เนื้อเพลง What’s Luv? คำอ่านไทย Fat Joe

[Fat Joe:]
([ แฟ็ท โจ : ])
Put the fuckin’ mic on
(พัท เดอะ ฟัคกิน ไมคะ ออน)
Mic is on
(ไมคะ อีส ออน)
Joe Crack the Don uh
(โจ คแร็ค เดอะ ด็อน อา)
Yeah, Yeah, Y’All
(เย่ , เย่ , ยอล)
Irv Gotti
(Irv ก๊อดดิ)

[Ashanti:]
([ เอสแชนที : ])
What’s love?
(ฮว็อท ลัฝ)

[Fat Joe:]
([ แฟ็ท โจ : ])
Ashanti, Terror, Terror Squad
(เอสแชนที , เทเรอะ , เทเรอะ ซคว็อด)
It should be about us
(อิท ฌูด บี อะเบาท อัซ)
Be about trust
(บี อะเบาท ทรัซท)

[Chorus: Ashanti [Ja Rule] {Fat Joe}]
([ โครัซ : เอสแชนที [ จา รูล ] {แฟ็ท โจ } ])
What’s love? [Got to do, got to do with it babe] {Yeah, Yeah, Y’All}
(ฮว็อท ลัฝ [ ก็อท ทู ดู , ก็อท ทู ดู วิฑ อิท เบบ ] {เย่ , เย่ , ยอล })
What’s love?
(ฮว็อท ลัฝ)
It’s about us {It’s about us}
(อิทซ อะเบาท อัซ {อิทซ อะเบาท อัซ })
It’s about trust babe {Be about trust}
(อิทซ อะเบาท ทรัซท เบบ {บี อะเบาท ทรัซท })
What’s love? [Got to do, got to do with it babe] {Yeah, Yeah, Uh}
(ฮว็อท ลัฝ [ ก็อท ทู ดู , ก็อท ทู ดู วิฑ อิท เบบ ] {เย่ , เย่ , อา })
What’s love?
(ฮว็อท ลัฝ)
It should be about us {It should be about us}
(อิท ฌูด บี อะเบาท อัซ {อิท ฌูด บี อะเบาท อัซ })
It should be about trust babe {Be about trust}
(อิท ฌูด บี อะเบาท ทรัซท เบบ {บี อะเบาท ทรัซท })
What’s love?
(ฮว็อท ลัฝ)

[Verse 1: Fat Joe]
([ เฝิซ 1 : แฟ็ท โจ ])
Yeah, yeah, uh, uh, woo, yeah, slow down baby
(เย่ , เย่ , อา , อา , วู , เย่ , ซโล เดาน เบบิ)
Let you know from the gate I don’t go down lady
(เล็ท ยู โน ฟร็อม เดอะ เกท ไอ ด้อนท์ โก เดาน เลดิ)
I wanna chick with thick hips
(ไอ วอนนา ชิค วิฑ ธิค ฮิพ)
That licks her lips
(แดท ลิค เฮอ ลิพ)
She can be the office type or like to strip
(ชี แค็น บี ดิ ออฟฟิซ ไทพ ออ ไลค ทู ซทริพ)
Girl you get me aroused how you look in my eye
(เกิล ยู เก็ท มี อะเราส เฮา ยู ลุค อิน ไม ไอ)
But you talk to much man your ruinin’ my high
(บัท ยู ทอค ทู มัช แม็น ยุร รูนนิน ไม ไฮ)
Don’t wanna lose the feelin’
(ด้อนท์ วอนนา ลูส เดอะ ฟีลิน)
Cause the roof is chillin’
(คอส เดอะ รูฟ อีส ชิลลิน)
It’s on fire & you lookin’
(อิทซ ออน ไฟร & ยู ลุคกิน)
Good for the gettin’
(กุด ฟอ เดอะ เกดดิน)
I’m rida
(แอม รีดา)
Other in a hoodie or a linner I’ma provider
(อัฑเออะ อิน อะ ฮูดี ออ รา ลินเนอร์ แอมอา โพรไวเดอะ)
You should see the jewelery on my women
(ยู ฌูด ซี เดอะ จิววารี่ ออน ไม วีมเอิน)
& I’m livin’ it up
(& แอม ลีฝอิน หนิด อัพ)
The squad stay feelin’ the truck
(เดอะ ซคว็อด ซเท ฟีลิน เดอะ ทรัค)
With Chicks that’s willin’ to triz with us uh
(วิฑ ชิค แด๊ท วิลลิน ทู ทริซ วิฑ อัซ อา)
You say you gotta man & your in love
(ยู เซ ยู กอททะ แม็น & ยุร อิน ลัฝ)
But what’s love
(บัท ฮว็อท ลัฝ)
Gotta do with a little menage
(กอททะ ดู วิฑ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เม๊หนาด)
After the party
(อาฟเทอะ เดอะ พาทิ)
Just me & you
(จัซท มี & ยู)
Could just slide for a few
(คูด จัซท ซไลด ฟอ รา ฟยู)
& she could come too
(& ชี คูด คัม ทู)
That’s love!
(แด๊ท ลัฝ !)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Verse 2: Fat Joe]
([ เฝิซ 2 : แฟ็ท โจ ])
Yeah, uh, yeah, yo, mommy, I know you got issues
(เย่ , อา , เย่ , โย , มอมมิ , ไอ โน ยู ก็อท อีฌยุ)
You gotta man
(ยู กอททะ แม็น)
But you need to understand
(บัท ยู เน ทู อันเดิซแทนด)
That you got something with you
(แดท ยู ก็อท ซัมติง วิฑ ยู)
Ass is fat, frame is little
(อาซ ซิส แฟ็ท , ฟเรม อีส ลิ๊ทเทิ่ล)
Tattoo in your chest with his name in the middle
(แท็ททู อิน ยุร เช็ซท วิฑ ฮิส เนม อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล)
Uh, I’m not a hater I just crush a lot
(อา , แอม น็อท ดา เฮเดอ ไอ จัซท ครัฌ อะ ล็อท)
& the way you shake your booty I don’t want you to stop
(& เดอะ เว ยู เฌค ยุร บูทิ ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู ซท็อพ)
You Need to come a little closer [You need to come a little closer]
(ยู เน ทู คัม อะ ลิ๊ทเทิ่ล โคลเซอร์ [ ยู เน ทู คัม อะ ลิ๊ทเทิ่ล โคลเซอร์ ])
& let me put you under my arm like a Don is supposed ta
(& เล็ท มี พัท ยู อันเดอะ ไม อาม ไลค เก ด็อน อีส ซัพโพส ทา)
[Like a Don is supposed ta]
([ ไลค เก ด็อน อีส ซัพโพส ทา ])
Please believe
(พลีส บิลีฝ)
You leave with me
(ยู ลีฝ วิฑ มี)
We’d be freakin’ all night like we was on E
(เว็ด บี ฟริกคินออล ไนท ไลค วี วอส ออน อี)
You need to trust the god & jump in the car
(ยู เน ทู ทรัซท เดอะ ก็อด & จัมพ อิน เดอะ คา)
For a little hard 8 at the Taj Mahal
(ฟอ รา ลิ๊ทเทิ่ล ฮาด 8 แอ็ท เดอะ ทาจ มาฮาว)
What’s love?
(ฮว็อท ลัฝ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Verse 3: Fat Joe, Ashanti]
([ เฝิซ 3 : แฟ็ท โจ , เอสแชนที ])

