keys feat Nas & Rakim

[Nas] [Alicia Keys]
([ นาส ] [ อลีเชีย คี ])
Nasty, yeah, yeah [New York, New York]
(นาซทิ , เย่ , เย่ [ นยู ยอค , นยู ยอค ])
Hey yo black it’s time again, yeah, yeah
(เฮ โย บแล็ค อิทซ ไทม อะเกน , เย่ , เย่)
[New York, New York]
([ นยู ยอค , นยู ยอค ])
Come here, yeah, yeah
(คัม เฮียร , เย่ , เย่)
[New York, New York]
([ นยู ยอค , นยู ยอค ])
Hey yo black it’s time
(เฮ โย บแล็ค อิทซ ไทม)

[Nas]
([ นาส ])
If you knew my streets
(อิฟ ยู นยู ไม ซทรีท)
You would know all everybody talk about is who got beef
(ยู วูด โน ออล เอวี่บอดี้ ทอค อะเบาท อีส ฮู ก็อท บีฟ)
Who snitchin, who told police
(ฮู สนิกชิน , ฮู โทลด โพะลีซ)
Who came home, who still gone, who restin in peace
(ฮู เคม โฮม , ฮู ซทิล กอน , ฮู เรสติน อิน พีซ)
Now they killin over music money, not drugs, rap replaced it
(เนา เฑ คิลลิน โอเฝอะ มยูสิค มันอิ , น็อท ดรัก , แร็พ รีเพลย์ ดิท)
Cause thugs with no brains got no patience
(คอส ธัก วิฑ โน บเรน ก็อท โน เพเฌ็นซ)
New jacks I pistol whip ’em with the funky rhythm I be kickin
(นยู แจ็ค ซาย พิ๊สท่อล ฮวิพ เอ็ม วิฑ เดอะ ฟังคิ ริธึ่ม ไอ บี คิคคิน)
Musician and flatten composition
(มิวสีฌแอ็น แอ็นด ฟแลททน คอมโพะสีฌอัน)
A pain, I’m like Saddam Hussein
(อะ เพน , แอม ไลค แซดดาม เฮิสเซน)
Still alive lookin at his dead children’s burnt remains
(ซทิล อะไลฝ ลุคกิน แอ็ท ฮิส เด็ด ชีลดเร็น เบินท ริเมน)
I burnt the game, learnt you lames a new lesson
(ไอ เบินท เดอะ เกม , เลินท ยู เลม ซา นยู เล๊ซซั่น)
Your crew’s soft man, ya’ll need some new weapons
(ยุร ครู ซ็อฟท แม็น , ยอล เน ซัม นยู เวพอัน)
The P’s breathe Warriorz and skullies and Timmies
(เดอะ Ps บรีฑ วอร์รีออซ แอ็นด สโกลีสฺ แซน ทิมมีสฺ)
Around mixed, spics, n*ggaz and giddies
(อะเรานด มิคซ , สปิกสฺ , เอ็น *ggaz แอ็นด กีดีสฺ)
From my ghetto kings in deep thought we don’t blink
(ฟร็อม ไม เกทโท คิง ซิน ดีพ ธอท วี ด้อนท์ บลิงค)
But don’t think we wastin our time
(บัท ด้อนท์ ธิงค วี เวสดิน เอ๊า ไทม)
It’s a New York State of Mind
(อิทซ ซา นยู ยอค ซเทท อ็อฝ ไมนด)

[Chorus #1 – Alicia Keys]
([ โครัซ #1 อลีเชีย คี ])
New York, New York, New York
(นยู ยอค , นยู ยอค , นยู ยอค)
New York City, whoa oh
(นยู ยอค ซีทอิ , โว้ว โอ)
New York, New York, New York
(นยู ยอค , นยู ยอค , นยู ยอค)
New York City, baby
(นยู ยอค ซีทอิ , เบบิ)

[Alicia Keys]
([ อลีเชีย คี ])
It’s like a jungle, out here
(อิทซ ไลค เก จั๊งเกิ้ล , เอาท เฮียร)
So much struggle, out here
(โซ มัช สทรั๊กเกิ้ล , เอาท เฮียร)
And my dream’s still unphased
(แอ็นด ไม ดรีม ซทิล อันเฟรดชฺ)
Greed still the cousin of death
(กรีด ซทิล เดอะ เค๊าซิน อ็อฝ เด็ธ)
Always feels like always somethin farther time
(ออลเว ฟีล ไลค ออลเว ซัมติน ฟาเฑอะ ไทม)
In the Streets of New York
(อิน เดอะ ซทรีท อ็อฝ นยู ยอค)
[New York state of mind, New York State of mind]
([ นยู ยอค ซเทท อ็อฝ ไมนด , นยู ยอค ซเทท อ็อฝ ไมนด ])

[Alicia Keys]
([ อลีเชีย คี ])
All I see is street homes
(ออล ไอ ซี อีส ซทรีท โฮม)
And who it’s holdin, our people
(แอ็นด ฮู อิทซ โฮดดิน , เอ๊า พี๊เพิ่ล)
Only comforts the brain
(โอ๊นลี่ คัมเฟิท เดอะ บเรน)
It’s like I’m going insane
(อิทซ ไลค แอม โกอิ้ง อินเซน)
The revolution has to start, don’t waste no time
(เดอะ เรโฝะลยูฌัน แฮ็ส ทู ซทาท , ด้อนท์ เวซท โน ไทม)
In the Streets of New York
(อิน เดอะ ซทรีท อ็อฝ นยู ยอค)
[New York state of mind, New York state of mind]
([ นยู ยอค ซเทท อ็อฝ ไมนด , นยู ยอค ซเทท อ็อฝ ไมนด ])
C’mon
(ซีมอน)

