เนื้อเพลง I’m into You คำอ่านไทย Jennifer Lopez feat Lil Wayne

[Intro: Jennifer Lopez [Lil Wayne]]
([ อินโทร : เจนนีเฟอร์ โลเพซ [ ลิล เวยอิน ] ])
Na-na-na-na-na-na na-na-na-eh
(นา นา นา นา นา นา นา นา นา เอ)
Na-na-na-na-na-na na-na-na-eh [uh]
(นา นา นา นา นา นา นา นา นา เอ [ อา ])
Na-na-na-na-na-na na-na-na-eh [yes]
(นา นา นา นา นา นา นา นา นา เอ [ เย็ซ ])
Na-na-na-na-na-na na-na-na-eh
(นา นา นา นา นา นา นา นา นา เอ)
[Miss Lopez, uh um]
([ มิซ โลเพซ , อา อึม ])

[Verse 1: Lil Wayne]
([ เฝิซ 1 : ลิล เวยอิน ])
Hi, I’m Tune, the man on the moon
(ไฮ , แอม ทยูน , เดอะ แม็น ออน เดอะ มูน)
I live on the beach, get the sand out ya shoes
(ไอ ไลฝ ออน เดอะ บีช , เก็ท เดอะ แซ็นด เอาท ยา ฌู)
And all of that change since I met you
(แอ็นด ออล อ็อฝ แดท เชนจ ซินซ ไอ เม็ท ยู)
So we can leave that old shit in the restroom
(โซ วี แค็น ลีฝ แดท โอลด ชิท อิน เดอะ ราสรูม)
Young Money!
(ยัง มันอิ !)

[Verse 2: Jennifer Lopez]
([ เฝิซ 2 : เจนนีเฟอร์ โลเพซ ])
You got me and I could not defend it
(ยู ก็อท มี แอ็นด ดาย คูด น็อท ดิเฟนด ดิท)
I tried but I had to surrender
(ไอ ทไร บัท ไอ แฮ็ด ทู ซะเรนเดอะ)
Your style got me under the spell now
(ยุร ซไทล ก็อท มี อันเดอะ เดอะ ซเพ็ล เนา)
Left me no other choice but to get down
(เล็ฟท มี โน อัฑเออะ ชอยซ บัท ทู เก็ท เดาน)

[Hook: Jennifer Lopez [Lil Wayne]]
([ ฮุค : เจนนีเฟอร์ โลเพซ [ ลิล เวยอิน ] ])
It’s too late [it’s too late], it’s too late [it’s too late]
(อิทซ ทู เลท [ อิทซ ทู เลท ] , อิทซ ทู เลท [ อิทซ ทู เลท ])
It’s too late [uh], it’s too late [tell ’em]
(อิทซ ทู เลท [ อา ] , อิทซ ทู เลท [ เท็ล เอ็ม ])
You got it [you got it], you got it [you got it]
(ยู ก็อท ดิธ [ ยู ก็อท ดิธ ] , ยู ก็อท ดิธ [ ยู ก็อท ดิธ ])
You got it [you got it], you got it [uh]
(ยู ก็อท ดิธ [ ยู ก็อท ดิธ ] , ยู ก็อท ดิธ [ อา ])

[Bridge: Jennifer Lopez [Lil Wayne]]
([ บริจ : เจนนีเฟอร์ โลเพซ [ ลิล เวยอิน ] ])
When I look into your eyes, it’s over
(ฮเว็น นาย ลุค อีนทุ ยุร ไอ , อิทซ โอเฝอะ)
You got me hooked with your love controller [yeah]
(ยู ก็อท มี ฮุค วิฑ ยุร ลัฝ ค็อนทโรลเลอะ [ เย่ ])
I’m trippin’ and I could not get over
(แอม ทริพพินแอ็นด ดาย คูด น็อท เก็ท โอเฝอะ)
I feel lucky like a four leaf clover
(ไอ ฟีล ลัคคิ ไลค เก โฟ ลีฟ คโลเฝอะ)

[Chorus: Jennifer Lopez [Lil Wayne]]
([ โครัซ : เจนนีเฟอร์ โลเพซ [ ลิล เวยอิน ] ])
I’m into you, I’m into you
(แอม อีนทุ ยู , แอม อีนทุ ยู)
I’m into you, yeaaahh [come on]
(แอม อีนทุ ยู , เย้ [ คัมมอน ])
I’m into you [I’m into you], I’m into you [I’m into you]
(แอม อีนทุ ยู [ แอม อีนทุ ยู ] , แอม อีนทุ ยู [ แอม อีนทุ ยู ])
I’m into you, yeaaah [uh]
(แอม อีนทุ ยู , เย้ [ อา ])

