เนื้อเพลง Every Time I Close My Eyes คำอ่านไทย Backstreet Boys

Everytime I close my eyes
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ คโลส ไม ไอ)
Everytime I close my eyes
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ คโลส ไม ไอ)

Listen girl I don’t know where to start
(ลิ๊สซึ่น เกิล ไอ ด้อนท์ โน ฮแว ทู ซทาท)
But every word I say comes straight from the heart
(บัท เอฝริ เวิด ดาย เซ คัม ซทเรท ฟร็อม เดอะ ฮาท)
I’ve been so wrong
(อิฝ บีน โซ ร็อง)
I never meant to hurt you
(ไอ เนฝเออะ เม็นท ทู เฮิท ยู)
Oh girl, I’m sorry
(โอ เกิล , แอม ซอริ)
For what I put you through
(ฟอ ฮว็อท ไอ พัท ยู ธรู)
Girl I’d do anything
(เกิล อาย ดู เอนอิธิง)
For one more chance [one more chance]
(ฟอ วัน โม ชานซ [ วัน โม ชานซ ])
Cuz I want you back again [want you back]
(คัซ ไอ ว็อนท ยู แบ็ค อะเกน [ ว็อนท ยู แบ็ค ])

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Cuz everytime I close my eyes
(คัซ เอ๊รี่ไทม์ ไอ คโลส ไม ไอ)
I see your face and I wonder
(ไอ ซี ยุร เฟซ แอ็นด ดาย วันเดอะ)
When you close your eyes
(ฮเว็น ยู คโลส ยุร ไอ)
Do you think about me?
(ดู ยู ธิงค อะเบาท มี)
Now I realize
(เนา ไอ รีแอะไลส)
I want you girl and no other
(ไอ ว็อนท ยู เกิล แอ็นด โน อัฑเออะ)
Everytime I close my eyes
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ คโลส ไม ไอ)
You’re all that I see
(ยัวร์ ออล แดท ไอ ซี)

You and I shared a life together
(ยู แอ็นด ดาย เชย์ อะ ไลฟ ทุเกฑเออะ)
Each other, was all we’d ever need [all we’d ever need]
(อีช อัฑเออะ , วอส ซอร์ เว็ด เอฝเออะ เน [ ออล เว็ด เอฝเออะ เน ])
I thought you would stay with me forever
(ไอ ธอท ยู วูด ซเท วิฑ มี เฟาะเรฝเออะ)
But I took for granted
(บัท ไอ ทุค ฟอ กรานท)
The love you gave to me
(เดอะ ลัฝ ยู เกฝ ทู มี)
I keep on tryin’ [keep on tryin’]
(ไอ คีพ ออน ทายอิน [ คีพ ออน ทายอิน ])
‘Til the end [’til the end]
(ทิล ดิ เอ็นด [ ทิล ดิ เอ็นด ])
Baby I need you back with me again [I need you back]
(เบบิ ไอ เน ยู แบ็ค วิฑ มี อะเกน [ ไอ เน ยู แบ็ค ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

And girl I’m goin’ out of my mind
(แอ็นด เกิล แอม โกอิน เอาท อ็อฝ ไม ไมนด)
I miss you so much
(ไอ มิซ ยู โซ มัช)
I don’t know what to do [what to do]
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท ทู ดู [ ฮว็อท ทู ดู ])
Please say it’s just a matter of time
(พลีส เซ อิทซ จัซท ดา แมทเทอะ อ็อฝ ไทม)
Until I feel your touch
(อันทีล ไอ ฟีล ยุร ทั๊ช)
Until you let me come back to you I’m in love with you
(อันทีล ยู เล็ท มี คัม แบ็ค ทู ยู แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)

I think about you girl everynight
(ไอ ธิงค อะเบาท ยู เกิล เอฟรี่ไนท์)
I’m in love and it feels so right
(แอม อิน ลัฝ แอ็นด ดิท ฟีล โซ ไรท)
I never meant to hurt you or cause you pain
(ไอ เนฝเออะ เม็นท ทู เฮิท ยู ออ คอส ยู เพน)
I was just caught up in that lying game
(ไอ วอส จัซท คอท อัพ อิน แดท ลายยิง เกม)
But now those days are over
(บัท เนา โฑส เด แซร์ โอเฝอะ)
I’ve changed my ways
(อิฝ เชนจ ไม เว)
And now I’m countin’ the minutes
(แอ็นด เนา แอม เค๊าดิน เดอะ มินยูท)
I’m countin’ the days
(แอม เค๊าดิน เดอะ เด)
Until you let me come back
(อันทีล ยู เล็ท มี คัม แบ็ค)
Until you let me start
(อันทีล ยู เล็ท มี ซทาท)
To find a new way to get back into your heart
(ทู ไฟนด อะ นยู เว ทู เก็ท แบ็ค อีนทุ ยุร ฮาท)

Girl I’d do anything for one more chance [one more chance]
(เกิล อาย ดู เอนอิธิง ฟอ วัน โม ชานซ [ วัน โม ชานซ ])
Cuz I want you
(คัซ ไอ ว็อนท ยู)
I want you back again [I want you back]
(ไอ ว็อนท ยู แบ็ค อะเกน [ ไอ ว็อนท ยู แบ็ค ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Every Time I Close My Eyes คำอ่านไทย Backstreet Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น