[Chorus #2 – Alicia Keys]
([ โครัซ #2 อลีเชีย คี ])
New York, New York, New York, New York oh
(นยู ยอค , นยู ยอค , นยู ยอค , นยู ยอค โอ)
State of mind [New York City]
(ซเทท อ็อฝ ไมนด [ นยู ยอค ซีทอิ ])
New York, New York, New York, New York oh
(นยู ยอค , นยู ยอค , นยู ยอค , นยู ยอค โอ)
State of crime [New York City]
(ซเทท อ็อฝ คไรม [ นยู ยอค ซีทอิ ])
New York, New York, New York, New York oh
(นยู ยอค , นยู ยอค , นยู ยอค , นยู ยอค โอ)
Big dreams [New York City]
(บิก ดรีม [ นยู ยอค ซีทอิ ])
New York, New York, New York, New York oh
(นยู ยอค , นยู ยอค , นยู ยอค , นยู ยอค โอ)
Big schemes
(บิก ซคีม)

[Alicia Keys]
([ อลีเชีย คี ])
Oh, break the game
(โอ , บเรค เดอะ เกม)
Just ain’t the same
(จัซท เอน เดอะ เซม)
Baby loves and girls with no shame
(เบบิ ลัฝ แซน เกิล วิฑ โน เฌม)
Can’t get away [get away], epidemic plague
(แค็นท เก็ท อะเว [ เก็ท อะเว ] , เอพิเดมอิค พเลก)
Every hood in every state
(เอฝริ ฮุด อิน เอฝริ ซเทท)
Don’t have no reasons cause relieve is hard to find
(ด้อนท์ แฮ็ฝ โน รี๊ซั่น คอส ริลีฝ อีส ฮาด ทู ไฟนด)

[Break – Alicia Keys]
([ บเรค อลีเชีย คี ])
In the streets of New York [New York state of mind] – 4X
(อิน เดอะ ซทรีท อ็อฝ นยู ยอค [ นยู ยอค ซเทท อ็อฝ ไมนด ] 4X)
[* “ New York state of mind “ is also repeated in background*]
([ * “ นยู ยอค ซเทท อ็อฝ ไมนด “ อีส ออลโซ ริพีท อิน แบ็คกราว * ])

[Rakim]
([ แรคคิม ])
I’m from the home of a million legends and trend settin
(แอม ฟร็อม เดอะ โฮม อ็อฝ อะ มีลยัน เลจเอ็นด แซน ทเร็นด เซทดิน)
A lot of footsteps to follow, I’ve been steppin
(อะ ล็อท อ็อฝ ฟุทเสต็ป ทู ฟอลโล , อิฝ บีน สเตปปิน)
Mind stressin tryin to find a record crime shreddin
(ไมนด สเตสซิน ทายอิน ทู ไฟนด อะ เรคออด คไรม เชรดดิน)
Time precious, I ain’t have rest since nine eleven
(ไทม พเรฌอัซ , ไอ เอน แฮ็ฝ เร็ซท ซินซ ไนน อิเลฝเอ็น)
I live fast, hustle like today is my last
(ไอ ไลฝ ฟัซท , เฮสเซล ไลค ทุเด อีส ไม ลาซท)
I get cash, the struggle’s like a day on the Ave.
(ไอ เก็ท แค็ฌ , เดอะ สทรั๊กเกิ้ล ไลค เก เด ออน ดิ อาเฝ)
Crack bein raw, gats squeezin off
(คแร็ค บีนโพลรอ , แกท สควีซิน ออฟฟ)
Manhattan squeezin off, from cats who tease with war
(แมนแฮตัน สควีซิน ออฟฟ , ฟร็อม แค็ท ฮู ทีส วิฑ วอ)
The eve of the Apocalypse, evil keep movin politics
(ดิ อี๊ฟ อ็อฝ ดิ อะพอคอะลิพซ , อี๊วิ้ว คีพ มูฝวิน พอลอิทิค)
Every block is at risk, the metropolitan metropolis
(เอฝริ บล็อค อีส แอ็ท ริซค , เดอะ เมทโระพอลอิแท็น มิทรอพโอะลิซ)
The opposite of Liza Minelli and Frank Sinatra
(ดิ อ๊อพโพสิท อ็อฝ ลายซ่า มิวนีลี่ แอ็นด แฟร๊งค ซินาทา)
Alicia Keys, Nas and Ra the gangsta’s opera
(อลีเชีย คี , นาส แซน รา เดอะ แก๊งซดา ออพเออะระ)
So New York City walk with me, talk gritty
(โซ นยู ยอค ซีทอิ วอค วิฑ มี , ทอค กรีททิ)
It’s up to us New York it’s our city
(อิทซ อัพ ทู อัซ นยู ยอค อิทซ เอ๊า ซีทอิ)
Here the man come with the anthem, hands up
(เฮียร เดอะ แม็น คัม วิฑ ดิ แอนเธ็ม , แฮ็นด อัพ)
It’s time the thrill is back New York, let’s stand up
(อิทซ ไทม เดอะ ธริล อีส แบ็ค นยู ยอค , เล็ท ซแท็นด อัพ)

[Chorus] – w/ ad libs
([ โครัซ ] ดับบิว / แอ็ด ลิบสฺ)

[Rakim – talking behind Chorus]
([ แรคคิม ทอคอิง บิไฮนด โครัซ ])
Oh yeah, crucial Keys
(โอ เย่ , ครูแฌ็ล คี)
Your God Rakim Allah
(ยุร ก็อด แรคคิม แอลละ)
New York City, Nasty Nas
(นยู ยอค ซีทอิ , นาซทิ นาส)
A. Keys, yeah, c’mon
(อะ คี , เย่ , ซีมอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Streets of New York คำอ่านไทย Alicia Keys feat Nas & Rakim

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น