[Jennifer Lopez & [Lil Wayne]:]
([ เจนนีเฟอร์ โลเพซ & [ ลิล เวยอิน ] : ])
Na-na-na-na-na-na na-na-na-eh [ey]
(นา นา นา นา นา นา นา นา นา เอ [ อาย์])
Na-na-na-na-na-na na-na-na-eh [yeah]
(นา นา นา นา นา นา นา นา นา เอ [ เย่ ])
Na-na-na-na-na-na na-na-na-eh [ey]
(นา นา นา นา นา นา นา นา นา เอ [ อาย์])
Na-na-na-na-na-na na-na-na-eh
(นา นา นา นา นา นา นา นา นา เอ)

[Verse 3: Jennifer Lopez]
([ เฝิซ 3 : เจนนีเฟอร์ โลเพซ ])
Listen, now I’m strong baby I bring the fire on
(ลิ๊สซึ่น , เนา แอม ซทร็อง เบบิ ไอ บริง เดอะ ไฟร ออน)
Sharp shooter, you can call me the Zion
(ชาร์พ ฌูเทอะ , ยู แค็น คอล มี เดอะ ไสอัน)
I’m not the one easy to get to
(แอม น็อท ดิ วัน อีสอิ ทู เก็ท ทู)
But all that changed, baby when I met you
(บัท ดอร์ แดท เชนจ , เบบิ ฮเว็น นาย เม็ท ยู)

[Hook: Jennifer Lopez [Lil Wayne]]
([ ฮุค : เจนนีเฟอร์ โลเพซ [ ลิล เวยอิน ] ])
It’s too late [it’s too late], it’s too late [it’s too late]
(อิทซ ทู เลท [ อิทซ ทู เลท ] , อิทซ ทู เลท [ อิทซ ทู เลท ])
It’s too late [it’s too late], it’s too late [come on]
(อิทซ ทู เลท [ อิทซ ทู เลท ] , อิทซ ทู เลท [ คัมมอน ])
You got it [you got it], you got it [you got it]
(ยู ก็อท ดิธ [ ยู ก็อท ดิธ ] , ยู ก็อท ดิธ [ ยู ก็อท ดิธ ])
You got it [you got it], you got it [yeah]
(ยู ก็อท ดิธ [ ยู ก็อท ดิธ ] , ยู ก็อท ดิธ [ เย่ ])

[Bridge: Jennifer Lopez [Lil Wayne]]
([ บริจ : เจนนีเฟอร์ โลเพซ [ ลิล เวยอิน ] ])
When I look into your eyes, it’s over
(ฮเว็น นาย ลุค อีนทุ ยุร ไอ , อิทซ โอเฝอะ)
You got me hooked with your love controller
(ยู ก็อท มี ฮุค วิฑ ยุร ลัฝ ค็อนทโรลเลอะ)
I’m trippin’ and I could not get over
(แอม ทริพพินแอ็นด ดาย คูด น็อท เก็ท โอเฝอะ)
I feel lucky like a four leaf clover [why?]
(ไอ ฟีล ลัคคิ ไลค เก โฟ ลีฟ คโลเฝอะ [ ฮไว ])

[Chorus: Jennifer Lopez [Lil Wayne]]
([ โครัซ : เจนนีเฟอร์ โลเพซ [ ลิล เวยอิน ] ])
I’m into you [I’m into you], I’m into you [I’m into you]
(แอม อีนทุ ยู [ แอม อีนทุ ยู ] , แอม อีนทุ ยู [ แอม อีนทุ ยู ])
I’m into you, yeaaah
(แอม อีนทุ ยู , เย้)
I’m into you [I’m into you], I’m into you [haaaa]
(แอม อีนทุ ยู [ แอม อีนทุ ยู ] , แอม อีนทุ ยู [ ฮา ])
I’m into you, yeaaah
(แอม อีนทุ ยู , เย้)

