เนื้อเพลง No Going Back คำอ่านไทย Rox

Oh mmmm mmmm
(โอ อึม อึม)
Every thinkin how I got in this place
(เอฝริ ติ้งกิน เฮา ไอ ก็อท อิน ดีซ พเลซ)
All this drinking has left me a sour taste
(ออล ดีซ ดริงคิง แฮ็ส เล็ฟท มี อะ เซาร เทซท)
And my old flame is lying right next to me
(แอ็นด ไม โอลด ฟเลม อีส ลายยิง ไรท เน็คซท ทู มี)
Like the goodness but now that it’s history
(ไลค เดอะ กูดเน็ซ บัท เนา แดท อิทซ ฮีซโทะริ)

Ooh didn’t guess the scene for tonight
(อู้ ดิ๊นอิน เก็ซ เดอะ ซีน ฟอ ทุไนท)
With you edging in closer, your hands on my side
(วิฑ ยู เอจอิง อิน โคลเซอร์ , ยุร แฮ็นด ออน ไม ไซด)
I’ll stay true to my wit
(อิล ซเท ทรู ทู ไม วิท)
That’s the least you deserve
(แด๊ท เดอะ ลีซท ยู ดิเสิฝ)
From the one that broke your heart
(ฟร็อม ดิ วัน แดท บโรค ยุร ฮาท)

Why are you doing this to yourself
(ฮไว อาร์ ยู ดูอิง ดีซ ทู ยุรเซลฟ)
‘Cause tonight will end in tears
(คอส ทุไนท วิล เอ็นด อิน เทีย)
You’ll be to blame with no one else
(โยว บี ทู บเลม วิฑ โน วัน เอ็ลซ)

No going back on this one
(โน โกอิ้ง แบ็ค ออน ดีซ วัน)
The choice I made for life
(เดอะ ชอยซ ไอ เมด ฟอ ไลฟ)
‘Cause all the hurt that’s been done
(คอส ออล เดอะ เฮิท แด๊ท บีน ดัน)
So many reasons why
(โซ เมนอิ รี๊ซั่น ฮไว)
I don’t what to make of this
(ไอ ด้อนท์ ฮว็อท ทู เมค อ็อฝ ดีซ)
And I hoped you’d be over it by now
(แอ็นด ดาย ฮ็อพ ยูต บี โอเฝอะ อิท ไบ เนา)
No going back on this one
(โน โกอิ้ง แบ็ค ออน ดีซ วัน)
‘Cause the hurt’s been done
(คอส เดอะ เฮิท บีน ดัน)

Oh and I feel the pressure as you draw closer to me
(โอ แอ็นด ดาย ฟีล เดอะ พเรฌเออะ แอ็ส ยู ดรอ โคลเซอร์ ทู มี)
With my dress up, and with you stroking my feet
(วิฑ ไม ดเรซ อัพ , แอ็นด วิฑ ยู สโตรกคิง ไม ฟีท)
I caught a glimpse of, how good this all could have been
(ไอ คอท ดา กลิมซ อ็อฝ , เฮา กุด ดีซ ซอร์ คูด แฮ็ฝ บีน)
But then I woke up and said ‘This ain’t happening’
(บัท เด็น นาย โวค อัพ แอ็นด เซ็ด ดีซ เอน แฮพเพะนิง)
Why are you doing this to me?
(ฮไว อาร์ ยู ดูอิง ดีซ ทู มี)
Yes I’ve tried, and failed you twice, rejected love that’s like a knife
(เย็ซ อิฝ ทไร , แอ็นด เฟล ยู ทไวซ , ริเจคท ลัฝ แด๊ท ไลค เก ไนฟ)

No going back on this one
(โน โกอิ้ง แบ็ค ออน ดีซ วัน)
The choice I made for life
(เดอะ ชอยซ ไอ เมด ฟอ ไลฟ)
‘Cause all the hurt that’s been done
(คอส ออล เดอะ เฮิท แด๊ท บีน ดัน)
So many reasons why
(โซ เมนอิ รี๊ซั่น ฮไว)
I don’t know what to make of this
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท ทู เมค อ็อฝ ดีซ)
And I hoped you’d be over it by now
(แอ็นด ดาย ฮ็อพ ยูต บี โอเฝอะ อิท ไบ เนา)
No going back on this one
(โน โกอิ้ง แบ็ค ออน ดีซ วัน)
‘Cause the hurt’s been done
(คอส เดอะ เฮิท บีน ดัน)

Ends right here, have no more thought about it
(เอ็นด ไรท เฮียร , แฮ็ฝ โน โม ธอท อะเบาท ดิธ)
This my dear, we’ll no longer talk about it
(ดีซ ไม เดีย , เว็ล โน ลองเงอ ทอค อะเบาท ดิธ)
Yes it’s clear, it’s just the way that we roll
(เย็ซ อิทซ คเลีย , อิทซ จัซท เดอะ เว แดท วี โรล)
Yes we roll
(เย็ซ วี โรล)
Ends right here, have no more thought about it
(เอ็นด ไรท เฮียร , แฮ็ฝ โน โม ธอท อะเบาท ดิธ)
This my dear, we’ll no longer talk about it
(ดีซ ไม เดีย , เว็ล โน ลองเงอ ทอค อะเบาท ดิธ)
Yes it’s clear, it’s just the way that we roll
(เย็ซ อิทซ คเลีย , อิทซ จัซท เดอะ เว แดท วี โรล)
Yes we roll
(เย็ซ วี โรล)

No going back on this one
(โน โกอิ้ง แบ็ค ออน ดีซ วัน)
The choice I made for life
(เดอะ ชอยซ ไอ เมด ฟอ ไลฟ)
‘Cause all the hurt that’s been done
(คอส ออล เดอะ เฮิท แด๊ท บีน ดัน)
So many reasons why
(โซ เมนอิ รี๊ซั่น ฮไว)
I don’t what to make of this
(ไอ ด้อนท์ ฮว็อท ทู เมค อ็อฝ ดีซ)
And I hoped you’d be over it by now
(แอ็นด ดาย ฮ็อพ ยูต บี โอเฝอะ อิท ไบ เนา)
No going back on this one
(โน โกอิ้ง แบ็ค ออน ดีซ วัน)
No going back on this one
(โน โกอิ้ง แบ็ค ออน ดีซ วัน)
The choice I made for life
(เดอะ ชอยซ ไอ เมด ฟอ ไลฟ)
‘Cause all the hurt that’s been done
(คอส ออล เดอะ เฮิท แด๊ท บีน ดัน)
So many reasons why
(โซ เมนอิ รี๊ซั่น ฮไว)
I don’t what to make of this
(ไอ ด้อนท์ ฮว็อท ทู เมค อ็อฝ ดีซ)
And I hoped you’d be over it by now
(แอ็นด ดาย ฮ็อพ ยูต บี โอเฝอะ อิท ไบ เนา)
No going back on this one
(โน โกอิ้ง แบ็ค ออน ดีซ วัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No Going Back คำอ่านไทย Rox

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น