เนื้อเพลง Seven Spanish Angels คำอ่านไทย Ray Charles

He looked down into her blue eyes, and said
(ฮี ลุค เดาน อีนทุ เฮอ บลู ไอ , แอ็นด เซ็ด)
“ Say a prayer for me “ . She
(“ เซ อะ พเรเออะ ฟอ มี “ ชี)
Threw her arms around him, whispered
(ธรู เฮอ อาม อะเรานด ฮิม , ฮวีซเพอะ)
“ God will keep us free “ .
(“ ก็อด วิล คีพ อัซ ฟรี “)
They could hear the riders comin’, He said
(เฑ คูด เฮีย เดอะ ไรดเออะ คัมอิน , ฮี เซ็ด)
“ This is my last fight…If they
(“ ดีซ ซิส ไม ลาซท ไฟท อิฟ เฑ)
Take me back to Texas, they won’t
(เทค มี แบ็ค ทู เทกซัส , เฑ ว็อนท)
Take me back a-live.
(เทค มี แบ็ค กา ไลฝ)

There were seven Spanish angels, at the
(แดร์ เวอ เซฝเอ็น ซแพนอิฌ เอนเจล , แอ็ท เดอะ)
Altar of the sun.
(ออลเทอะ อ็อฝ เดอะ ซัน)
They were prayin’ for the lovers, in the
(เฑ เวอ เพลย์อิน ฟอ เดอะ ลัฝเออะ , อิน เดอะ)
Valley of the gun.
(แฝลลิ อ็อฝ เดอะ กัน)
When the battle stopped and the smoke cleared,
(ฮเว็น เดอะ แบ๊ทเทิ้ล สต๊อปพฺ แอ็นด เดอะ ซโมค คเลีย ,)
There was thunder from the throne,
(แดร์ วอส ธันเดอะ ฟร็อม เดอะ ธโรน ,)
And seven spanish angels, took a-nother
(แอ็นด เซฝเอ็น ซแพนอิฌ เอนเจล , ทุค กา นอทเดอ)
Angel home.
(เอนเจล โฮม)

She reached down and picked the gun up,
(ชี รีช เดาน แอ็นด พิค เดอะ กัน อัพ ,)
That lay smokin in his hand.
(แดท เล สโมกิน อิน ฮิส แฮ็นด)
She said, “ Father please forgive me;
(ชี เซ็ด , “ ฟาเฑอะ พลีส เฟาะกีฝ มี 😉
I can’t make it without my man. “
(ไอ แค็นท เมค อิท วิเฑาท ไม แม็น “)
And she knew the gun was empty,
(แอ็นด ชี นยู เดอะ กัน วอส เอมทิ ,)
And she knew she couldn’t win,
(แอ็นด ชี นยู ชี คูดซึ่น วิน ,)
But her final prayer was answered
(บัท เฮอ ไฟแน็ล พเรเออะ วอส อานเซอะ)
When the rifles fired again.
(ฮเว็น เดอะ ไร๊เฟิ่ล เฟอ อะเกน)

There were seven Spanish angels, at the
(แดร์ เวอ เซฝเอ็น ซแพนอิฌ เอนเจล , แอ็ท เดอะ)
Altar of the sun.
(ออลเทอะ อ็อฝ เดอะ ซัน)
They were prayin’ for the lovers, in the
(เฑ เวอ เพลย์อิน ฟอ เดอะ ลัฝเออะ , อิน เดอะ)
Valley of the gun.
(แฝลลิ อ็อฝ เดอะ กัน)
When the battle stopped and the smoke cleared,
(ฮเว็น เดอะ แบ๊ทเทิ้ล สต๊อปพฺ แอ็นด เดอะ ซโมค คเลีย ,)
There was thunder from the throne,
(แดร์ วอส ธันเดอะ ฟร็อม เดอะ ธโรน ,)
And seven spanish angels, took a-nother
(แอ็นด เซฝเอ็น ซแพนอิฌ เอนเจล , ทุค กา นอทเดอ)
Angel home.
(เอนเจล โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Seven Spanish Angels คำอ่านไทย Ray Charles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น