เนื้อเพลง I Don’t Care คำอ่านไทย Fall Out Boy

Say my name and his in the same breath
(เซ ไม เนม แอ็นด ฮิส ซิน เดอะ เซม บเร็ธ)
I dare you to say they taste the same
(ไอ แด ยู ทู เซ เฑ เทซท เดอะ เซม)
Let the leaves fall off in the summer
(เล็ท เดอะ ลีฝ ฟอล ออฟฟ อิน เดอะ ซัมเมอะ)
And let December glow in flames
(แอ็นด เล็ท ดิเซมเบอะ กโล อิน ฟเลม)

Erase myself and let go
(อิเรซ ไมเซลฟ แอ็นด เล็ท โก)
Start it over again in Mexico
(ซทาท ดิธ โอเฝอะ อะเกน อิน เม๊กซีโค)
These friends, they don’t love you
(ฑิส ฟเร็นด , เฑ ด้อนท์ ลัฝ ยู)
They just love the hotel suites, now
(เฑ จัซท ลัฝ เดอะ โฮเทล ซวีท , เนา)

I don’t care what you think as long as it’s about me
(ไอ ด้อนท์ แค ฮว็อท ยู ธิงค แอ็ส ล็อง แอ็ส อิทซ อะเบาท มี)
The best of us can find happiness in misery
(เดอะ เบ็ซท อ็อฝ อัซ แค็น ไฟนด แฮพพิเน็ซ ซิน มีสริ)
Said,
(เซ็ด ,)
I don’t care what you think as long as it’s about me
(ไอ ด้อนท์ แค ฮว็อท ยู ธิงค แอ็ส ล็อง แอ็ส อิทซ อะเบาท มี)
The best of us can find happiness in misery
(เดอะ เบ็ซท อ็อฝ อัซ แค็น ไฟนด แฮพพิเน็ซ ซิน มีสริ)

Oh take a chance, let your body get a tolerance
(โอ เทค เก ชานซ , เล็ท ยุร บอดอิ เก็ท ดา ทอลเออะแร็นซ)
I’m not a chance, put a heat wave in your pants
(แอม น็อท ดา ชานซ , พัท ดา ฮีท เวฝ อิน ยุร แพ็นท)
Pull a breath like another cigarette
(พุล อะ บเร็ธ ไลค แอะนัธเออะ ซิกะเรท)
Pawnshop heart trading up [trading up]
(พานชอป ฮาท เทรดิ อัพ [ เทรดิ อัพ ])

On the oracle in my chest,
(ออน ดิ โอเรเคิล อิน ไม เช็ซท ,)
Let the guitar scream like a fascist
(เล็ท เดอะ กิทา ซครีม ไลค เก แฟฌอิซท)
Sweat it out, shut your mouth
(ซเว็ท ดิธ เอาท , ฌัท ยุร เมาธ)
free love on the streets but
(ฟรี ลัฝ ออน เดอะ ซทรีท บัท)
in the alley it ain’t that cheap, now
(อิน ดิ แอลลิ อิท เอน แดท ชีพ , เนา)

I don’t care what you think as long as it’s about me
(ไอ ด้อนท์ แค ฮว็อท ยู ธิงค แอ็ส ล็อง แอ็ส อิทซ อะเบาท มี)
The best of us can find happiness in misery
(เดอะ เบ็ซท อ็อฝ อัซ แค็น ไฟนด แฮพพิเน็ซ ซิน มีสริ)
Said,
(เซ็ด ,)
I don’t care what you think as long as it’s about me
(ไอ ด้อนท์ แค ฮว็อท ยู ธิงค แอ็ส ล็อง แอ็ส อิทซ อะเบาท มี)
The best of us can find happiness in misery
(เดอะ เบ็ซท อ็อฝ อัซ แค็น ไฟนด แฮพพิเน็ซ ซิน มีสริ)

Said,
(เซ็ด ,)
I don’t care just what you think
(ไอ ด้อนท์ แค จัซท ฮว็อท ยู ธิงค)
as long as it’s about me, you said
(แอ็ส ล็อง แอ็ส อิทซ อะเบาท มี , ยู เซ็ด)
I don’t care just what you think
(ไอ ด้อนท์ แค จัซท ฮว็อท ยู ธิงค)
as long as it’s about me, I said
(แอ็ส ล็อง แอ็ส อิทซ อะเบาท มี , ไอ เซ็ด)
I don’t care [I don’t care]
(ไอ ด้อนท์ แค [ ไอ ด้อนท์ แค ])
Said, I don’t care [I don’t care]
(เซ็ด , ไอ ด้อนท์ แค [ ไอ ด้อนท์ แค ])
Said, I [I] don’t [don’t] care [care]
(เซ็ด , ไอ [ ไอ ] ด้อนท์ [ ด้อนท์ ] แค [ แค ])
I [I] don’t [don’t] care [no I don’t]
(ไอ [ ไอ ] ด้อนท์ [ ด้อนท์ ] แค [ โน ไอ ด้อนท์ ])
I don’t care, [I said]
(ไอ ด้อนท์ แค , [ ไอ เซ็ด ])
I don’t care, [I said]
(ไอ ด้อนท์ แค , [ ไอ เซ็ด ])
I [I] don’t [don’t] care [care]
(ไอ [ ไอ ] ด้อนท์ [ ด้อนท์ ] แค [ แค ])

I don’t care what you think as long as it’s about me
(ไอ ด้อนท์ แค ฮว็อท ยู ธิงค แอ็ส ล็อง แอ็ส อิทซ อะเบาท มี)
The best of us can find happiness in misery
(เดอะ เบ็ซท อ็อฝ อัซ แค็น ไฟนด แฮพพิเน็ซ ซิน มีสริ)
Said,
(เซ็ด ,)
I don’t care what you think as long as it’s about me
(ไอ ด้อนท์ แค ฮว็อท ยู ธิงค แอ็ส ล็อง แอ็ส อิทซ อะเบาท มี)
The best of us can find happiness in misery
(เดอะ เบ็ซท อ็อฝ อัซ แค็น ไฟนด แฮพพิเน็ซ ซิน มีสริ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Don’t Care คำอ่านไทย Fall Out Boy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น