เนื้อเพลง Lonely คำอ่านไทย Britney Spears

To think I’m so naive
(ทู ธิงค แอม โซ นาอีฝ)
How dare you
(เฮา แด ยู)
Play with me?
(พเล วิฑ มี)
I gave you
(ไอ เกฝ ยู)
Heart and soul, yeah
(ฮาท แอ็นด โซล , เย่)
Tell me baby, please
(เท็ล มี เบบิ , พลีส)
Why you screwing
(ฮไว ยู สคริวลิง)
With my head?
(วิฑ ไม เฮ็ด)
I don’t think
(ไอ ด้อนท์ ธิงค)
You understand
(ยู อันเดิซแทนด)
I won’t take your huh
(ไอ ว็อนท เทค ยุร ฮู)
No more
(โน โม)
Don’t knock on my door
(ด้อนท์ น็อค ออน ไม โด)
Not this time
(น็อท ดีซ ไทม)
Because I recognise
(บิคอส ไอ เรคอ็อกไนส)
I’ve heard it all before
(อิฝ เฮิด ดิท ออล บิโฟ)
And I-E-I-E-I
(แอ็นด ดาย อี ไอ อี ไอ)
Think of all the time
(ธิงค อ็อฝ ออล เดอะ ไทม)
That I’ve wasted
(แดท อิฝ ว็อซท)
Think of all the times
(ธิงค อ็อฝ ออล เดอะ ไทม)
That I took you back
(แดท ไอ ทุค ยู แบ็ค)
Ain’t no way
(เอน โน เว)
I’ll be lonely
(อิล บี โลนลิ)
I don’t wanna
(ไอ ด้อนท์ วอนนา)
Let you back in
(เล็ท ยู แบ็ค อิน)
Let’s just face it
(เล็ท จัซท เฟซ อิท)
[Face it]
([ เฟซ อิท ])
Better off alone and
(เบทเทอะ ออฟฟ อะโลน แอ็นด)
I won’t turn back
(ไอ ว็อนท เทิน แบ็ค)
Thought that
(ธอท แดท)
I would be lonely
(ไอ วูด บี โลนลิ)
I don’t wanna
(ไอ ด้อนท์ วอนนา)
Let you back in
(เล็ท ยู แบ็ค อิน)

Don’t tell me
(ด้อนท์ เท็ล มี)
How to feel
(เฮา ทู ฟีล)
Or say that
(ออ เซ แดท)
You’re for real
(ยัวร์ ฟอ ริแอ็ล)
My mind’s made up
(ไม ไมนด เมด อัพ)
I’m cool without you
(แอม คูล วิเฑาท ยู)
You got no more appeal
(ยู ก็อท โน โม แอ็พพีล)
Now this girl
(เนา ดีซ เกิล)
Don’t need no man
(ด้อนท์ เน โน แม็น)
Says what she can do
(เซ ฮว็อท ชี แค็น ดู)
What she can
(ฮว็อท ชี แค็น)
Now I live for me
(เนา ไอ ไลฝ ฟอ มี)
Boy does that
(บอย โด แดท)
Make you weep?
(เมค ยู วีพ)

Not this time
(น็อท ดีซ ไทม)
Because I realise
(บิคอส ไอ รีโอราย)
I’ve heard it all before
(อิฝ เฮิด ดิท ออล บิโฟ)
And I-E-I-E-I
(แอ็นด ดาย อี ไอ อี ไอ)

I think of all the time
(ไอ ธิงค อ็อฝ ออล เดอะ ไทม)
That I’ve wasted
(แดท อิฝ ว็อซท)
I think of all the times
(ไอ ธิงค อ็อฝ ออล เดอะ ไทม)
That I took you back
(แดท ไอ ทุค ยู แบ็ค)
Ain’t no way
(เอน โน เว)
I’ll be lonely
(อิล บี โลนลิ)
I don’t wanna
(ไอ ด้อนท์ วอนนา)
Let you back in
(เล็ท ยู แบ็ค อิน)
Let’s just face it
(เล็ท จัซท เฟซ อิท)
[Face it]
([ เฟซ อิท ])
Better off alone and
(เบทเทอะ ออฟฟ อะโลน แอ็นด)
I won’t turn back
(ไอ ว็อนท เทิน แบ็ค)
Thought that
(ธอท แดท)
I would be lonely
(ไอ วูด บี โลนลิ)
I don’t wanna
(ไอ ด้อนท์ วอนนา)
Let you back in
(เล็ท ยู แบ็ค อิน)

