เนื้อเพลง Need To Be Next To You คำอ่านไทย Leigh Nash

Been running from these feelings for so long
(บีน รันนิง ฟร็อม ฑิส ฟีลอิง ฟอ โซ ล็อง)
Telling my heart I didn’t need you
(เทลลิง ไม ฮาท ไอ ดิ๊นอิน เน ยู)
Pretending I was better off alone
(พรีเทนดิง ไอ วอส เบทเทอะ ออฟฟ อะโลน)
But I know that it’s just a lie
(บัท ไอ โน แดท อิทซ จัซท ดา ไล)
So afraid to take a chance again
(โซ อัฟเรด ทู เทค เก ชานซ อะเกน)
So afraid of what I feel inside
(โซ อัฟเรด อ็อฝ ฮว็อท ไอ ฟีล อีนไซด)

But I need to be next to you, oh I, oh I
(บัท ไอ เน ทู บี เน็คซท ทู ยู , โอ ไอ , โอ ไอ)
I need to share every breath with you, oh I, oh I
(ไอ เน ทู แฌ เอฝริ บเร็ธ วิฑ ยู , โอ ไอ , โอ ไอ)
I need to know I can see your smile each morning
(ไอ เน ทู โน ไอ แค็น ซี ยุร ซไมล อีช มอนิง)
Look into your eyes each night
(ลุค อีนทุ ยุร ไอ อีช ไนท)
For the rest of my life
(ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ ไม ไลฟ)
Here with you, near with you
(เฮียร วิฑ ยู , เนีย วิฑ ยู)
Oh I, I need to be next to you
(โอ ไอ , ไอ เน ทู บี เน็คซท ทู ยู)

Right here with you is where I belong
(ไรท เฮียร วิฑ ยู อีส ฮแว ไอ บิลอง)
I’ll lose my mind if I can’t see you
(อิล ลูส ไม ไมนด อิฟ ฟาย แค็นท ซี ยู)
Without you there is nothing in this life
(วิเฑาท ยู แดร์ อีส นัธอิง อิน ดีซ ไลฟ)
That would make my life worth living for
(แดท วูด เมค ไม ไลฟ เวิธ ลีฝอิง ฟอ)
I can’t bear the thought of you not there
(ไอ แค็นท แบ เดอะ ธอท อ็อฝ ยู น็อท แดร์)
I can’t fight what I feel anymore
(ไอ แค็นท ไฟท ฮว็อท ไอ ฟีล แอนนี่มอ)

‘Cause I need to be next to you, oh I, oh I
(คอส ไอ เน ทู บี เน็คซท ทู ยู , โอ ไอ , โอ ไอ)
I need to share every breath with you, oh I, oh I
(ไอ เน ทู แฌ เอฝริ บเร็ธ วิฑ ยู , โอ ไอ , โอ ไอ)
I need to know I can see your smile each morning
(ไอ เน ทู โน ไอ แค็น ซี ยุร ซไมล อีช มอนิง)
Look into your eyes each night
(ลุค อีนทุ ยุร ไอ อีช ไนท)
For the rest of my life
(ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ ไม ไลฟ)
Oh, here with you, near with you
(โอ , เฮียร วิฑ ยู , เนีย วิฑ ยู)

Oh I, I need to be next to you
(โอ ไอ , ไอ เน ทู บี เน็คซท ทู ยู)
I need to have your heart next to mine
(ไอ เน ทู แฮ็ฝ ยุร ฮาท เน็คซท ทู ไมน)
For all time
(ฟอ ออล ไทม)
Oh, love you for all of my life
(โอ , ลัฝ ยู ฟอ ออล อ็อฝ ไม ไลฟ)

Oh I need to be next to you, oh I, oh I
(โอ ไอ เน ทู บี เน็คซท ทู ยู , โอ ไอ , โอ ไอ)
I need to share every breath with you, oh I, oh I
(ไอ เน ทู แฌ เอฝริ บเร็ธ วิฑ ยู , โอ ไอ , โอ ไอ)
I need to know I can see your smile each morning
(ไอ เน ทู โน ไอ แค็น ซี ยุร ซไมล อีช มอนิง)
Look into your eyes each night
(ลุค อีนทุ ยุร ไอ อีช ไนท)
For the rest of my life
(ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ ไม ไลฟ)
Oh, here with you, near with you
(โอ , เฮียร วิฑ ยู , เนีย วิฑ ยู)
Oh I, I need to be next to you, oh I, oh I
(โอ ไอ , ไอ เน ทู บี เน็คซท ทู ยู , โอ ไอ , โอ ไอ)

I need to be next to you, oh I, oh I
(ไอ เน ทู บี เน็คซท ทู ยู , โอ ไอ , โอ ไอ)
I need to share every breath with you
(ไอ เน ทู แฌ เอฝริ บเร็ธ วิฑ ยู)

Need to be next to you
(เน ทู บี เน็คซท ทู ยู)
Need to be next to you
(เน ทู บี เน็คซท ทู ยู)
Need to be next to you
(เน ทู บี เน็คซท ทู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Need To Be Next To You คำอ่านไทย Leigh Nash

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น