[Verse 4: Lil Wayne]
([ เฝิซ 4 : ลิล เวยอิน ])
Okay now I’m into you, like you never knew
(โอเค เนา แอม อีนทุ ยู , ไลค ยู เนฝเออะ นยู)
I’m falling for ya baby, I need a parachute
(แอม ฟ๊อลิง ฟอ ยา เบบิ , ไอ เน อะ แพระฌูท)
Pussy so wet, I need a wet suit
(พุซซิ โซ เว็ท , ไอ เน อะ เว็ท ซยูท)
You’re way too fly, I could be your jet fuel
(ยัวร์ เว ทู ฟไล , ไอ คูด บี ยุร เจ๊ต ฟยูเอ็ล)
Now tell me what you like, I like what you tell me
(เนา เท็ล มี ฮว็อท ยู ไลค , ไอ ไลค ฮว็อท ยู เท็ล มี)
And if you understand me, then you can overwhelm me
(แอ็นด อิฟ ยู อันเดิซแทนด มี , เด็น ยู แค็น โอเฝอะฮเวลม มี)
It’s too late, it’s too late
(อิทซ ทู เลท , อิทซ ทู เลท)
Every finish line is the beginning of a new race, haaa
(เอฝริ ฟีนอิฌ ไลน อีส เดอะ บีกีนนิง อ็อฝ อะ นยู เรซ , ฮาาาา)

[Bridge: Jennifer Lopez [Lil Wayne]]
([ บริจ : เจนนีเฟอร์ โลเพซ [ ลิล เวยอิน ] ])
When I look into your eyes, it’s over [yeah]
(ฮเว็น นาย ลุค อีนทุ ยุร ไอ , อิทซ โอเฝอะ [ เย่ ])
You got me hooked with your love controller
(ยู ก็อท มี ฮุค วิฑ ยุร ลัฝ ค็อนทโรลเลอะ)
I’m trippin’ and I could not get over
(แอม ทริพพินแอ็นด ดาย คูด น็อท เก็ท โอเฝอะ)
I feel lucky like a four leaf clover [come on]
(ไอ ฟีล ลัคคิ ไลค เก โฟ ลีฟ คโลเฝอะ [ คัมมอน ])

[Chorus: Jennifer Lopez]
([ โครัซ : เจนนีเฟอร์ โลเพซ ])
I’m into you [I’m into you], I’m into you [I’m into you]
(แอม อีนทุ ยู [ แอม อีนทุ ยู ] , แอม อีนทุ ยู [ แอม อีนทุ ยู ])
I’m into you, yeaaah [I’m into you babyyy]
(แอม อีนทุ ยู , เย้ [ แอม อีนทุ ยู เบบบายไอ ])
I’m into you [I’m into you], I’m into you [I’m into you]
(แอม อีนทุ ยู [ แอม อีนทุ ยู ] , แอม อีนทุ ยู [ แอม อีนทุ ยู ])
I’m into you, yeaaah
(แอม อีนทุ ยู , เย้)

[Jennifer Lopez [Lil Wayne]:]
([ เจนนีเฟอร์ โลเพซ [ ลิล เวยอิน ] : ])
[Yeah]
([ เย่ ])
Na-na-na-na-na-na na-na-na-eh [yeah]
(นา นา นา นา นา นา นา นา นา เอ [ เย่ ])
Na-na-na-na-na-na na-na-na-eh [yeah]
(นา นา นา นา นา นา นา นา นา เอ [ เย่ ])
Na-na-na-na-na-na na-na-na-eh [ey]
(นา นา นา นา นา นา นา นา นา เอ [ อาย์])
Na-na-na-na-na-na na-na-na-eh [yeah]
(นา นา นา นา นา นา นา นา นา เอ [ เย่ ])

[Chorus: Jennifer Lopez]
([ โครัซ : เจนนีเฟอร์ โลเพซ ])
I’m into you [I’m into you], I’m into you [I’m into you]
(แอม อีนทุ ยู [ แอม อีนทุ ยู ] , แอม อีนทุ ยู [ แอม อีนทุ ยู ])
I’m into you, yeaaah [I’m into you babyyy]
(แอม อีนทุ ยู , เย้ [ แอม อีนทุ ยู เบบบายไอ ])
I’m into you [I’m into you], I’m into you [I’m into you]
(แอม อีนทุ ยู [ แอม อีนทุ ยู ] , แอม อีนทุ ยู [ แอม อีนทุ ยู ])
I’m into you, yeaaah
(แอม อีนทุ ยู , เย้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m into You คำอ่านไทย Jennifer Lopez feat Lil Wayne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น