Think of times
(ธิงค อ็อฝ ไทม)
You made me cry
(ยู เมด มี คไร)
You had me so confused
(ยู แฮ็ด มี โซ ค็อนฟยูส)
I’m tired of trying
(แอม ไทร อ็อฝ ทไรอิง)
Leave behind this
(ลีฝ บิไฮนด ดีซ)

What’s a girl to do
(ฮว็อท ซา เกิล ทู ดู)

[Spoken:]
([ ซโพเค็น : ])
Think of all the times
(ธิงค อ็อฝ ออล เดอะ ไทม)
You made me sick
(ยู เมด มี ซิค)
I used to think
(ไอ ยูซ ทู ธิงค)
I couldn’t handle it
(ไอ คูดซึ่น แฮ๊นเดิ้ล อิท)
What you think
(ฮว็อท ยู ธิงค)
I’m just another chick?
(แอม จัซท แอะนัธเออะ ชิค)
Messed with Brit
(เม็ซ วิฑ บริท)
Boy you must
(บอย ยู มัซท)
Have tripped
(แฮ็ฝ ทริพชฺ)
What were you thinkin’
(ฮว็อท เวอ ยู ติ้งกิน)
When you lost my trust?
(ฮเว็น ยู ล็อซท ไม ทรัซท)
You had it all now
(ยู แฮ็ด ดิท ออล เนา)
You’re left with nothing
(ยัวร์ เล็ฟท วิฑ นัธอิง)
Oh baby, now
(โอ เบบิ , เนา)
I know you
(ไอ โน ยู)
Want my touch
(ว็อนท ไม ทั๊ช)
And now you’re lonely
(แอ็นด เนา ยัวร์ โลนลิ)
And you still want me
(แอ็นด ยู ซทิล ว็อนท มี)

Think of all the time
(ธิงค อ็อฝ ออล เดอะ ไทม)
That I’ve wasted
(แดท อิฝ ว็อซท)
Think of all the times
(ธิงค อ็อฝ ออล เดอะ ไทม)
That I took you back
(แดท ไอ ทุค ยู แบ็ค)
Ain’t no way
(เอน โน เว)
I’ll be lonely
(อิล บี โลนลิ)
I don’t wanna
(ไอ ด้อนท์ วอนนา)
Let you back in
(เล็ท ยู แบ็ค อิน)
Let’s just face it
(เล็ท จัซท เฟซ อิท)
[Face it]
([ เฟซ อิท ])
Better off alone and
(เบทเทอะ ออฟฟ อะโลน แอ็นด)
I won’t turn back
(ไอ ว็อนท เทิน แบ็ค)
Thought that
(ธอท แดท)
I would be lonely
(ไอ วูด บี โลนลิ)
I don’t wanna
(ไอ ด้อนท์ วอนนา)
Let you back in
(เล็ท ยู แบ็ค อิน)

Think of all the time
(ธิงค อ็อฝ ออล เดอะ ไทม)
That I’ve wasted
(แดท อิฝ ว็อซท)
Think of all the times
(ธิงค อ็อฝ ออล เดอะ ไทม)
That I took you back
(แดท ไอ ทุค ยู แบ็ค)
Ain’t no way
(เอน โน เว)
I’ll be lonely
(อิล บี โลนลิ)
I don’t wanna
(ไอ ด้อนท์ วอนนา)
Let you back in
(เล็ท ยู แบ็ค อิน)
Let’s just face it
(เล็ท จัซท เฟซ อิท)
[Face it]
([ เฟซ อิท ])
Better off alone and
(เบทเทอะ ออฟฟ อะโลน แอ็นด)
I won’t turn back
(ไอ ว็อนท เทิน แบ็ค)
Thought that
(ธอท แดท)
I would be lonely
(ไอ วูด บี โลนลิ)
I don’t wanna
(ไอ ด้อนท์ วอนนา)
Let you back in
(เล็ท ยู แบ็ค อิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lonely คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น