Yeah, uh, yo, I stroll in the club with my hat down
(เย่ , อา , โย , ไอ ซทโรล อิน เดอะ คลับ วิฑ ไม แฮ็ท เดาน)
Michael Jack style
(ไมเล แจ็ค ซไทล)
Hot steppin who the mack now?
(ฮ็อท สเตปปิน ฮู เดอะ แมกคฺ เนา)
Not my fault cause they love the kid
(น็อท ไม ฟอลท คอส เฑ ลัฝ เดอะ คิด)
Ma be the chain or the whip
(มา บี เดอะ เชน ออ เดอะ ฮวิพ)
I don’t know what it is
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท ดิธ อีส)
We just party & bullshit
(วี จัซท พาทิ & โบลชิท)
Come on mommy put your body in motion
(คัมมอน มอมมิ พัท ยุร บอดอิ อิน โมฌัน)
You gotta nigga open
(ยู กอททะ นิกงา โอเพ็น)
You came here with the heart to cheat
(ยู เคม เฮียร วิฑ เดอะ ฮาท ทู ชีท)
So you need to sing the song with me
(โซ ยู เน ทู ซิง เดอะ ซ็อง วิฑ มี)
All my ladies come on
(ออล ไม เลดิส คัมมอน)

[Ashanti [Fat Joe]]
([ เอสแชนที [ แฟ็ท โจ ] ])
When I look in your eyes there’s no stopin’ me
(ฮเว็น นาย ลุค อิน ยุร ไอ แดร์ โน สโตบปิน มี)
I want the Thug Joey Crack on top of me [Uh-huh]
(ไอ ว็อนท เดอะ ธัก โจอี้ คแร็ค ออน ท็อพ อ็อฝ มี [ อา ฮู ])
Don’t want your stacks [Yeah]
(ด้อนท์ ว็อนท ยุร ซแท็ค [ เย่ ])
Just break my back [Uh]
(จัซท บเรค ไม แบ็ค [ อา ])
Gonna cut you no slack [Whoo]
(กอนนะ คัท ยู โน ซแล็ค [ ฮู ])
Cause I’m on it like that [Uh, Come On]
(คอส แอม ออน หนิด ไลค แดท [ อา , คัมมอน ])
Come on [Yeah, Yeah, Y’All] & put it [Yeah, Yeah, Y’All]
(คัมมอน [ เย่ , เย่ , ยอล ] & พัท ดิธ [ เย่ , เย่ , ยอล ])
on me [Put it on ya Girl] on me [I’m put it on ya Girl]
(ออน มี [ พัท ดิธ ออน ยา เกิล ] ออน มี [ แอม พัท ดิธ ออน ยา เกิล ])

[Chorus 2 Times]
([ โครัซ 2 ไทม ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What’s Luv? คำอ่านไทย Fat Joe

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น