เนื้อเพลง Sleepwalking คำอ่านไทย Bring Me the Horizon

My secrets are burning a hole through my heart
(ไม ซีคเร็ท แซร์ เบรินนิง อะ โฮล ธรู ไม ฮาท)
And my bones catch a fever
(แอ็นด ไม โบน แค็ช อะ ฟีเฝอะ)
When it cuts you up this deep
(ฮเว็น หนิด คัท ยู อัพ ดีซ ดีพ)
It’s hard to find a way to breathe
(อิทซ ฮาด ทู ไฟนด อะ เว ทู บรีฑ)

Your eyes are swallowing me
(ยุร ไอ แซร์ สโลลิงค์ มี)
Mirrors start to whisper
(มีเรอะ ซทาท ทู ฮวีซเพอะ)
Shadows start to sing
(แฌดโอ ซทาท ทู ซิง)
My skin’s smothering me
(ไม ซคิน สมอตเดอริง มี)
Help me find a way to breathe
(เฮ็ลพ มี ไฟนด อะ เว ทู บรีฑ)

Time stood still
(ไทม ซทูด ซทิล)
The way it did before
(เดอะ เว อิท ดิด บิโฟ)
It’s like I’m sleepwalking
(อิทซ ไลค แอม สลี๊ปวอคกิ้ง)
Fell into another hole again
(เฟ็ล อีนทุ แอะนัธเออะ โฮล อะเกน)
It’s like I’m sleepwalking
(อิทซ ไลค แอม สลี๊ปวอคกิ้ง)

I’m at the edge of the world
(แอม แอ็ท ดิ เอ็จ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
Where do I go from here?
(ฮแว ดู ไอ โก ฟร็อม เฮียร)
Do I disappear?
(ดู ไอ ดิแซ็พเพีย)
Edge of the world
(เอ็จ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
Should I sink or swim?
(ฌูด ดาย ซิงค ออ ซวิม)
Or simply disappear?
(ออ ซีมพลิ ดิแซ็พเพีย)

Your eyes are swallowing me
(ยุร ไอ แซร์ สโลลิงค์ มี)
Mirrors start to whisper
(มีเรอะ ซทาท ทู ฮวีซเพอะ)
Shadows start to sing
(แฌดโอ ซทาท ทู ซิง)
My skin’s smothering me
(ไม ซคิน สมอตเดอริง มี)
Help me find a way to breathe
(เฮ็ลพ มี ไฟนด อะ เว ทู บรีฑ)

Sing it!
(ซิง อิท !)

Time stood still
(ไทม ซทูด ซทิล)
The way it did before
(เดอะ เว อิท ดิด บิโฟ)
It’s like I’m sleepwalking
(อิทซ ไลค แอม สลี๊ปวอคกิ้ง)
Fell into another hole again
(เฟ็ล อีนทุ แอะนัธเออะ โฮล อะเกน)
It’s like I’m sleepwalking
(อิทซ ไลค แอม สลี๊ปวอคกิ้ง)

Wake up!
(เวค อัพ !)
Take my hand and
(เทค ไม แฮ็นด แอ็นด)
Give me a reason to start again
(กิฝ มี อะ รี๊ซั่น ทู ซทาท อะเกน)
Wake up!
(เวค อัพ !)
Pull me out and
(พุล มี เอาท แอ็นด)
Give me a reason to start again
(กิฝ มี อะ รี๊ซั่น ทู ซทาท อะเกน)

Time stands still
(ไทม ซแท็นด ซทิล)
[Time stands still]
([ ไทม ซแท็นด ซทิล ])
Time stands still
(ไทม ซแท็นด ซทิล)
[Time stands still]
([ ไทม ซแท็นด ซทิล ])

Your eyes are swallowing me
(ยุร ไอ แซร์ สโลลิงค์ มี)
Mirrors start to whisper
(มีเรอะ ซทาท ทู ฮวีซเพอะ)
Shadows start to sing
(แฌดโอ ซทาท ทู ซิง)
My skin’s smothering me
(ไม ซคิน สมอตเดอริง มี)
Help me find a way to breathe
(เฮ็ลพ มี ไฟนด อะ เว ทู บรีฑ)

Time stood still
(ไทม ซทูด ซทิล)
The way it did before
(เดอะ เว อิท ดิด บิโฟ)
It’s like I’m sleepwalking
(อิทซ ไลค แอม สลี๊ปวอคกิ้ง)
Fell into another hole again
(เฟ็ล อีนทุ แอะนัธเออะ โฮล อะเกน)
It’s like I’m sleepwalking
(อิทซ ไลค แอม สลี๊ปวอคกิ้ง)
[It’s like I’m sleepwalking]
([ อิทซ ไลค แอม สลี๊ปวอคกิ้ง ])
[It’s like I’m sleepwalking]
([ อิทซ ไลค แอม สลี๊ปวอคกิ้ง ])
[It’s like I’m sleepwalking]
([ อิทซ ไลค แอม สลี๊ปวอคกิ้ง ])

Time stood still
(ไทม ซทูด ซทิล)
The way it did before
(เดอะ เว อิท ดิด บิโฟ)
It’s like I’m sleepwalking
(อิทซ ไลค แอม สลี๊ปวอคกิ้ง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sleepwalking คำอ่านไทย Bring Me the Horizon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น