เนื้อเพลง Only One คำอ่านไทย Yellowcard

Broken this fragile thing now
(บโรเค็น ดีซ ฟแรจอิล ธิง เนา)
And I can’t, I can’t pick up the pieces
(แอ็นด ดาย แค็นท , ไอ แค็นท พิค อัพ เดอะ พีซ)
And I’ve thrown my words all around
(แอ็นด อิฝ ธโรน ไม เวิด ซอร์ อะเรานด)
But I can’t, I can’t give you a reason
(บัท ไอ แค็นท , ไอ แค็นท กิฝ ยู อะ รี๊ซั่น)

I feel so broken up [so broken up]
(ไอ ฟีล โซ บโรเค็น อัพ [ โซ บโรเค็น อัพ ])
And I give up [I give up]
(แอ็นด ดาย กิฝ อัพ [ ไอ กิฝ อัพ ])
I just want to tell you so you know
(ไอ จัซท ว็อนท ทู เท็ล ยู โซ ยู โน)

Here I go, scream my lungs out and try to get to you
(เฮียร ไอ โก , ซครีม ไม ลัง เอาท แอ็นด ทไร ทู เก็ท ทู ยู)
You are my only one
(ยู อาร์ ไม โอ๊นลี่ วัน)
I let go, there’s just no one that gets me like you do
(ไอ เล็ท โก , แดร์ จัซท โน วัน แดท เก็ท มี ไลค ยู ดู)
You are my only, my only one
(ยู อาร์ ไม โอ๊นลี่ , ไม โอ๊นลี่ วัน)

Made my mistakes, let you down
(เมด ไม มิซเทค , เล็ท ยู เดาน)
And I can’t, I can’t hold on for too long
(แอ็นด ดาย แค็นท , ไอ แค็นท โฮลด ออน ฟอ ทู ล็อง)
Ran my whole life in the ground
(แร็น ไม โฮล ไลฟ อิน เดอะ กเรานด)
And I can’t, I can’t get up when you’re gone
(แอ็นด ดาย แค็นท , ไอ แค็นท เก็ท อัพ ฮเว็น ยัวร์ กอน)

And something’s breaking up [breaking up]
(แอ็นด ซัมติง บเรคคิง อัพ [ บเรคคิง อัพ ])
I feel like giving up [like giving up]
(ไอ ฟีล ไลค กีฝวิง อัพ [ ไลค กีฝวิง อัพ ])
I won’t walk out until you know
(ไอ ว็อนท วอค เอาท อันทีล ยู โน)

Here I go, scream my lungs out and try to get to you
(เฮียร ไอ โก , ซครีม ไม ลัง เอาท แอ็นด ทไร ทู เก็ท ทู ยู)
You are my only one
(ยู อาร์ ไม โอ๊นลี่ วัน)
I let go, there’s just no one who gets me like you do
(ไอ เล็ท โก , แดร์ จัซท โน วัน ฮู เก็ท มี ไลค ยู ดู)
You are my only, my only one
(ยู อาร์ ไม โอ๊นลี่ , ไม โอ๊นลี่ วัน)

Here I go so dishonestly
(เฮียร ไอ โก โซ ดิซอนเอ็ซทลิ)
Leave a note for you my only one
(ลีฝ อะ โนท ฟอ ยู ไม โอ๊นลี่ วัน)
And I know you can see right through me
(แอ็นด ดาย โน ยู แค็น ซี ไรท ธรู มี)
So let me go and you will find someone
(โซ เล็ท มี โก แอ็นด ยู วิล ไฟนด ซัมวัน)

Here I go, scream my lungs out and try to get to you
(เฮียร ไอ โก , ซครีม ไม ลัง เอาท แอ็นด ทไร ทู เก็ท ทู ยู)
You are my only one
(ยู อาร์ ไม โอ๊นลี่ วัน)
I let go, there’s just no one, no one like you
(ไอ เล็ท โก , แดร์ จัซท โน วัน , โน วัน ไลค ยู)
You are my only, my only one
(ยู อาร์ ไม โอ๊นลี่ , ไม โอ๊นลี่ วัน)
My only one
(ไม โอ๊นลี่ วัน)
My only one
(ไม โอ๊นลี่ วัน)
My only one
(ไม โอ๊นลี่ วัน)
You are my only, my only one
(ยู อาร์ ไม โอ๊นลี่ , ไม โอ๊นลี่ วัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Only One คำอ่านไทย Yellowcard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น